توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کلاب لبخند - شبکه ایردن

ویرایش شده: 23/03/2015
مسیر: ایردن / کلاب ایردن
رشد مراکز حرفه ای دندان پزشکی با شبکه سازی اجتماعی

... پیشنهاد بدهند. مخاطب‌های شما در اين شبكه می‌توانند به‌خوبی محصولات شرکت‌تان را تبلیغ کنند و همیار اینترنتی کسب و کارتان باشند. یک شبکه اجتماعی می‌تواند مخاطب‌های بی‌شماری داشته باشد. ابتدا باید برای مخاطب‌ها و علاقه‌مندان خود دلایل معقول و مشخصی بیاورید. آنها ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   بی توجهی به مقررات پزشکی در شبکه اجتماعی، اخراج به دنبال داشت

... Children’s Facebook page. The goal of the policy, he said, is to help staff make the best decisions on how they use the tools. Westerly Hospital wants its employees to do the same. A spokesman there said a social media policy is in the works. شبکه اجتماعی, فیس بوک, مقررات پزشکی, دکتر علیرضا مجیدی,

ویرایش شده: 22/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کلاب لبخند - شبکه ایردن

ویرایش شده: 23/03/2015
مسیر: ایردن / کلاب ایردن
رشد مراکز حرفه ای دندان پزشکی با شبکه سازی اجتماعی

... پیشنهاد بدهند. مخاطب‌های شما در اين شبكه می‌توانند به‌خوبی محصولات شرکت‌تان را تبلیغ کنند و همیار اینترنتی کسب و کارتان باشند. یک شبکه اجتماعی می‌تواند مخاطب‌های بی‌شماری داشته باشد. ابتدا باید برای مخاطب‌ها و علاقه‌مندان خود دلایل معقول و مشخصی بیاورید. آنها ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
شبکه های اجتماعی، نمونه ای واقعی از جوامع انسانی

... این ویدئو تا حد زیادی مدیون تا حد زیادی مدیون یکی از کاربران Reddit است که بعد از اینکه در رادیوی محلی در مورد این مصاحبه شنید، آن ویدئو را در شبکه اجتماعی Reddit، داغ کرد. اما مشهور شدن تد ویلیامز، منحصر به داغ شدن ویدئویش در یوتیوب نشد، بالافاصله کاربران Reddit و فیلمبردار به این فکر افتادند ...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نقش رسانه ها در بهبود وضعيت بهداشت

در وب فارسي به سبب حضور كمتر دانشگاهيان و افراد متخصص، ميزان تكيه كاربران عام اينترنت در زمينه پزشكي به وب، کم است. شبكه هاي اجتماعي، صرفا مكاني براي وقت گذراني يا جايي كه همواره با ترس از تهاجم غربي ها، بايد با شك و ترديد و واهمه به آن نگريست، نيستند. آنها جايي براي هم فكري، تبادل...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   بی توجهی به مقررات پزشکی در شبکه اجتماعی، اخراج به دنبال داشت

... Children’s Facebook page. The goal of the policy, he said, is to help staff make the best decisions on how they use the tools. Westerly Hospital wants its employees to do the same. A spokesman there said a social media policy is in the works. شبکه اجتماعی, فیس بوک, مقررات پزشکی, دکتر علیرضا مجیدی,

ویرایش شده: 22/04/2011
مسیر: ایردن / خبر
کلاب لبخند - شبکه ایردن

ویرایش شده: 23/03/2015
مسیر: ایردن / کلاب ایردن
رشد مراکز حرفه ای دندان پزشکی با شبکه سازی اجتماعی

... پیشنهاد بدهند. مخاطب‌های شما در اين شبكه می‌توانند به‌خوبی محصولات شرکت‌تان را تبلیغ کنند و همیار اینترنتی کسب و کارتان باشند. یک شبکه اجتماعی می‌تواند مخاطب‌های بی‌شماری داشته باشد. ابتدا باید برای مخاطب‌ها و علاقه‌مندان خود دلایل معقول و مشخصی بیاورید. آنها ...

ویرایش شده: 27/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
شبکه های اجتماعی، نمونه ای واقعی از جوامع انسانی

... این ویدئو تا حد زیادی مدیون تا حد زیادی مدیون یکی از کاربران Reddit است که بعد از اینکه در رادیوی محلی در مورد این مصاحبه شنید، آن ویدئو را در شبکه اجتماعی Reddit، داغ کرد. اما مشهور شدن تد ویلیامز، منحصر به داغ شدن ویدئویش در یوتیوب نشد، بالافاصله کاربران Reddit و فیلمبردار به این فکر افتادند ...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نقش رسانه ها در بهبود وضعيت بهداشت

در وب فارسي به سبب حضور كمتر دانشگاهيان و افراد متخصص، ميزان تكيه كاربران عام اينترنت در زمينه پزشكي به وب، کم است. شبكه هاي اجتماعي، صرفا مكاني براي وقت گذراني يا جايي كه همواره با ترس از تهاجم غربي ها، بايد با شك و ترديد و واهمه به آن نگريست، نيستند. آنها جايي براي هم فكري، تبادل...

ویرایش شده: 25/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید