توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران, ضمن تبریک مسوولیت کنگره 46، این متن تقدیم دکتر تاجرنیای عزیز-دکتر سندوزی

Author: امیر اسماعیل سندوزی | Sondouzi. دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران | دکتر سندوزی دکتر علی تاجر نیا دندان پزشک متخصص و انسانی چند وجهی ایست که برای شناختش ...

ویرایش شده: 26/04/2015

دكترعلی تاجرنيا | دندان پزشك

آلبوم عکس های دکتر علی تاجرنیا   مسؤول کمیته هماهنگی کنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی  کنگره 49 انجمن ...

ویرایش شده: 13/12/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر علی تاجرنیا

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران, ضمن تبریک مسوولیت کنگره 46، این متن تقدیم دکتر تاجرنیای عزیز-دکتر سندوزی

Author: امیر اسماعیل سندوزی | Sondouzi. دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران | دکتر سندوزی دکتر علی تاجر نیا دندان پزشک متخصص و انسانی چند وجهی ایست که برای شناختش ...

ویرایش شده: 26/04/2015

دکتر علی تاجرنیا

دکتر علی تاجرنیا و دکتر سیامک شایان امین انجمن دندان پزشکی ایران - مهر 1390 دکتر علی تاجرنیا و دکتر سیامک شایان امین انجمن دندان پزشکی ایران ...

ویرایش شده: 26/02/2012
مسیر: ایردن / آلبوم / عکس دندان پزشکان
درخواست برای آزادی دکتر علی تاجرنیا

... رزاقی -دکتر رضا عابدین تاش - دکتر زهرا علیزاده - دکتر علی کرد افشاری افزوده شده: دکترشکفته راد - منبع: نوروز- 17 خرداد 89 کمپین درخواست آزادی دکتر علی تاجرنیا

ویرایش شده: 07/06/2010
مسیر: ایردن / خبر
دكترعلی تاجرنيا | دندان پزشك

آلبوم عکس های دکتر علی تاجرنیا   مسؤول کمیته هماهنگی کنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی  کنگره 49 انجمن ...

ویرایش شده: 13/12/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر علی تاجرنیا
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران

در اولین جلسه رسمی دوره جدید هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر اخوان آذری به عنوان رئیس و دکتر علی تاجرنیا به عنوان مدیر اجرایی قبول مسؤولیت نمودند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - در ساعت 6 بامداد امروز سه شنبه یازدهم مردادماه ...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران, ضمن تبریک مسوولیت کنگره 46، این متن تقدیم دکتر تاجرنیای عزیز-دکتر سندوزی

Author: امیر اسماعیل سندوزی | Sondouzi. دکتر علی تاجرنیا؛ شیوای چند دست‌دار دندان پزشکی ایران | دکتر سندوزی دکتر علی تاجر نیا دندان پزشک متخصص و انسانی چند وجهی ایست که برای شناختش ...

0  
ویرایش شده: 26/04/2015

درخواست برای آزادی دکتر علی تاجرنیا

... رزاقی -دکتر رضا عابدین تاش - دکتر زهرا علیزاده - دکتر علی کرد افشاری افزوده شده: دکترشکفته راد - منبع: نوروز- 17 خرداد 89 کمپین درخواست آزادی دکتر علی تاجرنیا

ویرایش شده: 07/06/2010
مسیر: ایردن / خبر
دكترعلی تاجرنيا | دندان پزشك

آلبوم عکس های دکتر علی تاجرنیا   مسؤول کمیته هماهنگی کنگره 46 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی کنگره 48 انجمن دندان پزشکی ایران دبیر اجرایی  کنگره 49 انجمن ...

ویرایش شده: 13/12/2014
مسیر: ایردن / سایت / دکتر علی تاجرنیا
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران

در اولین جلسه رسمی دوره جدید هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران، دکتر اخوان آذری به عنوان رئیس و دکتر علی تاجرنیا به عنوان مدیر اجرایی قبول مسؤولیت نمودند. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - در ساعت 6 بامداد امروز سه شنبه یازدهم مردادماه ...

ویرایش شده: 02/08/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید