توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   در مراسم افتتاح دانشکده دندان پزشکی کاشان بر پیشگیری تاکید شد

محمدحسین اعرابی رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تاکید بر اصل پیشگیری به خصوص در زمینه بهداشت دهان گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دانشکده دندان پزشکی شاخص‌های بهداشت دهان را در منطقه ارتقاء دهد.  رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره...

ویرایش شده: 14/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
روز دندان‌پزشک کدام است؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e0e/rooze-dandanpezeshki.jpg روز دندان‌پزشک کدام است؟ (/amoozesh/nd/134028/) از سال 1342 تا پیش از انقلاب روز 24 دی ماه به عنوان روز دندان‌پزشکی شناخته می‌شد. مصداق این نام گذاری تشکیل جامعه دندان‌پزشکی ایران در تاریخ 24 دی ماه سال 41 بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک...

ویرایش شده: 13/04/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   روز دندان پزشک، روز دندان پزشکی, 23فروردین, 24دی یا روزی دیگر؟

... مناسبت روز 23 فروردین را بعنوان روز دندانپزشکی انتخاب کرده اند.باید دانست که تا سال 1362؛ روز 24 دیماه یعنی سالروز تاسیس جامعه دندان پزشکی بنام روز دندان پزشکی نامگذاری شده بود. جامعه دندانپزشکی در چنین روزی در سال1341 تاسیس گردید.درتاریخ 23 فروردینماه 1360 قانون بهداشتکاران دهان ودندان ...

ویرایش شده: 23/11/2013

در مراسم افتتاح دانشکده دندان پزشکی کاشان بر پیشگیری تاکید شد

محمدحسین اعرابی رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تاکید بر اصل پیشگیری به خصوص در زمینه بهداشت دهان گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دانشکده دندان پزشکی شاخص‌های بهداشت دهان را در منطقه ارتقاء دهد.  رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره...

ویرایش شده: 14/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
روز دندان‌پزشک کدام است؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e0e/rooze-dandanpezeshki.jpg روز دندان‌پزشک کدام است؟ (/amoozesh/nd/134028/) از سال 1342 تا پیش از انقلاب روز 24 دی ماه به عنوان روز دندان‌پزشکی شناخته می‌شد. مصداق این نام گذاری تشکیل جامعه دندان‌پزشکی ایران در تاریخ 24 دی ماه سال 41 بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک...

ویرایش شده: 13/04/2014

روز دندان‌پزشک کدام است؟

... عوض بحث و جدل در مورد گزینه جایگزین، بهتر است در عوش خدشه وارد کردن به این روز، به تقویت همین مناسبت بپردازیم. او در پاسخ به این سوال که چرا روز دندان پزشک توسط دندانپزشکان چندان کورد استقبال قرار نمی گیرد، می گوید: به دو دلیل این روز نتوانسته به عنوان یک روز فراگیر در بیاید. اول ...

ویرایش شده: 13/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دندان پزشکی پرهزینه است اما مورد حمایت جدی قرار نگرفته است

احمد مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با برخی از اعضای جامعه دندان پزشکی پیشنهاد ایجاد طرح ملی افزایش سلامت دهان شهروندان را ارائه کرد و گفت: هرچند دندان پزشکی به لحاظ مادی پرهزینه است اما تاکنون حمایت جدی از آن صورت نگرفته است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار...

ویرایش شده: 12/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   روز دندان پزشک، روز دندان پزشکی, 23فروردین, 24دی یا روزی دیگر؟

... مناسبت روز 23 فروردین را بعنوان روز دندانپزشکی انتخاب کرده اند.باید دانست که تا سال 1362؛ روز 24 دیماه یعنی سالروز تاسیس جامعه دندان پزشکی بنام روز دندان پزشکی نامگذاری شده بود. جامعه دندانپزشکی در چنین روزی در سال1341 تاسیس گردید.درتاریخ 23 فروردینماه 1360 قانون بهداشتکاران دهان ودندان ...

0  
ویرایش شده: 23/11/2013

در مراسم افتتاح دانشکده دندان پزشکی کاشان بر پیشگیری تاکید شد

محمدحسین اعرابی رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تاکید بر اصل پیشگیری به خصوص در زمینه بهداشت دهان گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه می‌تواند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های دانشکده دندان پزشکی شاخص‌های بهداشت دهان را در منطقه ارتقاء دهد.  رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره...

ویرایش شده: 14/04/2014
مسیر: ایردن / خبر
روز دندان‌پزشک کدام است؟

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/e0e/rooze-dandanpezeshki.jpg روز دندان‌پزشک کدام است؟ (/amoozesh/nd/134028/) از سال 1342 تا پیش از انقلاب روز 24 دی ماه به عنوان روز دندان‌پزشکی شناخته می‌شد. مصداق این نام گذاری تشکیل جامعه دندان‌پزشکی ایران در تاریخ 24 دی ماه سال 41 بود. پس از انقلاب اسلامی، روز دندان‌پزشک...

0  
ویرایش شده: 13/04/2014

روز دندان‌پزشک کدام است؟

... عوض بحث و جدل در مورد گزینه جایگزین، بهتر است در عوش خدشه وارد کردن به این روز، به تقویت همین مناسبت بپردازیم. او در پاسخ به این سوال که چرا روز دندان پزشک توسط دندانپزشکان چندان کورد استقبال قرار نمی گیرد، می گوید: به دو دلیل این روز نتوانسته به عنوان یک روز فراگیر در بیاید. اول ...

ویرایش شده: 13/04/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
دندان پزشکی پرهزینه است اما مورد حمایت جدی قرار نگرفته است

احمد مسجد جامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با برخی از اعضای جامعه دندان پزشکی پیشنهاد ایجاد طرح ملی افزایش سلامت دهان شهروندان را ارائه کرد و گفت: هرچند دندان پزشکی به لحاظ مادی پرهزینه است اما تاکنون حمایت جدی از آن صورت نگرفته است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دیدار...

ویرایش شده: 12/04/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید