توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم!

... ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار آن هاست که اطرافیانشان به این حال و روز افتاده اند! دکتر، استاد، رئیس، بپـّا بیماری‌زا نباشی!!     سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم  دکتر شکفته راد - دندان پزشک متخصص "اختلالات روانی"، "بیماری های روحی"، "مشکلات عصبی" ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سلامت جوانان؛ عقلانیت و نشاط این قشر درخطر است

... جنسی پرخطر٬ جلوگیری از استرس٬ ناامیدی و افسردگی٬ ارتقای سلامت اجتماعی و خلق منابعی مانند امنیت و ثروت موجب سرافرازی جوانان می شود. 180289 180284 سلامت روان

ویرایش شده: 02/03/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم!

... ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار آن هاست که اطرافیانشان به این حال و روز افتاده اند! دکتر، استاد، رئیس، بپـّا بیماری‌زا نباشی!!     سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم  دکتر شکفته راد - دندان پزشک متخصص "اختلالات روانی"، "بیماری های روحی"، "مشکلات عصبی" ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سلامت جوانان؛ عقلانیت و نشاط این قشر درخطر است

... جنسی پرخطر٬ جلوگیری از استرس٬ ناامیدی و افسردگی٬ ارتقای سلامت اجتماعی و خلق منابعی مانند امنیت و ثروت موجب سرافرازی جوانان می شود. 180289 180284 سلامت روان

ویرایش شده: 02/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق و معنویات پزشکی

اخلاق پزشكي عبارت است از قواعد و اصول حاكم بر رفتار شغلي پزشكان، يعني مجموعه آئين ها، ‌آداب و رسوم پسنديده اي كه پزشكان بايد رعايت نمايند. اعمال نكوهيده اي كه بايد از آنها  پرهيز كنند تا معنويات و قداست پزشكي مصون و محفوظ بماند. جنبه اخلاق و معنوي طبابت،‌ همراه پزشكي علمي توسط...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
به کلیه دانشجویان جدید، مهارت‌های زندگی آموزش داده می شود

مریم کریمی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت گفت: طرح جامع پایش سلامت روان کلیه دانشجویان علوم پزشکی امسال در همه مقاطع تحصیلی برای شناسایی دانشجویان در معرض آسیب ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
آیا اعضای گروه پزشکی اخلاق حرفه ای خود را رعایت می کنند؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/a3c/arjmand-mirjabar.jpg اخلاق و معنویات پزشکی اخلاق پزشکی عبارت است از قواعد و اصول حاکم بر رفتار شغلی پزشکان، یعنی مجموعه آئین ها، ‌آداب و رسوم پسندیده ای که پزشکان باید رعایت نمایند. اعمال نکوهیده ای که باید از آنها  پرهیز کنند تا معنویات و قداست پزشکی مصون و...

ویرایش شده: 06/03/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم!

... ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار آن هاست که اطرافیانشان به این حال و روز افتاده اند! دکتر، استاد، رئیس، بپـّا بیماری‌زا نباشی!!     سلامت روان در محیط کار را یک اولویت بدانیم  دکتر شکفته راد - دندان پزشک متخصص "اختلالات روانی"، "بیماری های روحی"، "مشکلات عصبی" ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سلامت جوانان؛ عقلانیت و نشاط این قشر درخطر است

... جنسی پرخطر٬ جلوگیری از استرس٬ ناامیدی و افسردگی٬ ارتقای سلامت اجتماعی و خلق منابعی مانند امنیت و ثروت موجب سرافرازی جوانان می شود. 180289 180284 سلامت روان

ویرایش شده: 02/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
اخلاق و معنویات پزشکی

اخلاق پزشكي عبارت است از قواعد و اصول حاكم بر رفتار شغلي پزشكان، يعني مجموعه آئين ها، ‌آداب و رسوم پسنديده اي كه پزشكان بايد رعايت نمايند. اعمال نكوهيده اي كه بايد از آنها  پرهيز كنند تا معنويات و قداست پزشكي مصون و محفوظ بماند. جنبه اخلاق و معنوي طبابت،‌ همراه پزشكي علمي توسط...

ویرایش شده: 18/12/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
به کلیه دانشجویان جدید، مهارت‌های زندگی آموزش داده می شود

مریم کریمی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان وزارت بهداشت گفت: طرح جامع پایش سلامت روان کلیه دانشجویان علوم پزشکی امسال در همه مقاطع تحصیلی برای شناسایی دانشجویان در معرض آسیب ...

ویرایش شده: 21/04/2015
مسیر: ایردن / خبر
آیا اعضای گروه پزشکی اخلاق حرفه ای خود را رعایت می کنند؟

نگارنده: irden. /upload/iblock/a3c/arjmand-mirjabar.jpg اخلاق و معنویات پزشکی اخلاق پزشکی عبارت است از قواعد و اصول حاکم بر رفتار شغلی پزشکان، یعنی مجموعه آئین ها، ‌آداب و رسوم پسندیده ای که پزشکان باید رعایت نمایند. اعمال نکوهیده ای که باید از آنها  پرهیز کنند تا معنویات و قداست پزشکی مصون و...

0  
ویرایش شده: 06/03/2013


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید