توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

نگارنده: ایردن | Irden. http://upload-db65a3548c532b88ba9c3c8094f4c596.commondatastorage.googleapis.com/iblock/832/ida_51.jpg کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود جمعه 20 خرداد 1390 مدیران ارشد کنگره 51؛ دکتر بیژن اخوان آذری و دکتر بهزاد فرخزاد میزبان مراسم سپاسگزاری از افرادی بودند که در برگزاری کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران با تلاش خود...

ویرایش شده: 24/05/2012

کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

... ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- به دعوت مدیران ارشد کنگره 51 ، کادر اجرائی این همایش، ظهر روز جمعه 20 خرداد 1390 در رستوران زیتون گرد هم آمدند. دکتر اخوان آذری در بیانات خود این همایش را دارای نکات برجسته ای دانست که عبارت بودند از ارائه تله کنفرانس، ثبت نام اینترنتی شرکت کنندگان و ...

ویرایش شده: 10/06/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

نگارنده: ایردن | Irden. http://upload-db65a3548c532b88ba9c3c8094f4c596.commondatastorage.googleapis.com/iblock/832/ida_51.jpg کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود جمعه 20 خرداد 1390 مدیران ارشد کنگره 51؛ دکتر بیژن اخوان آذری و دکتر بهزاد فرخزاد میزبان مراسم سپاسگزاری از افرادی بودند که در برگزاری کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران با تلاش خود...

ویرایش شده: 24/05/2012

کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

... ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- به دعوت مدیران ارشد کنگره 51 ، کادر اجرائی این همایش، ظهر روز جمعه 20 خرداد 1390 در رستوران زیتون گرد هم آمدند. دکتر اخوان آذری در بیانات خود این همایش را دارای نکات برجسته ای دانست که عبارت بودند از ارائه تله کنفرانس، ثبت نام اینترنتی شرکت کنندگان و ...

ویرایش شده: 10/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ تأکید مجدد رئیس کنگره بروقت شناسی

دکتر بیژن اخوان آذری -رئیس کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران - در پیام ویژه خود به ایردن، از همه شرکت کنندگان خواستند که حتماً قبل از ساعت افتتاحیه در مراسم شرکت کنند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- دکتر بیژن اخوان آذری در پیام خود به همه همکاران تأکید کرده اند: "وعده ما ساعت...

ویرایش شده: 05/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود

... از بیماران به علت استرس به دندان پزشک مراجعه نمی کنند و از درمان های دندان پزشکی دور می مانند، اهمیت موضوع استرس در دندان پزشکی مشخص می شود. دکتر اخوان آذری از ارتباط نزدیک کمیته اجرایی و علمی در همایش پیش رو مانند ارتباط اعضای بدن با یکدیگر یاد کرده و اظهار داشت: "یکی از محاسن ...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

نگارنده: ایردن | Irden. http://upload-db65a3548c532b88ba9c3c8094f4c596.commondatastorage.googleapis.com/iblock/832/ida_51.jpg کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود جمعه 20 خرداد 1390 مدیران ارشد کنگره 51؛ دکتر بیژن اخوان آذری و دکتر بهزاد فرخزاد میزبان مراسم سپاسگزاری از افرادی بودند که در برگزاری کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران با تلاش خود...

0  
ویرایش شده: 24/05/2012

کنگره 51 هرگز فراموش نمی شود

... ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- به دعوت مدیران ارشد کنگره 51 ، کادر اجرائی این همایش، ظهر روز جمعه 20 خرداد 1390 در رستوران زیتون گرد هم آمدند. دکتر اخوان آذری در بیانات خود این همایش را دارای نکات برجسته ای دانست که عبارت بودند از ارائه تله کنفرانس، ثبت نام اینترنتی شرکت کنندگان و ...

ویرایش شده: 10/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_ تأکید مجدد رئیس کنگره بروقت شناسی

دکتر بیژن اخوان آذری -رئیس کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران - در پیام ویژه خود به ایردن، از همه شرکت کنندگان خواستند که حتماً قبل از ساعت افتتاحیه در مراسم شرکت کنند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان- دکتر بیژن اخوان آذری در پیام خود به همه همکاران تأکید کرده اند: "وعده ما ساعت...

ویرایش شده: 05/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره51 انجمن دندان‌پزشکی ایران_تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود

... از بیماران به علت استرس به دندان پزشک مراجعه نمی کنند و از درمان های دندان پزشکی دور می مانند، اهمیت موضوع استرس در دندان پزشکی مشخص می شود. دکتر اخوان آذری از ارتباط نزدیک کمیته اجرایی و علمی در همایش پیش رو مانند ارتباط اعضای بدن با یکدیگر یاد کرده و اظهار داشت: "یکی از محاسن ...

ویرایش شده: 08/04/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید