توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 9 اندو | شهریور 1385

نهمین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران اصفهان- 1 تا 3 شهریور 1385   آلبوم عکس کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: "بازگشت به اصول " هیات مدیره انجمن رئیس هیئت مدیره: دکترسعیدعسکری نایب رئیس:دکترحسن رزمی عضو هیات مدیره: دکتر اکبر خیاط / دکتراکبر فلاح رستگار / دکترمحمود صفائی منشی:...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 9 اندو | شهریور 1385

نهمین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران اصفهان- 1 تا 3 شهریور 1385   آلبوم عکس کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: "بازگشت به اصول " هیات مدیره انجمن رئیس هیئت مدیره: دکترسعیدعسکری نایب رئیس:دکترحسن رزمی عضو هیات مدیره: دکتر اکبر خیاط / دکتراکبر فلاح رستگار / دکترمحمود صفائی منشی:...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر
طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی"

... درماني را کم هزينه و ساده تر از شيوه هاي نوين برشمرد و يادآور شد: درمان براي کساني که متقاضي شرکت در اين طرح هستند به صورت رايگان انجام مي شود. دکتر سعید عسکری,درمان پالپ دندان,CEM,اختراع دکتر عسکری, 89335 119423 118793 49906

ویرایش شده: 25/05/2008
مسیر: ایردن / خبر
کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی

... شده است.او درباره ویژگی های سِم گفت: خاصیت ضد میکروبی، سفید بودن ماده، پرکننده مجرای ریشه دندان و ترمیم استخوان از جمله این ویژکی هاست CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 89335

ویرایش شده: 24/04/2007
مسیر: ایردن / خبر
ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی

... بلکه برای ترمیم لایه های زیرتاج دندان شامل ریشه وعصب دندان است ضمن اینکه این ماده آب دوست است ورطوبت دندان باعث تشدید خواص مطلوب آن می شود CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 118793 89335

ویرایش شده: 14/12/2006
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 9 اندو | شهریور 1385

نهمین کنگره انجمن اندودنتیست های ایران اصفهان- 1 تا 3 شهریور 1385   آلبوم عکس کنگره اخبار کنگره شعار کنگره: "بازگشت به اصول " هیات مدیره انجمن رئیس هیئت مدیره: دکترسعیدعسکری نایب رئیس:دکترحسن رزمی عضو هیات مدیره: دکتر اکبر خیاط / دکتراکبر فلاح رستگار / دکترمحمود صفائی منشی:...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن اندودنتیست ها
تولید ماده معالجه ریشه دندان در کشور

... بیمار داوطلب استفاده شده و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی بهشتی ، ایران ، مشهد ، شیراز و شهید صدوقی یزد قرار گرفته است. شبکه خبر- 21 اسفند87 CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 118793

ویرایش شده: 27/03/2009
مسیر: ایردن / خبر
طرح ملی" درمان پالپ زنده در دندان پزشکی"

... درماني را کم هزينه و ساده تر از شيوه هاي نوين برشمرد و يادآور شد: درمان براي کساني که متقاضي شرکت در اين طرح هستند به صورت رايگان انجام مي شود. دکتر سعید عسکری,درمان پالپ دندان,CEM,اختراع دکتر عسکری, 89335 119423 118793 49906

ویرایش شده: 25/05/2008
مسیر: ایردن / خبر
کاهش هزینه درمان ریشه دندان با استفاده از ماده ایرانی

... شده است.او درباره ویژگی های سِم گفت: خاصیت ضد میکروبی، سفید بودن ماده، پرکننده مجرای ریشه دندان و ترمیم استخوان از جمله این ویژکی هاست CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 49906 89335

ویرایش شده: 24/04/2007
مسیر: ایردن / خبر
ماده ترمیم ریشه دندان، جدید ترین دستاورد پزشکی محققان ایرانی

... بلکه برای ترمیم لایه های زیرتاج دندان شامل ریشه وعصب دندان است ضمن اینکه این ماده آب دوست است ورطوبت دندان باعث تشدید خواص مطلوب آن می شود CEM,دکتر سعید عسکری,اختراع دکتر عسکری, 73363 138371 118793 89335

ویرایش شده: 14/12/2006
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید