توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پرداخت بیشتر به پزشک خانواده در شهر، پزشکان روستایی را روانه شهرها کرد

... محروم و دوردست امتیازات بیشتری برای جذب پزشک دهیم. در برنامه نبض که دیشب از  شبکه خبر سیما پخش شد نمایندگان حوزه سلامت هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند که به تشریح برنامه های کاندیداهای خود در حوزه سلامت پرداختندکه از چهره شاخص این برنامه میتوان به دکتر حسینعلی ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
بدهی های حقوقی دولت به حقوق شهروندی در دولت آینده

... هموفیلی ایران، علاوه بر اینکه از دغدغه های مهم بیماران هموفیلی در کشور یاد می کند با مطرح کردن چندین سوال اساسی در این حوزه از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که به آنها پاسخ دهند. ترديدي وجود ندارد كه كانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي از آراء بيماران دير درمان و خانواده ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پرداخت بیشتر به پزشک خانواده در شهر، پزشکان روستایی را روانه شهرها کرد

... محروم و دوردست امتیازات بیشتری برای جذب پزشک دهیم. در برنامه نبض که دیشب از  شبکه خبر سیما پخش شد نمایندگان حوزه سلامت هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند که به تشریح برنامه های کاندیداهای خود در حوزه سلامت پرداختندکه از چهره شاخص این برنامه میتوان به دکتر حسینعلی ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
بدهی های حقوقی دولت به حقوق شهروندی در دولت آینده

... هموفیلی ایران، علاوه بر اینکه از دغدغه های مهم بیماران هموفیلی در کشور یاد می کند با مطرح کردن چندین سوال اساسی در این حوزه از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که به آنها پاسخ دهند. ترديدي وجود ندارد كه كانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي از آراء بيماران دير درمان و خانواده ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
حق بیمه بر اساس درآمدها نیست که ناعادلانه است

در برنامه نبض جمعه شب هفته گذشته نمایندگان سلامت کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و هریک به تشریح برنامه های کاندیدای خود پرداختند که بعد از پایان دور اول سخنرانی نمایندگان، دکتر صفی خانی کارشناس ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
بیمه همگانی 19 سال است تصویب شده اما اجرا نشده است

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره برنامه یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای همگانی کردن بیمه در کشور گفت:«بحث بیمه همگانی از سال 73 تصویب شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تصویب شده است اما از سوی ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
تبعیض بین درآمد گروه های پزشکی باید از میان برود

حسینعلی شهریاری نماینده حوزه سلامت دکتر سعید جلیلی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به 8 پرسش سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده جامعه پرستاری کشور پاسخ داد. سازمان نظام پرستاری 8 پرسش را به عنوان دغدغه های ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پرداخت بیشتر به پزشک خانواده در شهر، پزشکان روستایی را روانه شهرها کرد

... محروم و دوردست امتیازات بیشتری برای جذب پزشک دهیم. در برنامه نبض که دیشب از  شبکه خبر سیما پخش شد نمایندگان حوزه سلامت هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند که به تشریح برنامه های کاندیداهای خود در حوزه سلامت پرداختندکه از چهره شاخص این برنامه میتوان به دکتر حسینعلی ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
بدهی های حقوقی دولت به حقوق شهروندی در دولت آینده

... هموفیلی ایران، علاوه بر اینکه از دغدغه های مهم بیماران هموفیلی در کشور یاد می کند با مطرح کردن چندین سوال اساسی در این حوزه از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری در خواست دارد که به آنها پاسخ دهند. ترديدي وجود ندارد كه كانديداهاي رياست جمهوري ارزيابي از آراء بيماران دير درمان و خانواده ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
حق بیمه بر اساس درآمدها نیست که ناعادلانه است

در برنامه نبض جمعه شب هفته گذشته نمایندگان سلامت کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و هریک به تشریح برنامه های کاندیدای خود پرداختند که بعد از پایان دور اول سخنرانی نمایندگان، دکتر صفی خانی کارشناس ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
بیمه همگانی 19 سال است تصویب شده اما اجرا نشده است

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره برنامه یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای همگانی کردن بیمه در کشور گفت:«بحث بیمه همگانی از سال 73 تصویب شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تصویب شده است اما از سوی ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر
تبعیض بین درآمد گروه های پزشکی باید از میان برود

حسینعلی شهریاری نماینده حوزه سلامت دکتر سعید جلیلی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به 8 پرسش سازمان نظام پرستاری به عنوان نماینده جامعه پرستاری کشور پاسخ داد. سازمان نظام پرستاری 8 پرسش را به عنوان دغدغه های ...

ویرایش شده: 10/06/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید