توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... صادقی خواستار هر سه کتاب ایشان هستم. دکتر مهدی آروان درخواست خرید کتاب دکتر سندوزی دکتر مهرداد رحیمی رستگار هر سه کتاب مرز های مبهم احساس، سرشت سرنوشتم و وقتی چراغها خاموش می شود در خواست می شود . المیرا مقیمی درخواست خرید هر سه کتاب آقای دکتر سندوزی را دارم گیتی شهیدی مایل به خرید ...

ویرایش شده: 07/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... سپاس را داریم: ۱- خانم گیتی شهیدی ۲- دوست ناشناس ۳- خانم دکتر فریبا کرامت ۴- آقای دکتر عزت الله خامسی برای خرید کتاب های "آمالگام" و "سرشت سرنوشتم" لطفاً یک پیام درخواست با موضوع خرید کتاب دکتر سندوزی با ذکر مشخصات خود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: [email protected] برای ارسال پیام ...

ویرایش شده: 05/07/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... صادقی خواستار هر سه کتاب ایشان هستم. دکتر مهدی آروان درخواست خرید کتاب دکتر سندوزی دکتر مهرداد رحیمی رستگار هر سه کتاب مرز های مبهم احساس، سرشت سرنوشتم و وقتی چراغها خاموش می شود در خواست می شود . المیرا مقیمی درخواست خرید هر سه کتاب آقای دکتر سندوزی را دارم گیتی شهیدی مایل به خرید ...

ویرایش شده: 07/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... سپاس را داریم: ۱- خانم گیتی شهیدی ۲- دوست ناشناس ۳- خانم دکتر فریبا کرامت ۴- آقای دکتر عزت الله خامسی برای خرید کتاب های "آمالگام" و "سرشت سرنوشتم" لطفاً یک پیام درخواست با موضوع خرید کتاب دکتر سندوزی با ذکر مشخصات خود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: [email protected] برای ارسال پیام ...

ویرایش شده: 05/07/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی

دیداری پس از نیم قرن باورتان نمی شود که من، یک دخترنوجوان شّر و شور دار پُر تحرک با ایده های حادثه ساز پسرانه بودم. فکر می‌کردم فرزند اول پدرم و مادرم که دوست داشتند پسر باشد، مَنم و پِسَرَم! در یک خانواده محترم سنتی که پدرم تحصیل کرده مدرسه طب پاریس بود و استاد و رییس دانشکده پزشکی...

ویرایش شده: 19/02/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/810/amir-sondouzi-2014.jpg مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی (/mardom/dastan/175596/) دیداری پس از نیم قرن باورتان نمی شود که من، یک دخترنوجوان شّر و شور دار پُر تحرک با ایده های حادثه ساز پسرانه بودم. فکر می‌کردم فرزند اول پدرم و مادرم که دوست داشتند پسر باشد،...

ویرایش شده: 03/12/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... صادقی خواستار هر سه کتاب ایشان هستم. دکتر مهدی آروان درخواست خرید کتاب دکتر سندوزی دکتر مهرداد رحیمی رستگار هر سه کتاب مرز های مبهم احساس، سرشت سرنوشتم و وقتی چراغها خاموش می شود در خواست می شود . المیرا مقیمی درخواست خرید هر سه کتاب آقای دکتر سندوزی را دارم گیتی شهیدی مایل به خرید ...

ویرایش شده: 07/08/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
دکتر سندوزی | معرفی کتاب

... سپاس را داریم: ۱- خانم گیتی شهیدی ۲- دوست ناشناس ۳- خانم دکتر فریبا کرامت ۴- آقای دکتر عزت الله خامسی برای خرید کتاب های "آمالگام" و "سرشت سرنوشتم" لطفاً یک پیام درخواست با موضوع خرید کتاب دکتر سندوزی با ذکر مشخصات خود به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید: [email protected] برای ارسال پیام ...

ویرایش شده: 05/07/2015
مسیر: ایردن / سایت / دکتر امیر اسماعیل سندوزی
مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی

دیداری پس از نیم قرن باورتان نمی شود که من، یک دخترنوجوان شّر و شور دار پُر تحرک با ایده های حادثه ساز پسرانه بودم. فکر می‌کردم فرزند اول پدرم و مادرم که دوست داشتند پسر باشد، مَنم و پِسَرَم! در یک خانواده محترم سنتی که پدرم تحصیل کرده مدرسه طب پاریس بود و استاد و رییس دانشکده پزشکی...

ویرایش شده: 19/02/2015
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/810/amir-sondouzi-2014.jpg مصاحبه‌ی دکترگیتی شهیدی با دکترسندوزی (/mardom/dastan/175596/) دیداری پس از نیم قرن باورتان نمی شود که من، یک دخترنوجوان شّر و شور دار پُر تحرک با ایده های حادثه ساز پسرانه بودم. فکر می‌کردم فرزند اول پدرم و مادرم که دوست داشتند پسر باشد،...

0  
ویرایش شده: 03/12/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید