توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   بسیاری از پزشکان عمومی خارج رفته و یا تغییر شغل داده‌اند

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: پزشکان عمومی باید رکن اصلی ارائه خدمات باشند اما در دو سال متنهی به سال 93، مراجعه به متخصص از پزشک عمومی بیشتر شده است. پزشکان عمومی ما کجا هستند؟ برخی از کشور خارج شده اند، برخی متخصص شده و برخی هم شغل خود را تغییر داده اند. اولین...

ویرایش شده: 08/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
طرح خدمت دندانپزشکی در مناطق مختلف کشور, با ایجاد جاذبه، پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

Author: رضا. با سلام. من می خواستم بدانم که مدتی که دندان پزشکان محروم باید در مناطق محروم بگذرانند چقدراست؟ .لیست مراکزی که در بندر عباس دندانپزشکان این دوره را می گذرانند را چگونه می توانم پیدا کنم؟

ویرایش شده: 04/01/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشگاه شیراز پیشتاز طرح دندان پزشک خانواده شد

دکتر محمد هادی ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در صورتی که بیمه‌های کشور، وزارت بهداشت و رفاه کمک کنند آمادگی داریم طرح دندان پزشک خانواده  را در استان فارس شروع کنیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس گفت: «مجداً برای اجرای طرح پزشک و دندان‌پزشک خانواده ...

ویرایش شده: 17/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
بسیاری از پزشکان عمومی خارج رفته و یا تغییر شغل داده‌اند

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: پزشکان عمومی باید رکن اصلی ارائه خدمات باشند اما در دو سال متنهی به سال 93، مراجعه به متخصص از پزشک عمومی بیشتر شده است. پزشکان عمومی ما کجا هستند؟ برخی از کشور خارج شده اند، برخی متخصص شده و برخی هم شغل خود را تغییر داده اند. اولین...

ویرایش شده: 08/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
طرح خدمت دندانپزشکی در مناطق مختلف کشور, با ایجاد جاذبه، پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

Author: رضا. با سلام. من می خواستم بدانم که مدتی که دندان پزشکان محروم باید در مناطق محروم بگذرانند چقدراست؟ .لیست مراکزی که در بندر عباس دندانپزشکان این دوره را می گذرانند را چگونه می توانم پیدا کنم؟

ویرایش شده: 04/01/2016

برای اولین بار در ایران، طرح «دندان‌پزشک خانواده» در راه است

... پرداخت 10 درصد هزینه‌های بیمارستان بودند و از این به  بعد، همه هزینه‌ها را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌پردازد. پزشک خانواده, دندان پزشک خانواده, وزیر بهداشت,

ویرایش شده: 28/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
شرایط اجتماعی و اقتصادی، تعرفه های دندان پزشکی را تعیین می کند

دبير شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت گفت: عوامل و شرایط مختلف نظیر شرایط اجتماعی، اقتصادی، عرضه و تقاضا و تعرفه های دولتی بخش های دولتی و خصوصی در تعیین تعرفه های دندان پزشکی تاثیر گذار است . دبير شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت توانمندی های دندان پزشکان...

ویرایش شده: 20/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشگاه شیراز پیشتاز طرح دندان پزشک خانواده شد

دکتر محمد هادی ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در صورتی که بیمه‌های کشور، وزارت بهداشت و رفاه کمک کنند آمادگی داریم طرح دندان پزشک خانواده  را در استان فارس شروع کنیم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان فارس گفت: «مجداً برای اجرای طرح پزشک و دندان‌پزشک خانواده ...

ویرایش شده: 17/02/2013
مسیر: ایردن / خبر
بسیاری از پزشکان عمومی خارج رفته و یا تغییر شغل داده‌اند

دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: پزشکان عمومی باید رکن اصلی ارائه خدمات باشند اما در دو سال متنهی به سال 93، مراجعه به متخصص از پزشک عمومی بیشتر شده است. پزشکان عمومی ما کجا هستند؟ برخی از کشور خارج شده اند، برخی متخصص شده و برخی هم شغل خود را تغییر داده اند. اولین...

ویرایش شده: 08/01/2016
مسیر: ایردن / خبر
طرح خدمت دندانپزشکی در مناطق مختلف کشور, با ایجاد جاذبه، پزشکان در مناطق محروم ماندگار شوند نه با اجبار و ناچاری

Author: رضا. با سلام. من می خواستم بدانم که مدتی که دندان پزشکان محروم باید در مناطق محروم بگذرانند چقدراست؟ .لیست مراکزی که در بندر عباس دندانپزشکان این دوره را می گذرانند را چگونه می توانم پیدا کنم؟

0  
ویرایش شده: 04/01/2016

برای اولین بار در ایران، طرح «دندان‌پزشک خانواده» در راه است

... پرداخت 10 درصد هزینه‌های بیمارستان بودند و از این به  بعد، همه هزینه‌ها را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌پردازد. پزشک خانواده, دندان پزشک خانواده, وزیر بهداشت,

ویرایش شده: 28/05/2014
مسیر: ایردن / خبر
شرایط اجتماعی و اقتصادی، تعرفه های دندان پزشکی را تعیین می کند

دبير شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت گفت: عوامل و شرایط مختلف نظیر شرایط اجتماعی، اقتصادی، عرضه و تقاضا و تعرفه های دولتی بخش های دولتی و خصوصی در تعیین تعرفه های دندان پزشکی تاثیر گذار است . دبير شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت توانمندی های دندان پزشکان...

ویرایش شده: 20/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید