توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ,دکتر امیراسماعیل سندوزی, دندان پزشک, برنامه ریز آموزشی, نقاش, مجسمه ساز, Dr.A.E. Sandouzi

میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر (بخارست ) ، خیابان دوازدهم ، شماره 2 موزه دکتر سندوزی تلفن : 88514122 – 88527041 [email protected] برای تماشای موزه دکتر سندوزی، اینجا کلیک کنید : همایش بزرگ تجلیل از پزشکان هنرمند ارسال پیام: نامه ...

ویرایش شده: 06/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
تاریخچه تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد | دکتر سندوزی

... است که آن استاد نقاب در خاک کشیده اولین رئیس دانشکده دندان پزشکی مشهد بوده و بنیانگذار واقعی این دانشکده دکتر امیر اسماعیل سندوزی بوده اند. دکتر سندوزی تا کنون این موضوع را مسکوت گذاشته بودند اما بنا به اصرار ایردن، ایشان مشروح ماجرای  تأسیس دانشکده را در اینجا بیان کرده اند که ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تاریخچه تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد | دکتر سندوزی

... است که آن استاد نقاب در خاک کشیده اولین رئیس دانشکده دندان پزشکی مشهد بوده و بنیانگذار واقعی این دانشکده دکتر امیر اسماعیل سندوزی بوده اند. دکتر سندوزی تا کنون این موضوع را مسکوت گذاشته بودند اما بنا به اصرار ایردن، ایشان مشروح ماجرای  تأسیس دانشکده را در اینجا بیان کرده اند که ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دکتر امیراسماعیل سندوزی ۸۶ ساله شد, شانزدهم فروردین، هشتادوششمین سالروز تولد دکتر سندوزی است

... حضورشان در عرصه دندان پزشکی ایران مایه مباهات دندان پزشکان است - را به خانواده و همه علاقمندان ایشان تبریک می گویم. برای ملاحظه بخش ویژه آقای دکتر سندوزی، می توانید روی تصویر بالا کلیک کنید. [/RIGHT]

ویرایش شده: 22/04/2014

وضعیت من درآمریکا | دکتر سندوزی

وضعیت کنونی شما درآمریکا، جایگاه انسانی، عاطفی وهنری تان چگونه است؟ وضع کنونی وجایگاه انسانی وعاطفی من، دراین دیار دو.وجه دارد: جایگاه عمومی یا انسانی : اگرازمقوله ومشگل"اقتصاد"یِ به قول شادروان احمدشاملو، قله نشین شعرنو، "غم نان اگربگذارد"را کناربگذاریم. اگرملالی...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
نقشه راه موفقیت | دکتر سندوزی

چگونه توانستید موفق شوید، اگربخواهید آن رابه عنوان نقشه راه ترسیم کنید، چگونه توضیح می دهید؟ به باورمن "موفقیت" مقوله ای نیست که بتوان برای کس دیگری تعیین وترسیم کرد. مسئله ایست که هرشخص برحسب؛ دانش، تفکر، برداشت، فلسفه ذهنی، امکانات وتوانمندی هایش که خودش بَر آن اشراق...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
جهان بینی | دکتر سندوزی

به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می ببنید؟ آیا آن رابه وطن وغیروطن تقسیم می کنید؟ به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می ببنید؟ آیا آن رابه وطن وغیروطن تقسیم می کنید؟ دوسؤال دریک جمله است که برای جواب به اولین سؤال:"به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می بینم،باید بااجازه شما کلمه"هنرمند"...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تاریخچه تأسیس دانشکده دندان پزشکی مشهد | دکتر سندوزی

... است که آن استاد نقاب در خاک کشیده اولین رئیس دانشکده دندان پزشکی مشهد بوده و بنیانگذار واقعی این دانشکده دکتر امیر اسماعیل سندوزی بوده اند. دکتر سندوزی تا کنون این موضوع را مسکوت گذاشته بودند اما بنا به اصرار ایردن، ایشان مشروح ماجرای  تأسیس دانشکده را در اینجا بیان کرده اند که ...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
دکتر امیراسماعیل سندوزی ۸۶ ساله شد, شانزدهم فروردین، هشتادوششمین سالروز تولد دکتر سندوزی است

... حضورشان در عرصه دندان پزشکی ایران مایه مباهات دندان پزشکان است - را به خانواده و همه علاقمندان ایشان تبریک می گویم. برای ملاحظه بخش ویژه آقای دکتر سندوزی، می توانید روی تصویر بالا کلیک کنید. [/RIGHT]

0  
ویرایش شده: 22/04/2014

وضعیت من درآمریکا | دکتر سندوزی

وضعیت کنونی شما درآمریکا، جایگاه انسانی، عاطفی وهنری تان چگونه است؟ وضع کنونی وجایگاه انسانی وعاطفی من، دراین دیار دو.وجه دارد: جایگاه عمومی یا انسانی : اگرازمقوله ومشگل"اقتصاد"یِ به قول شادروان احمدشاملو، قله نشین شعرنو، "غم نان اگربگذارد"را کناربگذاریم. اگرملالی...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
نقشه راه موفقیت | دکتر سندوزی

چگونه توانستید موفق شوید، اگربخواهید آن رابه عنوان نقشه راه ترسیم کنید، چگونه توضیح می دهید؟ به باورمن "موفقیت" مقوله ای نیست که بتوان برای کس دیگری تعیین وترسیم کرد. مسئله ایست که هرشخص برحسب؛ دانش، تفکر، برداشت، فلسفه ذهنی، امکانات وتوانمندی هایش که خودش بَر آن اشراق...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
جهان بینی | دکتر سندوزی

به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می ببنید؟ آیا آن رابه وطن وغیروطن تقسیم می کنید؟ به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می ببنید؟ آیا آن رابه وطن وغیروطن تقسیم می کنید؟ دوسؤال دریک جمله است که برای جواب به اولین سؤال:"به عنوان یک هنرمند، جهان راچگونه می بینم،باید بااجازه شما کلمه"هنرمند"...

ویرایش شده: 05/04/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید