توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دانشجویان در مراسم روز دانشجو حضور فعال داشته باشند

دکتر حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: بر ما فرض است به منظور حق‌شناسی از این نسل نجیب، نستوه و آگاه که تا به امروز در تمامی صحنه‌های انقلاب نقش طلایه‌داری و ...

ویرایش شده: 05/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت

... از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن گرامی داشت 16 آذر، «روز دانشجو» گفت: خود را متعهد به فراهم‌سازی تمامی بسترها و زمینه‌های مناسب و احترام به حقوق قانونی دانشجویان می‌دانم.

ویرایش شده: 13/12/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دانشجویان در مراسم روز دانشجو حضور فعال داشته باشند

دکتر حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: بر ما فرض است به منظور حق‌شناسی از این نسل نجیب، نستوه و آگاه که تا به امروز در تمامی صحنه‌های انقلاب نقش طلایه‌داری و ...

ویرایش شده: 05/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت

... از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن گرامی داشت 16 آذر، «روز دانشجو» گفت: خود را متعهد به فراهم‌سازی تمامی بسترها و زمینه‌های مناسب و احترام به حقوق قانونی دانشجویان می‌دانم.

ویرایش شده: 13/12/2013

مردم، ارتقای کیفی را مهم‌ترین اولویت دانشگاه ها می‌دانند

در نظرسنجی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به مناسبت 16 آذر روز دانشجو انجام داد، مجموعا 12 هزار و 700 نفر شرکت کردند که 39.75 درصد از مخاطبان با انتخاب گزینه «ارتقای سطح علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها»، ...

ویرایش شده: 12/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
شانزده آذر، جلوه‌ی ایستادگی در برابر سلطۀ خارجی و استبداد داخلی است

در پیام دکتر حسن قاضی هاشمی، وزیر بهداشت به مناسبت 16 آذر روز دانشجو آمده است: دانشگاه بهترین مکان برای طرح و نقد همه اندیشه‌هاست. سنت نقدشوندگی مراکز علمی میهن‌ ما، ریشه در حوزه و دانشگاه دارد....

ویرایش شده: 10/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا ۶۰ سال گذشت

دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن گرامی داشت 16 آذر، «روز دانشجو» گفت: خود را متعهد به فراهم‌سازی تمامی بسترها و زمینه‌های مناسب و احترام به حقوق قانونی دانشجویان می‌دانم. دکتر «رضا ...

ویرایش شده: 07/12/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دانشجویان در مراسم روز دانشجو حضور فعال داشته باشند

دکتر حسن قاضی هاشمی وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز دانشجو گفت: بر ما فرض است به منظور حق‌شناسی از این نسل نجیب، نستوه و آگاه که تا به امروز در تمامی صحنه‌های انقلاب نقش طلایه‌داری و ...

ویرایش شده: 05/12/2014
مسیر: ایردن / خبر
از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت

... از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا 60 سال گذشت دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن گرامی داشت 16 آذر، «روز دانشجو» گفت: خود را متعهد به فراهم‌سازی تمامی بسترها و زمینه‌های مناسب و احترام به حقوق قانونی دانشجویان می‌دانم.

0  
ویرایش شده: 13/12/2013

مردم، ارتقای کیفی را مهم‌ترین اولویت دانشگاه ها می‌دانند

در نظرسنجی که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به مناسبت 16 آذر روز دانشجو انجام داد، مجموعا 12 هزار و 700 نفر شرکت کردند که 39.75 درصد از مخاطبان با انتخاب گزینه «ارتقای سطح علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه‌ها»، ...

ویرایش شده: 12/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
شانزده آذر، جلوه‌ی ایستادگی در برابر سلطۀ خارجی و استبداد داخلی است

در پیام دکتر حسن قاضی هاشمی، وزیر بهداشت به مناسبت 16 آذر روز دانشجو آمده است: دانشگاه بهترین مکان برای طرح و نقد همه اندیشه‌هاست. سنت نقدشوندگی مراکز علمی میهن‌ ما، ریشه در حوزه و دانشگاه دارد....

ویرایش شده: 10/12/2013
مسیر: ایردن / خبر
از شهادت مهدی شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا ۶۰ سال گذشت

دکتر رضا فرجی دانا، وزیر علوم تحقیقات و فناوری ضمن گرامی داشت 16 آذر، «روز دانشجو» گفت: خود را متعهد به فراهم‌سازی تمامی بسترها و زمینه‌های مناسب و احترام به حقوق قانونی دانشجویان می‌دانم. دکتر «رضا ...

ویرایش شده: 07/12/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید