توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ما که هستیم؟

... گام های موفقی بردارد که امید دارد موجب تحولی مثبت در این زمینه گردد. ایردن همچنین در جهت ایجاد خبرگزاری دندان‌پزشکی، و ایجاد یک شبکه تخصصی دندان پزشکی نیز اقدامات مقدماتی خوبی داشته است. موفقیت این ایده ها، به میزان علاقمندی و همکاری افراد حقیقی و حقوقی دست اندرکار بستگی تام دارد....

ویرایش شده: 13/03/2020
مسیر: ایردن / درباره
آیا روش کار تلویزیون ایران کارشناسانه و منصفانه است؟, اعتراض به روش‌های صدا و سیما در تهیه سریال، خبر و گزارش

... مناسب‌تری برای بررسی این موضوع نیست؟ آیا بخش های مختلف نظارت بردرمان کارشناسان قابل اعتمادی برای همراهی با خبرنگار محترم نیستند؟ آیا انجمن های دندان پزشکی نباید مرجع اولیه در کارشناسی های اینچنینی باشند؟ به امید پاسخ‌گویی انجمن‌ها و ادارات مسوول در حوزه دندان‌پزشکی گزارش مذکور ...

ویرایش شده: 28/12/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دندان‌ها و دندان پزشکی، آگاهی‌های لازم برای همه

... روانی تأثیر نامطلوبی روی انسان می گذارد قدرت تفکر و تصمیم گیری را کم کرده و سبب می شود که انسان نتواند کار و فعالیت همیشگی خود را ادامه دهد. دندان پزشکی و هدف اصلی کار اصلی دندان پزشکی نگهداری، ترمیم، بازسازی و حفظ یکایک  دندان هاست. زیرا  دندان ها نقش اصلی را به علت درست جویدن و ...

ویرایش شده: 13/09/2014
مسیر: ایردن / آموزش
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی سخنان آقای رضا لیلاز مهرآبادی - رییس اتحادیه تهران. خیابان آزادی. مقابل دانشکده دام‌پزشکی. بازار بزرگ کاوه. بلوک بی.طبقه پنجم....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف دندان پزشکی تهران, شرکت بازرگانی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران  افزودن/ویرایش اطلاعات شرکت های بازرگانی دندان پزشکی ایرانیان * تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی سخنان آقای رضا لیلاز مهرآبادی - رییس اتحادیه تهران. خیابان آزادی. مقابل دانشکده دام‌پزشکی. بازار بزرگ کاوه. بلوک بی.طبقه پنجم....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی  تاریخچه اتحاديه صنف تهيه و توزيع كنندگان تجهيرات و مواد ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دندان‌ها و دندان پزشکی، آگاهی‌های لازم برای همه

... روانی تأثیر نامطلوبی روی انسان می گذارد قدرت تفکر و تصمیم گیری را کم کرده و سبب می شود که انسان نتواند کار و فعالیت همیشگی خود را ادامه دهد. دندان پزشکی و هدف اصلی کار اصلی دندان پزشکی نگهداری، ترمیم، بازسازی و حفظ یکایک  دندان هاست. زیرا  دندان ها نقش اصلی را به علت درست جویدن و ...

ویرایش شده: 13/09/2014
مسیر: ایردن / آموزش
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی سخنان آقای رضا لیلاز مهرآبادی - رییس اتحادیه تهران. خیابان آزادی. مقابل دانشکده دام‌پزشکی. بازار بزرگ کاوه. بلوک بی.طبقه پنجم....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف دندان پزشکی تهران, شرکت بازرگانی

اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران  افزودن/ویرایش اطلاعات شرکت های بازرگانی دندان پزشکی ایرانیان * تهران. میدان ونک. ابتدای برزیل. نبش نیلو چهارده. شماره 14....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

معرفی اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی سخنان آقای رضا لیلاز مهرآبادی - رییس اتحادیه تهران. خیابان آزادی. مقابل دانشکده دام‌پزشکی. بازار بزرگ کاوه. بلوک بی.طبقه پنجم....

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف
اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران

اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندان پزشکی تهران اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیرات و مواد مصرفی دندان پزشکی  تاریخچه اتحاديه صنف تهيه و توزيع كنندگان تجهيرات و مواد ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / اتحادیه صنف

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید