توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دفاتر مالیاتی دندان پزشکان؛ واقعی تنظیم و تقدیم شود

فلاح نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون اعتراضات گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در صدد مشخص کردن درآمد واقعی پزشکان و دندان پزشکان است تا بر اساس آن مالیات تعیین کند، دراین خصوص همکاران باید به درستی ...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مراجعه پزشکان به اداره دارایی برای اظهارنامه کاغذی لازم نیست

... الکترونیکی عملکرد سال (1393) در موعد مقرر ، اطلاع رسانی مقتضی از طریق انعکاس موضوع در نشریات تخصصی و سایر مسیرهای ارتباطی آن سازمان صورت پذیرد. 178286 سازمان امور مالیاتی, مالیات دندانپزشکان

ویرایش شده: 11/07/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   توافق مالیاتی پزشکان از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توافق سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی، غیر قانونی شمرده شد و توافق مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست و این مسئله جامعه پزشکی و صنوف مشابه را دچار ...

ویرایش شده: 10/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
دفاتر مالیاتی دندان پزشکان؛ واقعی تنظیم و تقدیم شود

فلاح نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون اعتراضات گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در صدد مشخص کردن درآمد واقعی پزشکان و دندان پزشکان است تا بر اساس آن مالیات تعیین کند، دراین خصوص همکاران باید به درستی ...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مراجعه پزشکان به اداره دارایی برای اظهارنامه کاغذی لازم نیست

... الکترونیکی عملکرد سال (1393) در موعد مقرر ، اطلاع رسانی مقتضی از طریق انعکاس موضوع در نشریات تخصصی و سایر مسیرهای ارتباطی آن سازمان صورت پذیرد. 178286 سازمان امور مالیاتی, مالیات دندانپزشکان

ویرایش شده: 11/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
افزایش درآمد مالیاتی سالانه پزشکان که الزامی بود، ابطال شد

در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری سال ۱۳۹۰ را که مورد شکایت ...

ویرایش شده: 19/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
ارتقای جایگاه مالیات در جهت قطع وابستگی به نفت

... بین نمی رود. ساده سازی مقررات فصل مالیات بر ارث پیچیدگی قوانین و مقررات ضمن افزایش هزینه تمکین برای مودیان، هزینه وصول مالیات را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می دهد؛ ضمنا زمینه فساد و سوء استفاده نیز وجود دارد. در مقررات فعلی تملک سهم الارث توسط وراث و پرداخت مالیات ...

ویرایش شده: 03/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   توافق مالیاتی پزشکان از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توافق سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی، غیر قانونی شمرده شد و توافق مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست و این مسئله جامعه پزشکی و صنوف مشابه را دچار ...

ویرایش شده: 10/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
دفاتر مالیاتی دندان پزشکان؛ واقعی تنظیم و تقدیم شود

فلاح نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون اعتراضات گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در صدد مشخص کردن درآمد واقعی پزشکان و دندان پزشکان است تا بر اساس آن مالیات تعیین کند، دراین خصوص همکاران باید به درستی ...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مراجعه پزشکان به اداره دارایی برای اظهارنامه کاغذی لازم نیست

... الکترونیکی عملکرد سال (1393) در موعد مقرر ، اطلاع رسانی مقتضی از طریق انعکاس موضوع در نشریات تخصصی و سایر مسیرهای ارتباطی آن سازمان صورت پذیرد. 178286 سازمان امور مالیاتی, مالیات دندانپزشکان

ویرایش شده: 11/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
افزایش درآمد مالیاتی سالانه پزشکان که الزامی بود، ابطال شد

در طی شکایت واصله به دیوان عدالت اداری به عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قانون شناخته شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مربوط به خود اظهاری سال ۱۳۹۰ را که مورد شکایت ...

ویرایش شده: 19/11/2014
مسیر: ایردن / خبر
ارتقای جایگاه مالیات در جهت قطع وابستگی به نفت

... بین نمی رود. ساده سازی مقررات فصل مالیات بر ارث پیچیدگی قوانین و مقررات ضمن افزایش هزینه تمکین برای مودیان، هزینه وصول مالیات را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می دهد؛ ضمنا زمینه فساد و سوء استفاده نیز وجود دارد. در مقررات فعلی تملک سهم الارث توسط وراث و پرداخت مالیات ...

ویرایش شده: 03/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید