توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   رعنا و دیدار دوستی در بروکسل

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/196/sondouzi-keipu.jpg رعنا و دیدار دوستی در بروکسل داستانی از دکتر امیراسماعیل سندوزی برای دکتر آیرج کی پور به مناسبت انتشار داستان هایش در ایردن

ویرایش شده: 10/10/2012

دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... شاید روزی زمینه تدوین هنرمندانه و شایسته‌‌تر آن فراهم گردد. Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارید. دکتر امیراسماعیل سندوزی در ایران- بهار 1391 معاونت سلامت شهرداری مراسم در موزه تجلیل در مشهد دیدار مدیران انجمن ورود به تهران چند گزارش از زندگی ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... شاید روزی زمینه تدوین هنرمندانه و شایسته‌‌تر آن فراهم گردد. Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارید. دکتر امیراسماعیل سندوزی در ایران- بهار 1391 معاونت سلامت شهرداری مراسم در موزه تجلیل در مشهد دیدار مدیران انجمن ورود به تهران چند گزارش از زندگی ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. سایت دکتر امیراسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی / ایران
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

دکتر امیراسماعیل سندوزی در ایران- بهار 1391 معاونت سلامت شهرداری مراسم در موزه تجلیل در مشهد دیدار مدیران انجمن ورود به تهران تندیس دکتر امیراسماعیل ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/987/sondouzi-amiresmaeil-dentist.jpg تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی اساتید بازنشسته و فعال، دستیاران تخصصی، دانشجویان دندان پزشکی و کارکنان قدیمی دانشکده دندان پزشکی مشهد از دکتر ...

ویرایش شده: 16/05/2012

تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی

... پزشکی مشهد از دکتر سندوزی با حلقه گل استقبال کردند و بر دستان او بوسه زدند. ایردن، خبرگزاری دندان پزشکی ایرانیان- روز گذشته 25 اردیبهشت 1391 دکتر امیراسماعیل سندوزی مؤسس دانشکده دندان پزشکی مشهد پس از غریب 40 سال به دانشکده ای که به عنوان دومین مرکز آموزش دندان پزشکی کشور در سال 1344 ...

ویرایش شده: 15/05/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

... شاید روزی زمینه تدوین هنرمندانه و شایسته‌‌تر آن فراهم گردد. Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارید. دکتر امیراسماعیل سندوزی در ایران- بهار 1391 معاونت سلامت شهرداری مراسم در موزه تجلیل در مشهد دیدار مدیران انجمن ورود به تهران چند گزارش از زندگی ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

Your browser does not support the video tag. بروزر شما قدیمی است و امکان پخش این ویدیو را ندارد. سایت دکتر امیراسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی / ایران
دکتر امیراسماعیل سندوزی | دندان پزشک

دکتر امیراسماعیل سندوزی در ایران- بهار 1391 معاونت سلامت شهرداری مراسم در موزه تجلیل در مشهد دیدار مدیران انجمن ورود به تهران تندیس دکتر امیراسماعیل ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/987/sondouzi-amiresmaeil-dentist.jpg تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی اساتید بازنشسته و فعال، دستیاران تخصصی، دانشجویان دندان پزشکی و کارکنان قدیمی دانشکده دندان پزشکی مشهد از دکتر ...

0  
ویرایش شده: 16/05/2012

تجلیل بی نظیر بزرگان دندان پزشکی مشهد از دکتر امیراسماعیل سندوزی

... پزشکی مشهد از دکتر سندوزی با حلقه گل استقبال کردند و بر دستان او بوسه زدند. ایردن، خبرگزاری دندان پزشکی ایرانیان- روز گذشته 25 اردیبهشت 1391 دکتر امیراسماعیل سندوزی مؤسس دانشکده دندان پزشکی مشهد پس از غریب 40 سال به دانشکده ای که به عنوان دومین مرکز آموزش دندان پزشکی کشور در سال 1344 ...

ویرایش شده: 15/05/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید