توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

... پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | تخلفات انتظامی | تخلفات کیفری | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی | دیوان عدالت اداری | مالیات پزشکان کتاب حقوق پزشکی - تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص169-166 وظیفه ...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
افزایش درآمد مالیاتی سالانه پزشکان که الزامی بود، ابطال شد

در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری ...

ویرایش شده: 19/11/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

... پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | تخلفات انتظامی | تخلفات کیفری | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی | دیوان عدالت اداری | مالیات پزشکان کتاب حقوق پزشکی - تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص169-166 وظیفه ...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دیوان عدالت اداری به نفع دندان پزشکان رأی داد

سازمان نظام پزشكی كل كشور اعلام كرد با صدور حكم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها حق دریافت عوارض كسب وپیشه از جامعه پزشكی را ندارند. به گزارش روز چهارشنبه، 30 آذر 1390 سازمان نظام پزشكی، پس ...

ویرایش شده: 24/12/2011
مسیر: ایردن / خبر
افزایش درآمد مالیاتی سالانه پزشکان که الزامی بود، ابطال شد

در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری ...

ویرایش شده: 19/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
الزام و جریمه پزشكان برای داشتن پاركينگ اضافه منتفی شد

با پيگيري سازمان نظام پزشكي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ الزام پزشكان به داشتن پاركينگ اضافه بر كاربري مسكوني در مطب ها لغو شد. بر اساس اعلام واحد حقوقي سازمان، پس از ادعاي كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( طرح تفصيلي شهر قزوين) مبني بر الزام...

ویرایش شده: 04/05/2013
مسیر: ایردن / خبر
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی از مصادیق تبعیض نارواست

با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 16- 14/1/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 8464/و- 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال ...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حقوق پزشکی | دیوان عدالت اداری - دکتر شیرین عبادی

... پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر | سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران | تخلفات انتظامی | تخلفات کیفری | تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی | دیوان عدالت اداری | مالیات پزشکان کتاب حقوق پزشکی - تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی دکترشیرین عبادی چاپ دوم،1372،گنج دانش،تهران ص169-166 وظیفه ...

ویرایش شده: 02/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دیوان عدالت اداری به نفع دندان پزشکان رأی داد

سازمان نظام پزشكی كل كشور اعلام كرد با صدور حكم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها حق دریافت عوارض كسب وپیشه از جامعه پزشكی را ندارند. به گزارش روز چهارشنبه، 30 آذر 1390 سازمان نظام پزشكی، پس ...

ویرایش شده: 24/12/2011
مسیر: ایردن / خبر
افزایش درآمد مالیاتی سالانه پزشکان که الزامی بود، ابطال شد

در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری ...

ویرایش شده: 19/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
الزام و جریمه پزشكان برای داشتن پاركينگ اضافه منتفی شد

با پيگيري سازمان نظام پزشكي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري؛ الزام پزشكان به داشتن پاركينگ اضافه بر كاربري مسكوني در مطب ها لغو شد. بر اساس اعلام واحد حقوقي سازمان، پس از ادعاي كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ( طرح تفصيلي شهر قزوين) مبني بر الزام...

ویرایش شده: 04/05/2013
مسیر: ایردن / خبر
نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی از مصادیق تبعیض نارواست

با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 16- 14/1/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 8464/و- 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال ...

ویرایش شده: 06/04/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید