توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود آمده است. از میان صدها خبر منتشره، برخی خبرهای مربوط به این واقعه از طریق ایردن ترجمه و منتشر شده و یک فیلم از...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اخلاق پزشکی در گذر زمان- دکتر شمس شریعت تربقان

تاسیس دارالفنون شروع آموزش پزشکی مدرن در ایران است. این نوع نگرش به علوم تجربی که از آن صحبت کردید، در بین دانش آموختگان دارالفنون چه جایگاهی دارد؟ وقتی که دارالفنون تشکیل می شود و نه تنها زمان دارالفنون، بلکه در زمانی که من هم درس می خواندم و شاگردان دارالفنون استادان ما بودند،...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود آمده است. از میان صدها خبر منتشره، برخی خبرهای مربوط به این واقعه از طریق ایردن ترجمه و منتشر شده و یک فیلم از...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اخلاق پزشکی در گذر زمان- دکتر شمس شریعت تربقان

تاسیس دارالفنون شروع آموزش پزشکی مدرن در ایران است. این نوع نگرش به علوم تجربی که از آن صحبت کردید، در بین دانش آموختگان دارالفنون چه جایگاهی دارد؟ وقتی که دارالفنون تشکیل می شود و نه تنها زمان دارالفنون، بلکه در زمانی که من هم درس می خواندم و شاگردان دارالفنون استادان ما بودند،...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اخلاق و معنویات پزشکی

اخلاق پزشكي عبارت است از قواعد و اصول حاكم بر رفتار شغلي پزشكان، يعني مجموعه آئين ها، ‌آداب و رسوم پسنديده اي كه پزشكان بايد رعايت نمايند. اعمال نكوهيده اي كه بايد از آنها  پرهيز كنند تا معنويات و قداست پزشكي مصون و محفوظ بماند. جنبه اخلاق و معنوي طبابت،‌ همراه پزشكي علمي توسط...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تا پزشک مرتکب قصور و تقصیر نشود، نمی توان او را مسوول دانست

دکتر محمود عباسی،رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، در مصاحبه با سلامت نیوز: "برخی برای توجیه انجام جراحی زیبایی به ضرورت روانی آن و نقش آن در بهبود کارکرد‌های روانی و اجتماعی چون اعتماد به نفس، موفقیت در انتخاب همسر...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سریال طنز تلویزیون و روابط مردم با پزشکان, چه طنز و چه لودگی، آیا موجب اصلاح است یا تخریب؟

Author: ایردن | Irden. http://www.irden.ir/upload/iblock/a70/vezarate-behdasht.jpg وزارت بهداشت به سریال طنز در حال ساخت صدا و سیما اعتراض کرد (/khabar/177520/) دکتر حسن قاضی هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رییس سازمان صدا و سیما دغدغه‌های خود را درباره پخش سریال طنز جدید مهران مدیری بیان کرد....

ویرایش شده: 18/12/2015


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

اخیرا در ایالت اکلاهامای امریکا، جنجال بزرگی بر سر رفتار خلاف یک دندان پزشک جراح دهان که سی و شش سال سابقه کار دارد ایجاد شده و جوی از نگرانی و عصبانیت در بین مردم به وجود آمده است. از میان صدها خبر منتشره، برخی خبرهای مربوط به این واقعه از طریق ایردن ترجمه و منتشر شده و یک فیلم از...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اخلاق پزشکی در گذر زمان- دکتر شمس شریعت تربقان

تاسیس دارالفنون شروع آموزش پزشکی مدرن در ایران است. این نوع نگرش به علوم تجربی که از آن صحبت کردید، در بین دانش آموختگان دارالفنون چه جایگاهی دارد؟ وقتی که دارالفنون تشکیل می شود و نه تنها زمان دارالفنون، بلکه در زمانی که من هم درس می خواندم و شاگردان دارالفنون استادان ما بودند،...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اخلاق و معنویات پزشکی

اخلاق پزشكي عبارت است از قواعد و اصول حاكم بر رفتار شغلي پزشكان، يعني مجموعه آئين ها، ‌آداب و رسوم پسنديده اي كه پزشكان بايد رعايت نمايند. اعمال نكوهيده اي كه بايد از آنها  پرهيز كنند تا معنويات و قداست پزشكي مصون و محفوظ بماند. جنبه اخلاق و معنوي طبابت،‌ همراه پزشكي علمي توسط...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
تا پزشک مرتکب قصور و تقصیر نشود، نمی توان او را مسوول دانست

دکتر محمود عباسی،رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، در مصاحبه با سلامت نیوز: "برخی برای توجیه انجام جراحی زیبایی به ضرورت روانی آن و نقش آن در بهبود کارکرد‌های روانی و اجتماعی چون اعتماد به نفس، موفقیت در انتخاب همسر...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سریال طنز تلویزیون و روابط مردم با پزشکان, چه طنز و چه لودگی، آیا موجب اصلاح است یا تخریب؟

Author: ایردن | Irden. http://www.irden.ir/upload/iblock/a70/vezarate-behdasht.jpg وزارت بهداشت به سریال طنز در حال ساخت صدا و سیما اعتراض کرد (/khabar/177520/) دکتر حسن قاضی هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به رییس سازمان صدا و سیما دغدغه‌های خود را درباره پخش سریال طنز جدید مهران مدیری بیان کرد....

0  
ویرایش شده: 18/12/2015


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید