توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آرزوهای دندان پزشک خوش قلب | دکتر قناد

الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان صفحه اختصاصی دکتر افشین قناد الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان مریضی از دهنها رخت بندد مریض از سرخوشی دائم بخندد جوان باشد و یا در سن پیری نباشد حاجت او جرمگیری پلاک از سطح دندانها به مسواک شود با چند حرکت...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
سرنوشت دندان پزشک خوش خیال | دکتر قناد

چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشت چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشتم به دست آورده ام دنیا و عقبی چرا؟ چون آدمی نیکو سرشتم از این کسب حلال و کار پر سود چه زیبا می شود دنیای زشتم پس از مرگم، دعای خیر مردم کند دریای رحمت سنگ وخشتم خلاصه...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   آرزوهای دندان پزشک خوش قلب | دکتر قناد

الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان صفحه اختصاصی دکتر افشین قناد الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان مریضی از دهنها رخت بندد مریض از سرخوشی دائم بخندد جوان باشد و یا در سن پیری نباشد حاجت او جرمگیری پلاک از سطح دندانها به مسواک شود با چند حرکت...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
سرنوشت دندان پزشک خوش خیال | دکتر قناد

چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشت چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشتم به دست آورده ام دنیا و عقبی چرا؟ چون آدمی نیکو سرشتم از این کسب حلال و کار پر سود چه زیبا می شود دنیای زشتم پس از مرگم، دعای خیر مردم کند دریای رحمت سنگ وخشتم خلاصه...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
حسن خلق | دکتر قناد

می توانم گفت ساعت‌ها ز حسن روی تو می توان بسیار گفتن از خم ابروی تو می توانم گفت ساعت‌ها ز حسن روی تو می توان بسیار گفتن از خم ابروی تو می شود  اشعار زیبا ساخت زان چشمان مست یا غزل‌های دل انگیزی ز تار موی تو سهل باشد اینکه گویم بیت‌های بی حساب از کمال اعتدال قامت دلجوی...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
قال و مقال کنگره | دکتر قناد

عاشقم من سینه چاکم بر جمال کنگره می کشد پر مرغ جانم در وصال کنگره عاشقم من سینه چاکم بر جمال کنگره می کشد پر مرغ جانم در وصال کنگره بلبل بیدل منم با صد هزاران شوق و وجد نغمه خوانی می کنم بر شاخ و بال کنگره تا شود روزی درختی بی بدیل و پرثمر داده‌ایم آب فراوان بر نهال کنگره ما...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   آرزوهای دندان پزشک خوش قلب | دکتر قناد

الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان صفحه اختصاصی دکتر افشین قناد الهی از تو خواهم با دل و جان نگردد کس اسیر درد دندان مریضی از دهنها رخت بندد مریض از سرخوشی دائم بخندد جوان باشد و یا در سن پیری نباشد حاجت او جرمگیری پلاک از سطح دندانها به مسواک شود با چند حرکت...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
سرنوشت دندان پزشک خوش خیال | دکتر قناد

چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشت چو شد دندان پزشکی سرنوشتم به خود گفتم از این پس در بهشتم به دست آورده ام دنیا و عقبی چرا؟ چون آدمی نیکو سرشتم از این کسب حلال و کار پر سود چه زیبا می شود دنیای زشتم پس از مرگم، دعای خیر مردم کند دریای رحمت سنگ وخشتم خلاصه...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
حسن خلق | دکتر قناد

می توانم گفت ساعت‌ها ز حسن روی تو می توان بسیار گفتن از خم ابروی تو می توانم گفت ساعت‌ها ز حسن روی تو می توان بسیار گفتن از خم ابروی تو می شود  اشعار زیبا ساخت زان چشمان مست یا غزل‌های دل انگیزی ز تار موی تو سهل باشد اینکه گویم بیت‌های بی حساب از کمال اعتدال قامت دلجوی...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم
قال و مقال کنگره | دکتر قناد

عاشقم من سینه چاکم بر جمال کنگره می کشد پر مرغ جانم در وصال کنگره عاشقم من سینه چاکم بر جمال کنگره می کشد پر مرغ جانم در وصال کنگره بلبل بیدل منم با صد هزاران شوق و وجد نغمه خوانی می کنم بر شاخ و بال کنگره تا شود روزی درختی بی بدیل و پرثمر داده‌ایم آب فراوان بر نهال کنگره ما...

ویرایش شده: 26/10/2014
مسیر: ایردن / دندان پزشکی و مردم

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید