توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Dr.Eftekhari | دکتر محمدعلی افتخاری

دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران بیست و پنجمین سال بینان گزاری حامعه | اعضای مؤسس | دی ماه ۱۳۶۶ دکتر افتخاری در کلاب ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمد علی افتخاری
انجمن ها و تشکل های دندان پزشکی

تشکل های صنفی و علمی دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران Central Union of Iranian Denturists تأسیس : 1303 مؤسس : دکتر آرتین استپانیان آدرس : تهران سندیکای دندان‌پزشکان ایران Iranian Dentists Syndicate تأسیس : 1323 مؤسسین : دکتر محسن سیاح . دکتر محمود سیاسی- دکتر احمد دیبا- دکتر...

ویرایش شده: 02/02/2018
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمد علی افتخاری

از بنیانگذاران جامعه دندان پزشکی ایران مولف اولین کتاب‌ها در زمینه بهداشت دهان، امور صنفی و تاریخ دندان پزشکی ایران بینانگذار بخش دندان پزشکی بهداری شرکت نفت در تهران بنیانگذار کانون پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان شرکت نفت در آبادان تاسیس اولین شرکت تعاونی جامعه دندان پزشکی...

ویرایش شده: 15/07/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
Dr.Eftekhari | دکتر محمدعلی افتخاری

دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران بیست و پنجمین سال بینان گزاری حامعه | اعضای مؤسس | دی ماه ۱۳۶۶ دکتر افتخاری در کلاب ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمد علی افتخاری
انجمن ها و تشکل های دندان پزشکی

تشکل های صنفی و علمی دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران Central Union of Iranian Denturists تأسیس : 1303 مؤسس : دکتر آرتین استپانیان آدرس : تهران سندیکای دندان‌پزشکان ایران Iranian Dentists Syndicate تأسیس : 1323 مؤسسین : دکتر محسن سیاح . دکتر محمود سیاسی- دکتر احمد دیبا- دکتر...

ویرایش شده: 02/02/2018
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی
برای ایستاده ای خستگی ناپذیر؛ دکتر افتخاری | دکتر سندوزی

... وزن و معروفی بود درتهران. خود "هند" به معنای آب فراوان داشتن است. این هندوانه ها خیلی هندی وسنگین بودند. **- این حرف را باید روزی می گفتم. دکتر محمد علی افتخاری, دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
نشریه الکترونیک دندان پزشکی | مهر 1390

این شماره پیام ایردن، به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد میلاد دکتر محمد علی افتخاری به ایشان تقدیم می شود. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان پیام ایردن | پایگاه دندان پزشکی شماره ۲ ۹ ، مهر ۱۳۹۰ . September ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمد علی افتخاری

از بنیانگذاران جامعه دندان پزشکی ایران مولف اولین کتاب‌ها در زمینه بهداشت دهان، امور صنفی و تاریخ دندان پزشکی ایران بینانگذار بخش دندان پزشکی بهداری شرکت نفت در تهران بنیانگذار کانون پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان شرکت نفت در آبادان تاسیس اولین شرکت تعاونی جامعه دندان پزشکی...

ویرایش شده: 15/07/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای / پیشگامان دندان پزشکی
Dr.Eftekhari | دکتر محمدعلی افتخاری

دکتر محمد علی افتخاری در میان مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران بیست و پنجمین سال بینان گزاری حامعه | اعضای مؤسس | دی ماه ۱۳۶۶ دکتر افتخاری در کلاب ...

ویرایش شده: 07/04/2020
مسیر: ایردن / سایت / دکتر محمد علی افتخاری
انجمن ها و تشکل های دندان پزشکی

تشکل های صنفی و علمی دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران Central Union of Iranian Denturists تأسیس : 1303 مؤسس : دکتر آرتین استپانیان آدرس : تهران سندیکای دندان‌پزشکان ایران Iranian Dentists Syndicate تأسیس : 1323 مؤسسین : دکتر محسن سیاح . دکتر محمود سیاسی- دکتر احمد دیبا- دکتر...

ویرایش شده: 02/02/2018
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی
برای ایستاده ای خستگی ناپذیر؛ دکتر افتخاری | دکتر سندوزی

... وزن و معروفی بود درتهران. خود "هند" به معنای آب فراوان داشتن است. این هندوانه ها خیلی هندی وسنگین بودند. **- این حرف را باید روزی می گفتم. دکتر محمد علی افتخاری, دکتر امیر اسماعیل سندوزی

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
نشریه الکترونیک دندان پزشکی | مهر 1390

این شماره پیام ایردن، به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد میلاد دکتر محمد علی افتخاری به ایشان تقدیم می شود. ایردن، پایگاه دندان پزشکی ایرانیان پیام ایردن | پایگاه دندان پزشکی شماره ۲ ۹ ، مهر ۱۳۹۰ . September ...

ویرایش شده: 20/04/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید