توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   IRAN International College of Dentists | کالج بین المللی دندان پزشکان ایران

... Dentists is a leading honorary dental organization dedicated to the recognition of outstanding professional achievement, meritorious service, and the continued progress of the profession of dentistry for the benefit of all humankind 1 photos/d1.jpg دکتر حمید عادلی نجفی، نماینده کالج دندان پزشکان درایران، در حال گفتگو با اعضا. دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت مخاطب ایشان است. 2 photos/d2.jpg دکتر ...

ویرایش شده: 03/02/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / Iran ICD
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   گفت و گو با دکتر حمید عادلی نجفی

درجه F.I.C.D. را در سال1990 از کالج بین المللی دندانپزشکان اخذ نمودم و سپس در سال 1991 به فلوشیپی کالج دندانپزشکان آمریکا در سال 1991 نایل شدم که به درجه معتبر : F.A.C.D. منتهی شد که بعد از مرحوم دکتر حسین نواب، در حال حاضر تنها دارنده این درجه در ایران می باشم. همچنین فلوشیپ آکادمی پیرفوشارد...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
IRAN International College of Dentists | کالج بین المللی دندان پزشکان ایران

... Dentists is a leading honorary dental organization dedicated to the recognition of outstanding professional achievement, meritorious service, and the continued progress of the profession of dentistry for the benefit of all humankind 1 photos/d1.jpg دکتر حمید عادلی نجفی، نماینده کالج دندان پزشکان درایران، در حال گفتگو با اعضا. دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت مخاطب ایشان است. 2 photos/d2.jpg دکتر ...

ویرایش شده: 03/02/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / Iran ICD
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

پیام رئیس کنگره دکتر حمید عادلی نجفی، رییس کنگره با سلام و درود فراوان به همکاران ارجمند شورای برگزاری دهمین کنگره علمی و بین المللی انجمن ارتودنتیست های ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
1363 | کنگره 22 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره22 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: سال 1363- هتل هما، تهران رئیس کنگره: دکتر حمید عادلی نجفی  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   گفت و گو با دکتر حمید عادلی نجفی

درجه F.I.C.D. را در سال1990 از کالج بین المللی دندانپزشکان اخذ نمودم و سپس در سال 1991 به فلوشیپی کالج دندانپزشکان آمریکا در سال 1991 نایل شدم که به درجه معتبر : F.A.C.D. منتهی شد که بعد از مرحوم دکتر حسین نواب، در حال حاضر تنها دارنده این درجه در ایران می باشم. همچنین فلوشیپ آکادمی پیرفوشارد...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
IRAN International College of Dentists | کالج بین المللی دندان پزشکان ایران

... Dentists is a leading honorary dental organization dedicated to the recognition of outstanding professional achievement, meritorious service, and the continued progress of the profession of dentistry for the benefit of all humankind 1 photos/d1.jpg دکتر حمید عادلی نجفی، نماینده کالج دندان پزشکان درایران، در حال گفتگو با اعضا. دکتر محمد بیات، جراح فک و صورت مخاطب ایشان است. 2 photos/d2.jpg دکتر ...

ویرایش شده: 03/02/2015
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / Iran ICD
کنگره 10 ارتو | آبان 1391

مصاحبه ایردن با مدیران کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر حمید عادلی نجفی - رئیس کنگره 10 انجمن ارتدنتیست های ایران دکتر عبدالجواد رحیم پور عضو هیات مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، عضو شورایعالی ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
کنگره 10 ارتودنسی | آبان 1391

پیام رئیس کنگره دکتر حمید عادلی نجفی، رییس کنگره با سلام و درود فراوان به همکاران ارجمند شورای برگزاری دهمین کنگره علمی و بین المللی انجمن ارتودنتیست های ...

ویرایش شده: 27/11/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن ارتدنتیست ها
1363 | کنگره 22 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره22 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: سال 1363- هتل هما، تهران رئیس کنگره: دکتر حمید عادلی نجفی  

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید