توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

 

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

1382-مشهد

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

 

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

1382-مشهد

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

Please just drop me a line with your email and phone number: 

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

استاد دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی دبیر اولین همایش بین المللی انجمن ارتدنتیست های ایران عضو شورای علمی کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران طرح تحقيقاتی Treatment of CL II Div I Skeletal Deformity by Application of Functional Appliance and Spring. 1995,Dr. M. Dianti Malki. Treatment of CL II Div I Skeletal Deformity by Functional Appliance and Jack Screw. 1991, Dr. L. Eslamian...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

1382-مشهد

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر افشین قناد

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

 

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

1382-مشهد

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

Please just drop me a line with your email and phone number: 

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

استاد دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی دبیر اولین همایش بین المللی انجمن ارتدنتیست های ایران عضو شورای علمی کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران طرح تحقيقاتی Treatment of CL II Div I Skeletal Deformity by Application of Functional Appliance and Spring. 1995,Dr. M. Dianti Malki. Treatment of CL II Div I Skeletal Deformity by Functional Appliance and Jack Screw. 1991, Dr. L. Eslamian...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / سایت
دکتر رحمان شوکت بخش, دندان پزشک, متخصص ارتدنسی Rahman Showkatbakhsh, DDS, Ms

1382-مشهد

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر افشین قناد

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید