توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   داروی قاچاق؛ برای ریشه‌ کنی، اهتمام جدی داریم

دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: "برای ریشه‌ کن کردن ورود قاچاق دارو اهتمام جدی داریم، قاچاق کالا و دارو تنها به اقتصاد ضربه نمی‌زند بلکه سلامت مردم ...

ویرایش شده: 12/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛ استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود

دکتر زهرا شریفیان، رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو از اتخاذ استراتژی ضدعفونی کردن ترشحات و ریختگی خون در مراکز دندان‌پزشکی خبر داد و گفت: "عمده آلودگی های ترشحات خونی در ...

ویرایش شده: 05/03/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   تاسیس سازمان غذا و داروی ایران

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از ابلاغ نهایی مصوبه تشکیل سازمان غذا و داروی ایران طی چند روز آینده خبر داد. دكتر احمد شيباني گفت: تصويب سازمان غذا و دارو از حدود 15 سال گذشته در وزارت بهداشت مطرح بوده ...

ویرایش شده: 08/03/2011
مسیر: ایردن / خبر
داروی قاچاق؛ برای ریشه‌ کنی، اهتمام جدی داریم

دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: "برای ریشه‌ کن کردن ورود قاچاق دارو اهتمام جدی داریم، قاچاق کالا و دارو تنها به اقتصاد ضربه نمی‌زند بلکه سلامت مردم ...

ویرایش شده: 12/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛ استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود

دکتر زهرا شریفیان، رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو از اتخاذ استراتژی ضدعفونی کردن ترشحات و ریختگی خون در مراکز دندان‌پزشکی خبر داد و گفت: "عمده آلودگی های ترشحات خونی در ...

ویرایش شده: 05/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
دگزامتازون؛ درصدر تجویز پزشکان ماست

دکتر فاطمه سلیمانی، دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: "بررسی آمار نامه دارویی سال ۸۹-۹۲ موید آن است که بیشترین تجویزهای صورت گرفته مربوط به پاییز و زمستان بوده و در بین ۱۰ ...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
افزایش بودجه وزارت بهداشت؛ در بخش رفاهی است

نبی شریعتی‌فرد، مدیر بودجه و درآمد سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت "در برخی از قسمت‌ها با افزایش بودجه مواجه بودیم." وی در توضیح بیشتر افزود: "البته این افزایش بودجه ...

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   تاسیس سازمان غذا و داروی ایران

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از ابلاغ نهایی مصوبه تشکیل سازمان غذا و داروی ایران طی چند روز آینده خبر داد. دكتر احمد شيباني گفت: تصويب سازمان غذا و دارو از حدود 15 سال گذشته در وزارت بهداشت مطرح بوده ...

ویرایش شده: 08/03/2011
مسیر: ایردن / خبر
داروی قاچاق؛ برای ریشه‌ کنی، اهتمام جدی داریم

دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: "برای ریشه‌ کن کردن ورود قاچاق دارو اهتمام جدی داریم، قاچاق کالا و دارو تنها به اقتصاد ضربه نمی‌زند بلکه سلامت مردم ...

ویرایش شده: 12/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
آلودگی محیط دندان‌پزشکی؛ استراتژی ضدعفونی اتخاذ شود

دکتر زهرا شریفیان، رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو از اتخاذ استراتژی ضدعفونی کردن ترشحات و ریختگی خون در مراکز دندان‌پزشکی خبر داد و گفت: "عمده آلودگی های ترشحات خونی در ...

ویرایش شده: 05/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
دگزامتازون؛ درصدر تجویز پزشکان ماست

دکتر فاطمه سلیمانی، دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: "بررسی آمار نامه دارویی سال ۸۹-۹۲ موید آن است که بیشترین تجویزهای صورت گرفته مربوط به پاییز و زمستان بوده و در بین ۱۰ ...

ویرایش شده: 01/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
افزایش بودجه وزارت بهداشت؛ در بخش رفاهی است

نبی شریعتی‌فرد، مدیر بودجه و درآمد سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت "در برخی از قسمت‌ها با افزایش بودجه مواجه بودیم." وی در توضیح بیشتر افزود: "البته این افزایش بودجه ...

ویرایش شده: 31/01/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید