توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   خدمات دندان پزشکی جدید مشمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

... ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را نیز در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور ارائه می‌کند. خدمات دندان پزشکی, بیمه, سازمان تأمین اجتماعی 174756 174736 174658 174339 174310 174209

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت تکلیف وزارت بهداشت است

... است و درباره کارت الکترونيک هوشمند اقدامات گوناگوني صورت گرفته است و در اين راستا از ديگر تکنولوژي ها مانند اين کارت نيز بهره خواهيم گرفت. سازمان تأمین اجتماعی, تعرفه پرشکی, پرونده الکترونیک سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 24/01/2014
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   خدمات دندان پزشکی جدید مشمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

... ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را نیز در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور ارائه می‌کند. خدمات دندان پزشکی, بیمه, سازمان تأمین اجتماعی 174756 174736 174658 174339 174310 174209

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت تکلیف وزارت بهداشت است

... است و درباره کارت الکترونيک هوشمند اقدامات گوناگوني صورت گرفته است و در اين راستا از ديگر تکنولوژي ها مانند اين کارت نيز بهره خواهيم گرفت. سازمان تأمین اجتماعی, تعرفه پرشکی, پرونده الکترونیک سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 24/01/2014
مسیر: ایردن / خبر
دستمزد دانشجویی مقطع دکترا درسال92 ساعتی هزاروپانصدتومان

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/00d/kare-daneshjooei.jpg دستمزد دانشجویی مقطع دکترا درسال92 ساعتی هزاروپانصدتومان معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت مبلغ هر ساعت کار دانشجویی سال تحصیلی 93 - 92 را اعلام کرد. 

ویرایش شده: 05/11/2013

اعضای انجمن ها افرادی با توان و ظرفیت بالا را انتخاب کنند

در آستانه برگزاری انتخابات انجمن های علمی تخصصی در حوزه پزشکی و سلامت، لازم است که اعضای انجمن ها با توجه به نگاه ویژه رئیس جمهور به استفاده از ظرفیت بالقوه این قبیل انجمن ها، مشارکت حداکثری در انتخابات داخلی انجمن های خود داشته باشند و کسانی را گزینش کنند که علاوه بر اینکه توان...

ویرایش شده: 19/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   خدمات دندان پزشکی جدید مشمول تعهدات بیمه پایه قرار گرفت

... ابلاغ آن، سازمان تأمین‌اجتماعی خدمات جدید را نیز در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور ارائه می‌کند. خدمات دندان پزشکی, بیمه, سازمان تأمین اجتماعی 174756 174736 174658 174339 174310 174209

ویرایش شده: 02/07/2014
مسیر: ایردن / خبر
راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت تکلیف وزارت بهداشت است

... است و درباره کارت الکترونيک هوشمند اقدامات گوناگوني صورت گرفته است و در اين راستا از ديگر تکنولوژي ها مانند اين کارت نيز بهره خواهيم گرفت. سازمان تأمین اجتماعی, تعرفه پرشکی, پرونده الکترونیک سلامت, وزارت بهداشت

ویرایش شده: 24/01/2014
مسیر: ایردن / خبر
دستمزد دانشجویی مقطع دکترا درسال92 ساعتی هزاروپانصدتومان

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/00d/kare-daneshjooei.jpg دستمزد دانشجویی مقطع دکترا درسال92 ساعتی هزاروپانصدتومان معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت مبلغ هر ساعت کار دانشجویی سال تحصیلی 93 - 92 را اعلام کرد. 

0  
ویرایش شده: 05/11/2013

اعضای انجمن ها افرادی با توان و ظرفیت بالا را انتخاب کنند

در آستانه برگزاری انتخابات انجمن های علمی تخصصی در حوزه پزشکی و سلامت، لازم است که اعضای انجمن ها با توجه به نگاه ویژه رئیس جمهور به استفاده از ظرفیت بالقوه این قبیل انجمن ها، مشارکت حداکثری در انتخابات داخلی انجمن های خود داشته باشند و کسانی را گزینش کنند که علاوه بر اینکه توان...

ویرایش شده: 19/10/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید