توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ارفاق استاد، انگیزه‌ی ممتاز بودن شد | دکتر شکیبایی

... برای خرید به فروشگاه آمد. او با دیدن من حسابی تعجب کرد و گفت: مگر تو امتحان نداری؟ گفتم: مجبور شدم در فروشگاه بمانم چون به من مرخصی ندادند. دکتر بهنام شکیبایی را می توان یکی از مفاخر امروز کشورمان دانست که در سنین جوانی به موفقیت های فراوان دست یافته است. هم اکنون در "دندان‌پزشکی ...

ویرایش شده: 03/05/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
آیا جایزه اروپایی به دندان‌پزشک ایرانی واقعی بود؟, نشان شهرت اتحادیه‌اروپا در اصل گواهی‌نامه پایان‌دوره است

... ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/2c3/behnam-shakibaie.jpg دندان‌پزشک ایرانی از سازمان مدیریت اقتصاد اروپا جایزه گرفت (/khabar/179388/) خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دکتر بهنام شکیبایی دندان‌پزشک متخصص پریودنتولوژی، به دلیل ابداعاتی که در زمینه جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت داشته، ...

ویرایش شده: 22/03/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ارفاق استاد، انگیزه‌ی ممتاز بودن شد | دکتر شکیبایی

... برای خرید به فروشگاه آمد. او با دیدن من حسابی تعجب کرد و گفت: مگر تو امتحان نداری؟ گفتم: مجبور شدم در فروشگاه بمانم چون به من مرخصی ندادند. دکتر بهنام شکیبایی را می توان یکی از مفاخر امروز کشورمان دانست که در سنین جوانی به موفقیت های فراوان دست یافته است. هم اکنون در "دندان‌پزشکی ...

ویرایش شده: 03/05/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
آیا جایزه اروپایی به دندان‌پزشک ایرانی واقعی بود؟, نشان شهرت اتحادیه‌اروپا در اصل گواهی‌نامه پایان‌دوره است

... ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/2c3/behnam-shakibaie.jpg دندان‌پزشک ایرانی از سازمان مدیریت اقتصاد اروپا جایزه گرفت (/khabar/179388/) خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دکتر بهنام شکیبایی دندان‌پزشک متخصص پریودنتولوژی، به دلیل ابداعاتی که در زمینه جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت داشته، ...

ویرایش شده: 22/03/2016

دندان‌پزشک ایرانی از سازمان مدیریت اقتصاد اروپا جایزه گرفت

خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دکتر بهنام شکیبایی دندان‌پزشک متخصص پریودنتولوژی، به دلیل ابداعاتی که در زمینه جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت داشته، ...

ویرایش شده: 16/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی توسط محقق ایرانی به صورت زنده در ۳ قاره پخش شد

تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی برای نخستین بار توسط محقق ایرانی، دکتر بهنام شکیبایی در کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی میکروسکوپی اروپا (ای اس ام دی) در شهر برلین به صورت ۳ بعدی و زنده در ۳ قاره جهان همزمان ...

ویرایش شده: 18/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
جایزه جراحان لثه آلمان برای محقق ایرانی

... پس از کشیدن دندان ارائه کرد که به دلیل تحقیقاتش در این زمینه موفق شد به عنوان اولین محقق ایرانی جایزه اول جراحان لثه آلمان را دریافت کند. دکتر بهنام شکیبایی مقدم، مجری طرح تحقیقاتی روش نوینی برای جلوگیری از تحلیل استخوان فک و لثه پس از کشیدن دندان اظهار داشت: طبق آخرین تحقیقات ...

ویرایش شده: 25/07/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ارفاق استاد، انگیزه‌ی ممتاز بودن شد | دکتر شکیبایی

... برای خرید به فروشگاه آمد. او با دیدن من حسابی تعجب کرد و گفت: مگر تو امتحان نداری؟ گفتم: مجبور شدم در فروشگاه بمانم چون به من مرخصی ندادند. دکتر بهنام شکیبایی را می توان یکی از مفاخر امروز کشورمان دانست که در سنین جوانی به موفقیت های فراوان دست یافته است. هم اکنون در "دندان‌پزشکی ...

ویرایش شده: 03/05/2016
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
آیا جایزه اروپایی به دندان‌پزشک ایرانی واقعی بود؟, نشان شهرت اتحادیه‌اروپا در اصل گواهی‌نامه پایان‌دوره است

... ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/2c3/behnam-shakibaie.jpg دندان‌پزشک ایرانی از سازمان مدیریت اقتصاد اروپا جایزه گرفت (/khabar/179388/) خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دکتر بهنام شکیبایی دندان‌پزشک متخصص پریودنتولوژی، به دلیل ابداعاتی که در زمینه جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت داشته، ...

0  
ویرایش شده: 22/03/2016

دندان‌پزشک ایرانی از سازمان مدیریت اقتصاد اروپا جایزه گرفت

خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دکتر بهنام شکیبایی دندان‌پزشک متخصص پریودنتولوژی، به دلیل ابداعاتی که در زمینه جراحی های میکروسکوپی بازسازی استخوان فک و ایمپلنت داشته، ...

ویرایش شده: 16/12/2015
مسیر: ایردن / خبر
تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی توسط محقق ایرانی به صورت زنده در ۳ قاره پخش شد

تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی برای نخستین بار توسط محقق ایرانی، دکتر بهنام شکیبایی در کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی میکروسکوپی اروپا (ای اس ام دی) در شهر برلین به صورت ۳ بعدی و زنده در ۳ قاره جهان همزمان ...

ویرایش شده: 18/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
جایزه جراحان لثه آلمان برای محقق ایرانی

... پس از کشیدن دندان ارائه کرد که به دلیل تحقیقاتش در این زمینه موفق شد به عنوان اولین محقق ایرانی جایزه اول جراحان لثه آلمان را دریافت کند. دکتر بهنام شکیبایی مقدم، مجری طرح تحقیقاتی روش نوینی برای جلوگیری از تحلیل استخوان فک و لثه پس از کشیدن دندان اظهار داشت: طبق آخرین تحقیقات ...

ویرایش شده: 25/07/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید