توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کاردان بهداشت دهان؛ تبدیل وضعیت در دست بررسی است

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "در جلسه اخیر کمیسیون مشترک شورای سلامت دهان، وجوه گوناگون نامه ارسالی توسط دفتر سلامت دهان در مورد تبدیل وضعیت کاردان‌های بهداشت دهان که در گذشته با برنامه آموزشی متفاوتی تربیت شده‌اند، مورد...

ویرایش شده: 04/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
یک پروژه عظیم دیگر؛ چند کتاب دندان‌پزشکی تدوین شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص اندو و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی کشور، در پی توصیف فلورایدتراپی کشوری به «ملی»، «عظیم» و «نخستین بار در جهان»، این بار جمع آوری و تدوین مطالب دندان‌پزشکی نظری در قالب 14جلد کتاب را به عنوان یک پروژه عظیم معرفی خواند. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی...

ویرایش شده: 01/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اساسنامه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

ماده 1) به استناد ماده دوازده از لايحه قانون تشكيل شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي رشته هاي پزشكي ( با رعايت ماده 6 قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي) شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد: وظايف شورا به قرار زير خواهد بود : 1 – بررسي و...

ویرایش شده: 11/09/2011
مسیر: ایردن / آموزش
دهمین نشست شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

دهمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كشور صبح روز چهارشنبه 14/12/70 در دبيرخانه شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي با تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد و با شركت اعضاء زير در حضور مقام محترم وزارت جناب آقاي دكتر رضا ملك زاده و معاونت محترم آموزشي جناب آقاي دكتر محمد رضا فرتوك زاده و...

ویرایش شده: 03/10/2010
مسیر: ایردن / خبر
کاردان بهداشت دهان؛ تبدیل وضعیت در دست بررسی است

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "در جلسه اخیر کمیسیون مشترک شورای سلامت دهان، وجوه گوناگون نامه ارسالی توسط دفتر سلامت دهان در مورد تبدیل وضعیت کاردان‌های بهداشت دهان که در گذشته با برنامه آموزشی متفاوتی تربیت شده‌اند، مورد...

ویرایش شده: 04/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
یک پروژه عظیم دیگر؛ چند کتاب دندان‌پزشکی تدوین شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص اندو و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی کشور، در پی توصیف فلورایدتراپی کشوری به «ملی»، «عظیم» و «نخستین بار در جهان»، این بار جمع آوری و تدوین مطالب دندان‌پزشکی نظری در قالب 14جلد کتاب را به عنوان یک پروژه عظیم معرفی خواند. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی...

ویرایش شده: 01/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
در کاهش هزینه خدمات دندان‌پزشکی اتفاق مهمی رخ نداده است

... حل این مشکل مستلزم توجه و حمایت همه‌جانبه مسئولین محترم در دولت و خصوصاً نمایندگان دلسوز مردم در مجلس شورای اسلامی است. 179385 174458 178008 177472 شورای آموزش دندان پزشکی, سلامت دهان, خدمات دندان پزشکی

ویرایش شده: 21/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اساسنامه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

ماده 1) به استناد ماده دوازده از لايحه قانون تشكيل شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي رشته هاي پزشكي ( با رعايت ماده 6 قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي) شوراي آموزش دندانپزشكي وتخصصي در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد: وظايف شورا به قرار زير خواهد بود : 1 – بررسي و...

ویرایش شده: 11/09/2011
مسیر: ایردن / آموزش
دهمین نشست شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

دهمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كشور صبح روز چهارشنبه 14/12/70 در دبيرخانه شوراي آموزش دندان پزشكي و تخصصي با تلاوت آياتي از كلام ا… مجيد و با شركت اعضاء زير در حضور مقام محترم وزارت جناب آقاي دكتر رضا ملك زاده و معاونت محترم آموزشي جناب آقاي دكتر محمد رضا فرتوك زاده و...

ویرایش شده: 03/10/2010
مسیر: ایردن / خبر
کاردان بهداشت دهان؛ تبدیل وضعیت در دست بررسی است

دکتر سعید عسگری، اندودنتیست و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی و شورای سلامت دهان گفت: "در جلسه اخیر کمیسیون مشترک شورای سلامت دهان، وجوه گوناگون نامه ارسالی توسط دفتر سلامت دهان در مورد تبدیل وضعیت کاردان‌های بهداشت دهان که در گذشته با برنامه آموزشی متفاوتی تربیت شده‌اند، مورد...

ویرایش شده: 04/07/2016
مسیر: ایردن / خبر
یک پروژه عظیم دیگر؛ چند کتاب دندان‌پزشکی تدوین شد

دکتر سعید عسگری؛ دندان‌پزشک متخصص اندو و دبیرشورای آموزش دندان‌پزشکی کشور، در پی توصیف فلورایدتراپی کشوری به «ملی»، «عظیم» و «نخستین بار در جهان»، این بار جمع آوری و تدوین مطالب دندان‌پزشکی نظری در قالب 14جلد کتاب را به عنوان یک پروژه عظیم معرفی خواند. دبیر شورای آموزش دندانپزشکی...

ویرایش شده: 01/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
در کاهش هزینه خدمات دندان‌پزشکی اتفاق مهمی رخ نداده است

... حل این مشکل مستلزم توجه و حمایت همه‌جانبه مسئولین محترم در دولت و خصوصاً نمایندگان دلسوز مردم در مجلس شورای اسلامی است. 179385 174458 178008 177472 شورای آموزش دندان پزشکی, سلامت دهان, خدمات دندان پزشکی

ویرایش شده: 21/12/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید