توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

... سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: دکتر سعید ساعی با تشکر از مسئولین و کمیته های علمی انجمن های ذیل: انجمن دندان پزشکی ایران، انجمن آسیب شناسان ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

صحبت های دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر علی یزدانی اولین دندان پزشک معاون آموزش نظام پزشکی

نگارنده: irden. /upload/iblock/507/ali-yazdani-dentist.jpg دکتر علی یزدانی به معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی منصوب شد‬ بر اساس حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر علی یزدانی به عنوان معاون ...

ویرایش شده: 19/09/2011

دکتر علی یزدانی به معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی منصوب شد‬

بر اساس حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر علی یزدانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی این سازمان منصوب شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - برای اولین بار در سازمان نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 09/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

... سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: دکتر سعید ساعی با تشکر از مسئولین و کمیته های علمی انجمن های ذیل: انجمن دندان پزشکی ایران، انجمن آسیب شناسان ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

صحبت های دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره23 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: 18-23 آبان 1364 هتل هما تهران رئیس کنگره: دکتر علی یزدانی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر علی یزدانی اولین دندان پزشک معاون آموزش نظام پزشکی

نگارنده: irden. /upload/iblock/507/ali-yazdani-dentist.jpg دکتر علی یزدانی به معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی منصوب شد‬ بر اساس حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر علی یزدانی به عنوان معاون ...

0  
ویرایش شده: 19/09/2011

دکتر علی یزدانی به معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی منصوب شد‬

بر اساس حکمی از سوی رییس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر علی یزدانی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی این سازمان منصوب شد. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان - برای اولین بار در سازمان نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 09/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 2 نظام پزشکی برای دندان پزشکان | مهر 1389

... سازمان نظام پزشکی 7 تا 9 مهر 1389 - هتل المپیک تهران رییس همایش: دکتر سید شهاب الدین صدر معاون آموزشی پژوهشی: دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی همایش: دکتر علی یزدانی دبیر اجرایی: دکتر سعید ساعی با تشکر از مسئولین و کمیته های علمی انجمن های ذیل: انجمن دندان پزشکی ایران، انجمن آسیب شناسان ...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی
کنگره 9 ترمیمی | آبان 1388

صحبت های دکتر علی یزدانی، دکتر ابراهیم امین صالحی و دکتر مهیار شهبازی مقدم در افتتاحیه کنگره نهمین کنگره انجمن دندان پزشکی ترمیمی ایران 20-22 آبان 1388- ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن دندان پزشکی ترمیمی
کنگره 23 جامعه دندان پزشکی ایران

کنگره23 جامعه دندان پزشکی ایران   تاریخ برگزاری: 18-23 آبان 1364 هتل هما تهران رئیس کنگره: دکتر علی یزدانی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندان پزشکی | انجمن دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید