توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد واقعی است

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/818/mohammd-bayat.jpg تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد های واقعی است (/amoozesh/nd/138496/) دکتر بیات دندانپزشک و عضو کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض سازمان نظام پزشکی، بر رفع کاستی هایی تاکید دارد که به باور او می توان با مشارکت انجمن...

ویرایش شده: 04/01/2016

انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان ...

ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... حکمی دكتر محمد بيات دانشيار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشكده دندان پزشکی تهران منصوب کرد. دکتر جعفریان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد بیات، را به ریاست دانشکده دندان پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. دکتر بیات دندان پزشک متخصص جراحی دهان، فک و صورت بوده و دارای سوابق درخشانی ...

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد بیات از عضویت صندوق تعاون نظام پزشکی استعفا داد

چند تن از مدیران سازمان نظام پزشکی، در اعتراض به عملکرد رئیس سازمان از سمت های خود استعفا کردند. از جمله این مدیران می توان به دکتر محمد بیات، دندان پزشک و جراح دهان، فک و صورت و همچنین دکتر پیوندی معاون آموزشی اشاره کرد که آقای دکتر یزدانی به جای او منصوب شد.  امروز ...

ویرایش شده: 10/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد واقعی است

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/818/mohammd-bayat.jpg تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد های واقعی است (/amoozesh/nd/138496/) دکتر بیات دندانپزشک و عضو کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض سازمان نظام پزشکی، بر رفع کاستی هایی تاکید دارد که به باور او می توان با مشارکت انجمن...

ویرایش شده: 04/01/2016

انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f62/bayat-mohammad-daneshgah.jpg دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر محمد بیات دانشیار آن دانشگاه را به عنوان ...

0  
ویرایش شده: 27/10/2013

دکتر محمد بیات رییس دانشکده دندان پزشکی تهران شد

... حکمی دكتر محمد بيات دانشيار آن دانشگاه را به عنوان رییس دانشكده دندان پزشکی تهران منصوب کرد. دکتر جعفریان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد بیات، را به ریاست دانشکده دندان پزشکی این دانشگاه منصوب کرد. دکتر بیات دندان پزشک متخصص جراحی دهان، فک و صورت بوده و دارای سوابق درخشانی ...

ویرایش شده: 25/10/2013
مسیر: ایردن / خبر
دکتر محمد بیات از عضویت صندوق تعاون نظام پزشکی استعفا داد

چند تن از مدیران سازمان نظام پزشکی، در اعتراض به عملکرد رئیس سازمان از سمت های خود استعفا کردند. از جمله این مدیران می توان به دکتر محمد بیات، دندان پزشک و جراح دهان، فک و صورت و همچنین دکتر پیوندی معاون آموزشی اشاره کرد که آقای دکتر یزدانی به جای او منصوب شد.  امروز ...

ویرایش شده: 10/09/2011
مسیر: ایردن / خبر
تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد واقعی است

Author: ایردن | Irden. http://irden.ir/upload/iblock/818/mohammd-bayat.jpg تنها راه تعیین مالیات عادلانه دندان پزشکان، تعیین درآمد های واقعی است (/amoozesh/nd/138496/) دکتر بیات دندانپزشک و عضو کمیسیون تخصصی مشورتی مالیات و عوارض سازمان نظام پزشکی، بر رفع کاستی هایی تاکید دارد که به باور او می توان با مشارکت انجمن...

0  
ویرایش شده: 04/01/2016

انتخابات نظام پزشکی | دی 1387

دکتر علی یزدانی, دکتر محمد بیات نمایندگان منتخب دندان پزشکان تهران در نظام پزشکی ۲۷ دی ۱۳۸۷ - حضور چشمگیر و نوید بخش همکاران دندان پزشک در انتخابات نظام پزشکی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / سازمان نظام پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید