توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dr.Hosein Mortazavi | دکتر حسین مرتضوی

آلبوم شخصی دکتر حسین مرتضوی   مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی با حضور دکترمحمدعلی افتخاری درمحل انجمن دندان پزشکی ایران   دوم اردیبهشت 1386 مصاحبه با دکتر ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حسین مرتضوی
کنگره 4 جراحان دهان، فک و صورت | اسفند 1386

کنگره 4 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران 1-3 اسفند 1386- هتل المپیک تهران در این کنگره علمی برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان در رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته های مرتبط از کشورهای اردن ، آلمان، انگلستان، ایالات متحده، بلژیک، ترکيه، چين، ژاپن، عراق، عربستان سعودی، کانادا، کره...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Dr.Hosein Mortazavi | دکتر حسین مرتضوی

آلبوم شخصی دکتر حسین مرتضوی   مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی با حضور دکترمحمدعلی افتخاری درمحل انجمن دندان پزشکی ایران   دوم اردیبهشت 1386 مصاحبه با دکتر ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حسین مرتضوی
کنگره 4 جراحان دهان، فک و صورت | اسفند 1386

کنگره 4 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران 1-3 اسفند 1386- هتل المپیک تهران در این کنگره علمی برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان در رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته های مرتبط از کشورهای اردن ، آلمان، انگلستان، ایالات متحده، بلژیک، ترکيه، چين، ژاپن، عراق، عربستان سعودی، کانادا، کره...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 7 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1390

هفتمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران -4 تا 8 خرداد 1390 - آنتالیا آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره هفتم انجمن جراحان فک و صورت ایران ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺗﺮﮐﯿﻪ  دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 54 انجمن دندان پزشکی

... ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳تهران، سالن اجلاس سران موضوع کنگره «اصل بیمار محوری با عنایت به تاریخچه دندان‌پزشکی نوین ایران» رئیس کنگره: دکتر حسین مرتضوی پیام رئیس کنگره بنام خداوند جان و خرد همکار عزیزم سلام گرم را بپذیرید هیئت مدیره محترم انجمن دندان پزشکی ایران به اتفاق ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
انجمن جراحان دهان میزبان انجمن‌های پزشکی

دومين نشست مستقل و ماهيانه انجمن‌هاي گروه پزشكي ايران به میزبانی انجمن جراحان دهان برگزار شد: دومین نشست مستقل انجمن‌های گروه پزشکی در بیمارستان آتیه تهران برگزار شد. بیمارستان آتیه از بیمارستان های با اعتبار بخش خصوصی است، با این حال سهام‌داران این بیمارستان، یکی از...

ویرایش شده: 22/02/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Dr.Hosein Mortazavi | دکتر حسین مرتضوی

آلبوم شخصی دکتر حسین مرتضوی   مصاحبه با دکتر سیدحسین مرتضوی با حضور دکترمحمدعلی افتخاری درمحل انجمن دندان پزشکی ایران   دوم اردیبهشت 1386 مصاحبه با دکتر ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر حسین مرتضوی
کنگره 4 جراحان دهان، فک و صورت | اسفند 1386

کنگره 4 انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران 1-3 اسفند 1386- هتل المپیک تهران در این کنگره علمی برجسته ترین پژوهشگران و دانشمندان در رشته جراحی دهان و فک و صورت و رشته های مرتبط از کشورهای اردن ، آلمان، انگلستان، ایالات متحده، بلژیک، ترکيه، چين، ژاپن، عراق، عربستان سعودی، کانادا، کره...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 7 جراحان دهان، فک و صورت | خرداد 1390

هفتمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران -4 تا 8 خرداد 1390 - آنتالیا آلبوم عکس کنگره نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره کنگره هفتم انجمن جراحان فک و صورت ایران ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺗﺮﮐﯿﻪ  دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه جراحان فک و صورت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن جراحان فک و صورت
کنگره 54 انجمن دندان پزشکی

... ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳تهران، سالن اجلاس سران موضوع کنگره «اصل بیمار محوری با عنایت به تاریخچه دندان‌پزشکی نوین ایران» رئیس کنگره: دکتر حسین مرتضوی پیام رئیس کنگره بنام خداوند جان و خرد همکار عزیزم سلام گرم را بپذیرید هیئت مدیره محترم انجمن دندان پزشکی ایران به اتفاق ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی
انجمن جراحان دهان میزبان انجمن‌های پزشکی

دومين نشست مستقل و ماهيانه انجمن‌هاي گروه پزشكي ايران به میزبانی انجمن جراحان دهان برگزار شد: دومین نشست مستقل انجمن‌های گروه پزشکی در بیمارستان آتیه تهران برگزار شد. بیمارستان آتیه از بیمارستان های با اعتبار بخش خصوصی است، با این حال سهام‌داران این بیمارستان، یکی از...

ویرایش شده: 22/02/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید