توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

پژوهشگران دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که تنها در ده دقیقه می‌تواند سرطان پستان را در مراحل ابتدایی شناسایی کند. در این روش از یک کاغذ کروماتوگرافی و نمونه‌گیری از بزاق استفاده می‌شود. نیکولا باتینا از آزمایشگاه ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مرتضا ممیز قرار بود پزشک شود

... هنرهای تزئینی فرانسه اخذ می‌کند، درهمان جا بود که با فیروزه صابری آشنا شده سال‌های بعد با او ازدواج می‌کند، زندگی مشترک آن‌ها تا سال ۱۳۷۵ که سرطان فیروزه آن را پایان داد ادامه پیدا کرد. ورود به آتلیهٔ محمد بهرامی در سال ۱۳۳۷ باعث شروع فعالیت حرفه‌ای او می‌گردد در این آتلیه بود که ...

ویرایش شده: 29/11/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

پژوهشگران دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که تنها در ده دقیقه می‌تواند سرطان پستان را در مراحل ابتدایی شناسایی کند. در این روش از یک کاغذ کروماتوگرافی و نمونه‌گیری از بزاق استفاده می‌شود. نیکولا باتینا از آزمایشگاه ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
عدم رعایت بهداشت دهان ابتلا به تومورهای سرطانی را افزایش می دهد

رعایت نکردن بهداشت دهان و بی توجهی به آن، خطر مرگ ناشی از ابتلا به تومورهای سرطانی را افزایش می‌دهد. پزشکان و محققان سوئدی گفتند: رعایت نکردن بهداشت دهان و بی توجهی به آن چه بسا خطر مرگ ناشی از ابتلا به تومورهای سرطانی ...

ویرایش شده: 19/06/2012
مسیر: ایردن / آموزش
پیشگیری از سرطان دهان

... بروز پيدا مي كنند به واسطه ميكروب ها، بيماري هاي سيستم ايمني بدن، تحريكات ناشي از اجسام خارجي، تظاهرات دهاني بيماري هاي سيستميك و ضايعات سرطاني و پيش سرطاني ايجاد مي شوند. دکتر محمدامین نریمانی- ارتدنتیست دهان در برخي از نوشته ها، آينه سلامت بدن معرفي مي شود. اين سخن اغراق نيست، ...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
مرتضا ممیز قرار بود پزشک شود

... هنرهای تزئینی فرانسه اخذ می‌کند، درهمان جا بود که با فیروزه صابری آشنا شده سال‌های بعد با او ازدواج می‌کند، زندگی مشترک آن‌ها تا سال ۱۳۷۵ که سرطان فیروزه آن را پایان داد ادامه پیدا کرد. ورود به آتلیهٔ محمد بهرامی در سال ۱۳۳۷ باعث شروع فعالیت حرفه‌ای او می‌گردد در این آتلیه بود که ...

ویرایش شده: 29/11/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حسگر بزاق دهان؛ برای تشخیص سرطان ساخته شد

پژوهشگران دانشگاه آتونوموس متروپولیتن مکزیک نانوزیست‌ حسگری ساختند که تنها در ده دقیقه می‌تواند سرطان پستان را در مراحل ابتدایی شناسایی کند. در این روش از یک کاغذ کروماتوگرافی و نمونه‌گیری از بزاق استفاده می‌شود. نیکولا باتینا از آزمایشگاه ...

ویرایش شده: 06/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
عدم رعایت بهداشت دهان ابتلا به تومورهای سرطانی را افزایش می دهد

رعایت نکردن بهداشت دهان و بی توجهی به آن، خطر مرگ ناشی از ابتلا به تومورهای سرطانی را افزایش می‌دهد. پزشکان و محققان سوئدی گفتند: رعایت نکردن بهداشت دهان و بی توجهی به آن چه بسا خطر مرگ ناشی از ابتلا به تومورهای سرطانی ...

ویرایش شده: 19/06/2012
مسیر: ایردن / آموزش
پیشگیری از سرطان دهان

... بروز پيدا مي كنند به واسطه ميكروب ها، بيماري هاي سيستم ايمني بدن، تحريكات ناشي از اجسام خارجي، تظاهرات دهاني بيماري هاي سيستميك و ضايعات سرطاني و پيش سرطاني ايجاد مي شوند. دکتر محمدامین نریمانی- ارتدنتیست دهان در برخي از نوشته ها، آينه سلامت بدن معرفي مي شود. اين سخن اغراق نيست، ...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
مرتضا ممیز قرار بود پزشک شود

... هنرهای تزئینی فرانسه اخذ می‌کند، درهمان جا بود که با فیروزه صابری آشنا شده سال‌های بعد با او ازدواج می‌کند، زندگی مشترک آن‌ها تا سال ۱۳۷۵ که سرطان فیروزه آن را پایان داد ادامه پیدا کرد. ورود به آتلیهٔ محمد بهرامی در سال ۱۳۳۷ باعث شروع فعالیت حرفه‌ای او می‌گردد در این آتلیه بود که ...

ویرایش شده: 29/11/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید