توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dr.Dadmanesh | دکتر جعفر دادمنش

دکتر جعفر دادمنش فرزند محمد متولد 25 شهریور 1311 تبریز تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در دبیرستان حکمت تبریز به انجام رسانده ام. دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانده ام. دکترای دندان پزشکی خود را در سال 1335 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران گرفته ام. سپس وارد...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر جعفر دادمنش
Dr.Asgari | دکتر سعید عسگری

نوآوری دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی" ت ولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور مرور تحولات دندان پزشکی درسال 86 کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی دکتر سعید...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر سعید عسگری

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Dr.Dadmanesh | دکتر جعفر دادمنش

دکتر جعفر دادمنش فرزند محمد متولد 25 شهریور 1311 تبریز تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در دبیرستان حکمت تبریز به انجام رسانده ام. دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانده ام. دکترای دندان پزشکی خود را در سال 1335 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران گرفته ام. سپس وارد...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر جعفر دادمنش
Dr.Asgari | دکتر سعید عسگری

نوآوری دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی" ت ولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور مرور تحولات دندان پزشکی درسال 86 کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی دکتر سعید...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر سعید عسگری
Dr.Tabesh | دکتر شمس الدین تابش

دکتر شمس الدین تابش چهارم مرداد 1396 درگذشت دکتر شمس الدین تابش فر متولد 15 شهریور 1301 دستیار دوم درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان امیراعلم در سال 1329 عضو هیات موسس کانون دندان پزشکان در 1330 عضو هیات موسس جامعه دندان پزشکی ایران در 1341 عضو هیات پیگیری بهداشت شهری وزارت بهداری که افراد...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر شمس الدین تابش
Dr.Eftekhari | دکتر محمدعلی افتخاری

دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران بیست و پنجمین سال بینان گزاری حامعه | اعضای مؤسس | دی ماه ۱۳۶۶ دکتر افتخاری در کلاب لبخند، شبکه دندان پزشکی: اینجا کلیک کنید دکتر محمد علی افتخاری از دندان پزشکان پیشگام ایران که برای اعتلای دندان پزشکی کشور تلاش بسیاری...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمد علی افتخاری
Dr.Khamesi | دکتر عزت الله خامسی

مصاحبه ایردن با دکتر عزت الله خامسی، بهار 1391 - تهران در محل مطب ایشان مصاحبه دکتر عزت الله خامسی- 4 اسفند 1385 این مصاحبه مشروح در مورد زندگی و نظرات دکتر خامسی   مصاحبه گران: دکترها لادن اسلامیان، محسن نظام زاده و علی راد در محل مطب دکتر اسلامیان سه همکلاسی، سه یار، سه رئیس دانشکده...

ویرایش شده: 18/01/2019
مسیر: ایردن / سایت / دکتر عزت الله خامسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Dr.Dadmanesh | دکتر جعفر دادمنش

دکتر جعفر دادمنش فرزند محمد متولد 25 شهریور 1311 تبریز تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه را در دبیرستان حکمت تبریز به انجام رسانده ام. دوره دوم متوسطه را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانده ام. دکترای دندان پزشکی خود را در سال 1335 با درجه ممتاز از دانشگاه تهران گرفته ام. سپس وارد...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر جعفر دادمنش
Dr.Asgari | دکتر سعید عسگری

نوآوری دکتر سعید عسگری در امریکا ثبت شد طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی" ت ولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور مرور تحولات دندان پزشکی درسال 86 کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی دکتر سعید...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر سعید عسگری
Dr.Tabesh | دکتر شمس الدین تابش

دکتر شمس الدین تابش چهارم مرداد 1396 درگذشت دکتر شمس الدین تابش فر متولد 15 شهریور 1301 دستیار دوم درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان امیراعلم در سال 1329 عضو هیات موسس کانون دندان پزشکان در 1330 عضو هیات موسس جامعه دندان پزشکی ایران در 1341 عضو هیات پیگیری بهداشت شهری وزارت بهداری که افراد...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر شمس الدین تابش
Dr.Eftekhari | دکتر محمدعلی افتخاری

دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران بیست و پنجمین سال بینان گزاری حامعه | اعضای مؤسس | دی ماه ۱۳۶۶ دکتر افتخاری در کلاب لبخند، شبکه دندان پزشکی: اینجا کلیک کنید دکتر محمد علی افتخاری از دندان پزشکان پیشگام ایران که برای اعتلای دندان پزشکی کشور تلاش بسیاری...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمد علی افتخاری
Dr.Khamesi | دکتر عزت الله خامسی

مصاحبه ایردن با دکتر عزت الله خامسی، بهار 1391 - تهران در محل مطب ایشان مصاحبه دکتر عزت الله خامسی- 4 اسفند 1385 این مصاحبه مشروح در مورد زندگی و نظرات دکتر خامسی   مصاحبه گران: دکترها لادن اسلامیان، محسن نظام زاده و علی راد در محل مطب دکتر اسلامیان سه همکلاسی، سه یار، سه رئیس دانشکده...

ویرایش شده: 18/01/2019
مسیر: ایردن / سایت / دکتر عزت الله خامسی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید