توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   درمان بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی

محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک سلول های بنیادی دندان شیری جهان را در اصفهان تٱسیس کنند. محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک ...

ویرایش شده: 26/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش
اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/66e/dandan-koodak.jpg اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی (/amoozesh/dandanpezeshki/142399/) پیله دندان، یا آبسه دندان، یک حفره پر از چرک است که در ریشه دندان پوسیده بوجود می‌آید. در دندان ...

ویرایش شده: 30/01/2015


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/66e/dandan-koodak.jpg اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی (/amoozesh/dandanpezeshki/142399/) پیله دندان، یا آبسه دندان، یک حفره پر از چرک است که در ریشه دندان پوسیده بوجود می‌آید. در دندان ...

ویرایش شده: 30/01/2015

بررسی رابطه وزن کم هنگام تولد با زمان رویش اولین دندان شیری

... اختلال در رویش دندان‌های شیری خصوصاً اولین دندان‌ها، موجبات نگرانی را برای خانواده و پزشک یک کودک فراهم می‌کند. در مورد زمان رویش اولین دندان شیری در بچه های با وزن کم هنگام تولد، بحث‌ها و اختلاف نظرهایی در پیشینه تحقیق وجود دارد. به منظور تعيین رابطه وزن کم هنگام تولد و زمان ...

ویرایش شده: 05/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش
اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی

پیله دندان، یا آبسه دندان، یک حفره پر از چرک است که در ریشه دندان پوسیده بوجود می‌آید. در دندان های شیری پیله دندان در صورتی که درمان نشود می تواند بر دندان دائمی که بعداً باید در بیاید. آسیب برساند. پیله دندان بسیار دردناک است زیرا در یک محیطی بسته و محصور قرار دارد و مسکن‌ها...

ویرایش شده: 27/12/2011
مسیر: ایردن / آموزش
درمان بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی

محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک سلول های بنیادی دندان شیری جهان را در اصفهان تٱسیس کنند. محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک ...

ویرایش شده: 26/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش
تعریفی از ارتودنسی

... دندان های دایمی یعنی حدود 12 سالگی به تعویق بیفتد. دندان های شیری چند تا بوده و روش مراقبت از آنها چگونه است؟ قبل از رویش دندان های دایمی، 20 دندان شیری در دهان کودک وجود دارد و پس از افتادن هر کدام از آن ها، یک دندان دائمی باید جایگزین آن شود. البته حدود 6 تا 7 سالگی در انتهای دندان ...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/66e/dandan-koodak.jpg اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی (/amoozesh/dandanpezeshki/142399/) پیله دندان، یا آبسه دندان، یک حفره پر از چرک است که در ریشه دندان پوسیده بوجود می‌آید. در دندان ...

0  
ویرایش شده: 30/01/2015

بررسی رابطه وزن کم هنگام تولد با زمان رویش اولین دندان شیری

... اختلال در رویش دندان‌های شیری خصوصاً اولین دندان‌ها، موجبات نگرانی را برای خانواده و پزشک یک کودک فراهم می‌کند. در مورد زمان رویش اولین دندان شیری در بچه های با وزن کم هنگام تولد، بحث‌ها و اختلاف نظرهایی در پیشینه تحقیق وجود دارد. به منظور تعيین رابطه وزن کم هنگام تولد و زمان ...

ویرایش شده: 05/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش
اثر درمان نکردن آبسه دندان شیری بر دندان دائمی

پیله دندان، یا آبسه دندان، یک حفره پر از چرک است که در ریشه دندان پوسیده بوجود می‌آید. در دندان های شیری پیله دندان در صورتی که درمان نشود می تواند بر دندان دائمی که بعداً باید در بیاید. آسیب برساند. پیله دندان بسیار دردناک است زیرا در یک محیطی بسته و محصور قرار دارد و مسکن‌ها...

ویرایش شده: 27/12/2011
مسیر: ایردن / آموزش
درمان بیماری ها با استفاده از سلول های بنیادی

محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک سلول های بنیادی دندان شیری جهان را در اصفهان تٱسیس کنند. محققان ایرانی با بومی سازی فناوری استخراج سلول های بنیادی از دندان های شیری موفق شدند دومین بانک ...

ویرایش شده: 26/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش
تعریفی از ارتودنسی

... دندان های دایمی یعنی حدود 12 سالگی به تعویق بیفتد. دندان های شیری چند تا بوده و روش مراقبت از آنها چگونه است؟ قبل از رویش دندان های دایمی، 20 دندان شیری در دهان کودک وجود دارد و پس از افتادن هر کدام از آن ها، یک دندان دائمی باید جایگزین آن شود. البته حدود 6 تا 7 سالگی در انتهای دندان ...

ویرایش شده: 02/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید