توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   خلال دندان می تواند جای نخ دندان را بگیرد

... یک قاشق چای خوری به داخل یک لیوان آب می‌ریزند که صحیح نیست.» 24 آذر 88 ایردن - اعتبار این نظریات مورد تردید جدی هستند. دکتر بهزاد هوشمند,رییس دانشکده,نخ دندان,خلال دندان,دهان شویه

ویرایش شده: 04/09/2011
مسیر: ایردن / آموزش
دکتر طبیب زاده دانشکده شهیدبهشتی را بسیار متحول کرده است

مصاحبه یک و نیم ساعته نشریه 9 دی با خانم دکترطبیب زاده که به عنوان یکی از پنجاه زن برگزیده کشور مورد تقدیر قرار گرفت. در مصاحبه ادعا شده که اوعلاوه بر اینکه از نظر آموزشی و عمرانی بهترین دانشکده دندانپزشکی کشور را بسیار متحول ساخته، در زمینه اشاعه مسائل فرهنگی به خصوص در حوزه پوشش...

ویرایش شده: 28/05/2011
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خلال دندان می تواند جای نخ دندان را بگیرد

... یک قاشق چای خوری به داخل یک لیوان آب می‌ریزند که صحیح نیست.» 24 آذر 88 ایردن - اعتبار این نظریات مورد تردید جدی هستند. دکتر بهزاد هوشمند,رییس دانشکده,نخ دندان,خلال دندان,دهان شویه

ویرایش شده: 04/09/2011
مسیر: ایردن / آموزش
دکتر طبیب زاده دانشکده شهیدبهشتی را بسیار متحول کرده است

مصاحبه یک و نیم ساعته نشریه 9 دی با خانم دکترطبیب زاده که به عنوان یکی از پنجاه زن برگزیده کشور مورد تقدیر قرار گرفت. در مصاحبه ادعا شده که اوعلاوه بر اینکه از نظر آموزشی و عمرانی بهترین دانشکده دندانپزشکی کشور را بسیار متحول ساخته، در زمینه اشاعه مسائل فرهنگی به خصوص در حوزه پوشش...

ویرایش شده: 28/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
کمترین بدهی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در طول تاریخ

رییس دانشگاه شهید بهشتی به طور سرزده به دانشکده پزشکی رفت. در این بازدید، هیأت رئیسه دانشکده که اتفاقاً همه در دانشکده بودند با هیأت رئیسه دانشگاه جلسه ای داشتند که گزارشات خوشایندی از عملکرد ایشان در مدت تصدی دانشکده به مدیران دانشگاه ارائه شد و در پایان ضمن خرسندی رئیس دانشگاه،...

ویرایش شده: 28/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
مشاور سابق رئیس جمهور رئیس دانشکده دندان پزشکی شهیدبهشتی شد

دکتر زهره طبیب زاده نوری مشاور آقای احمدی نژاد در امور بانوان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، رئیس دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی شد. دکتر شاهین محمد صادقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی طی حکمی دکتر زهره طبیب زاده نوری مشاور سابق رئیس جمهور در امور بانوان را به عنوان رئیس...

ویرایش شده: 21/11/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خلال دندان می تواند جای نخ دندان را بگیرد

... یک قاشق چای خوری به داخل یک لیوان آب می‌ریزند که صحیح نیست.» 24 آذر 88 ایردن - اعتبار این نظریات مورد تردید جدی هستند. دکتر بهزاد هوشمند,رییس دانشکده,نخ دندان,خلال دندان,دهان شویه

ویرایش شده: 04/09/2011
مسیر: ایردن / آموزش
دکتر طبیب زاده دانشکده شهیدبهشتی را بسیار متحول کرده است

مصاحبه یک و نیم ساعته نشریه 9 دی با خانم دکترطبیب زاده که به عنوان یکی از پنجاه زن برگزیده کشور مورد تقدیر قرار گرفت. در مصاحبه ادعا شده که اوعلاوه بر اینکه از نظر آموزشی و عمرانی بهترین دانشکده دندانپزشکی کشور را بسیار متحول ساخته، در زمینه اشاعه مسائل فرهنگی به خصوص در حوزه پوشش...

ویرایش شده: 28/05/2011
مسیر: ایردن / خبر
کمترین بدهی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی در طول تاریخ

رییس دانشگاه شهید بهشتی به طور سرزده به دانشکده پزشکی رفت. در این بازدید، هیأت رئیسه دانشکده که اتفاقاً همه در دانشکده بودند با هیأت رئیسه دانشگاه جلسه ای داشتند که گزارشات خوشایندی از عملکرد ایشان در مدت تصدی دانشکده به مدیران دانشگاه ارائه شد و در پایان ضمن خرسندی رئیس دانشگاه،...

ویرایش شده: 28/09/2010
مسیر: ایردن / خبر
مشاور سابق رئیس جمهور رئیس دانشکده دندان پزشکی شهیدبهشتی شد

دکتر زهره طبیب زاده نوری مشاور آقای احمدی نژاد در امور بانوان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، رئیس دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی شد. دکتر شاهین محمد صادقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی طی حکمی دکتر زهره طبیب زاده نوری مشاور سابق رئیس جمهور در امور بانوان را به عنوان رئیس...

ویرایش شده: 21/11/2009
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید