توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   خدمات ترک دخانیات در مطب های دندان پزشکی ایران

ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي کشور آغاز شد. رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت و درمان از برنامه ريزي براي ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي از ابتداي سال آينده خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با اشاره به اقدامات انجام شده براي ارائه خدمات ترك...

ویرایش شده: 10/06/2012
مسیر: ایردن / خبر
ادامه اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان

دکتر خوشنویسان از اجرای پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: این پیمایش در سال 91 ادامه دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان رییس اداره بهداشت دهان وزارت بهداشت از آغاز پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: کارهای اولیه این پیمایش كشوری سلامت دهان انجام شده...

ویرایش شده: 24/02/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خدمات ترک دخانیات در مطب های دندان پزشکی ایران

ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي کشور آغاز شد. رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت و درمان از برنامه ريزي براي ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي از ابتداي سال آينده خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با اشاره به اقدامات انجام شده براي ارائه خدمات ترك...

ویرایش شده: 10/06/2012
مسیر: ایردن / خبر
ادامه اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان

دکتر خوشنویسان از اجرای پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: این پیمایش در سال 91 ادامه دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان رییس اداره بهداشت دهان وزارت بهداشت از آغاز پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: کارهای اولیه این پیمایش كشوری سلامت دهان انجام شده...

ویرایش شده: 24/02/2012
مسیر: ایردن / خبر
ارائه خدمات بیمه دندان پزشکی کودکان در مطب های شخصی

ئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از پوشش بيمه اي تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 سال كشور خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با بيان اين كه تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 ساله كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته است، گفت: به منظور استفاده كودكان از اين تسهيلات، تمام دندان پزشكان كشور مي توانند...

ویرایش شده: 08/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
بهبود خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی

به گفته دكتر محمدحسین خوشنویسان، رئیس اداره سلامت دهان، استاندارد خدمات دندان پزشكی در بخش دولتی بهبود می‌یابد رییس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از برنامه‌های وزارت بهداشت برای بهبود استاندارد خدمات دندان پزشكی در بخش دولتی خبر داد و گفت: به این ترتیب تلاش می‌شود كه...

ویرایش شده: 30/05/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خدمات ترک دخانیات در مطب های دندان پزشکی ایران

ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي کشور آغاز شد. رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت و درمان از برنامه ريزي براي ارائه خدمات ترك دخانيات در مطب هاي دندان پزشكي از ابتداي سال آينده خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با اشاره به اقدامات انجام شده براي ارائه خدمات ترك...

ویرایش شده: 10/06/2012
مسیر: ایردن / خبر
ادامه اجرای پیمایش کشوری سلامت دهان

دکتر خوشنویسان از اجرای پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: این پیمایش در سال 91 ادامه دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان رییس اداره بهداشت دهان وزارت بهداشت از آغاز پیمایش كشوری سلامت دهان در ماه آینده خبر داد و گفت: کارهای اولیه این پیمایش كشوری سلامت دهان انجام شده...

ویرایش شده: 24/02/2012
مسیر: ایردن / خبر
ارائه خدمات بیمه دندان پزشکی کودکان در مطب های شخصی

ئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از پوشش بيمه اي تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 سال كشور خبر داد. دكتر محمدحسين خوشنويسان با بيان اين كه تمام دندان هاي كودكان 6 تا 12 ساله كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته است، گفت: به منظور استفاده كودكان از اين تسهيلات، تمام دندان پزشكان كشور مي توانند...

ویرایش شده: 08/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
بهبود خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی

به گفته دكتر محمدحسین خوشنویسان، رئیس اداره سلامت دهان، استاندارد خدمات دندان پزشكی در بخش دولتی بهبود می‌یابد رییس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از برنامه‌های وزارت بهداشت برای بهبود استاندارد خدمات دندان پزشكی در بخش دولتی خبر داد و گفت: به این ترتیب تلاش می‌شود كه...

ویرایش شده: 30/05/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید