توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ما متولی سلامت مردمیم؛ نه حافظ منافع دندان‌پزشکان | دکتر فاضل

گفتگوی دکتر سیامک شایان امین با دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درباره طرح تازه وزارت بهداشت برای تربیت و جذب شش هزار کاردان‌ بهداشت دهان دکتر ...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دانشکده دندان پزشکی کیش

دانشکده دندان پزشکی کیش نام دانشکده دندان پزشکی بین المللی پردیس کیش تأسیس ١٣۸۶ بنیانگذار دکتر اکبر فاضل محل ١٣۸۶    کیش.  ساحل مرجان, پرديس بيین الملل ١٣۸۹    تهران. مرکز بهداشت شهید آیت واقع در خانی آباد نو، خیابان ماهان دکتر سید ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / کیش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ما متولی سلامت مردمیم؛ نه حافظ منافع دندان‌پزشکان | دکتر فاضل

گفتگوی دکتر سیامک شایان امین با دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درباره طرح تازه وزارت بهداشت برای تربیت و جذب شش هزار کاردان‌ بهداشت دهان دکتر ...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دانشکده دندان پزشکی کیش

دانشکده دندان پزشکی کیش نام دانشکده دندان پزشکی بین المللی پردیس کیش تأسیس ١٣۸۶ بنیانگذار دکتر اکبر فاضل محل ١٣۸۶    کیش.  ساحل مرجان, پرديس بيین الملل ١٣۸۹    تهران. مرکز بهداشت شهید آیت واقع در خانی آباد نو، خیابان ماهان دکتر سید ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / کیش
دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشکده دندان پزشکی تهران منصوب کرد.

ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... «سلامت» دندان پزشکی در وزارت بهداشت، که در سال های اخیر با سوء تدبیر و یا کوتاهی، آینده این حرفه را به مخاطره جدی انداخته اند. دکتر محمد بیات, دکتر اکبر فاضل, دانشکده دندان پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران 01 Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 173560 173558

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
ما متولی سلامت مردمیم ... | اکبر فاضل

نگارنده: irden. /upload/iblock/428/fazel-shayan.jpg نظر | ما متولی سلامت مردمیم؛ نه حافظ منافع دندان‌پزشکان | فاضل گفتگوی دکتر سیامک شایان امین با دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درباره طرح تازه وزارت بهداشت برای تربیت و جذب شش هزار کاردان‌ بهداشت دهان

ویرایش شده: 25/12/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ما متولی سلامت مردمیم؛ نه حافظ منافع دندان‌پزشکان | دکتر فاضل

گفتگوی دکتر سیامک شایان امین با دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درباره طرح تازه وزارت بهداشت برای تربیت و جذب شش هزار کاردان‌ بهداشت دهان دکتر ...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دانشکده دندان پزشکی کیش

دانشکده دندان پزشکی کیش نام دانشکده دندان پزشکی بین المللی پردیس کیش تأسیس ١٣۸۶ بنیانگذار دکتر اکبر فاضل محل ١٣۸۶    کیش.  ساحل مرجان, پرديس بيین الملل ١٣۸۹    تهران. مرکز بهداشت شهید آیت واقع در خانی آباد نو، خیابان ماهان دکتر سید ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / کیش
دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشکده دندان پزشکی تهران منصوب کرد.

0  
ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... «سلامت» دندان پزشکی در وزارت بهداشت، که در سال های اخیر با سوء تدبیر و یا کوتاهی، آینده این حرفه را به مخاطره جدی انداخته اند. دکتر محمد بیات, دکتر اکبر فاضل, دانشکده دندان پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران 01 Irden | ایردن، پایگاه دندان پزشکی 173560 173558

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
ما متولی سلامت مردمیم ... | اکبر فاضل

نگارنده: irden. /upload/iblock/428/fazel-shayan.jpg نظر | ما متولی سلامت مردمیم؛ نه حافظ منافع دندان‌پزشکان | فاضل گفتگوی دکتر سیامک شایان امین با دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش دندان پزشکی وزارت بهداشت درباره طرح تازه وزارت بهداشت برای تربیت و جذب شش هزار کاردان‌ بهداشت دهان

0  
ویرایش شده: 25/12/2011


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید