توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دانشکده دندان پزشکی مشهد

... محمدحسین ضرابی ١٣۹۲-١٣۸۸ دکتر مصطفی شهابی ١٣۹۲ دکتر حسن حسین پورجاجرم مدتی است که برای اولین بار، بنا به مدارکی که در اختیار بود، در ایردن نام دکتر امیر اسماعیل سندوزی به عنوان یکی از بنیانگذاران دانشکده دندان پزشکی مشهد مطرح شد. برخی عزیران ایردن را مورد انتقاد و بعضاً بی مهری قرار ...

ویرایش شده: 15/05/2020
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / مشهد
خرید کتاب دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ایردن از عزیزان، دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر عزت الله خامسی، دکتر گیتی جورج شهیدی و دکتر فریبا کرامت که با حمایت خود، نشر کتاب های «سرشت سرنوشتم» (بیوگرافی آقای دکتر سندوزی) و «آمالگام» (بخشی از طرح های گرافیکی دکتر سندوزی با تفسیر دختر ایشان) را تسهیل کردند سپاسگزار است. توجه :...

ویرایش شده: 28/10/2016
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خرید کتاب دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ایردن از عزیزان، دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر عزت الله خامسی، دکتر گیتی جورج شهیدی و دکتر فریبا کرامت که با حمایت خود، نشر کتاب های «سرشت سرنوشتم» (بیوگرافی آقای دکتر سندوزی) و «آمالگام» (بخشی از طرح های گرافیکی دکتر سندوزی با تفسیر دختر ایشان) را تسهیل کردند سپاسگزار است. توجه :...

ویرایش شده: 28/10/2016
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
خرید کتاب دکتر امیر اسماعیل سندوزی

توجه : 1) پس از تکمیل این فرم و فشردنِ دکمه « ارسال سفارش »، ابتدا در همین صفحه تایید ارسال به شما اعلام می شود و سپس ظرف چند دقیقه رسید فرم به ایمیلی که وارد کرده اید ارسال می گردد. اگر تایید اولیه یا ایمیل ایردن را نگرفتید، اطلاعات ورودی یا ایمیل شما صحیح نیست و بهتر است مجدد تلاش...

ویرایش شده: 26/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / درباره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خرید کتاب دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ایردن از عزیزان، دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر عزت الله خامسی، دکتر گیتی جورج شهیدی و دکتر فریبا کرامت که با حمایت خود، نشر کتاب های «سرشت سرنوشتم» (بیوگرافی آقای دکتر سندوزی) و «آمالگام» (بخشی از طرح های گرافیکی دکتر سندوزی با تفسیر دختر ایشان) را تسهیل کردند سپاسگزار است. توجه :...

ویرایش شده: 28/10/2016
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
خرید کتاب دکتر امیر اسماعیل سندوزی

توجه : 1) پس از تکمیل این فرم و فشردنِ دکمه « ارسال سفارش »، ابتدا در همین صفحه تایید ارسال به شما اعلام می شود و سپس ظرف چند دقیقه رسید فرم به ایمیلی که وارد کرده اید ارسال می گردد. اگر تایید اولیه یا ایمیل ایردن را نگرفتید، اطلاعات ورودی یا ایمیل شما صحیح نیست و بهتر است مجدد تلاش...

ویرایش شده: 26/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر دندان پزشک
آلبوم آثار دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / درباره

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید