توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نقشه جامع‌ علمی کشور؛ شاید به‌روزرسانی شود

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "یک فرصت سه تا پنج ساله گذاشته‌ایم تا مراکز مختلف پیشنهادات خود را در موضوعات اولویت‌دار مطرح کنند. اگر پیشنهادات ...

ویرایش شده: 26/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
افزایش و ایجاد رشته‌های دانشگاه آزاد باید با مجوز شورای گسترش باشد

... آزاد کمیته پنج نفری با حضور وزیر تشکیل و مقرر شد رشته‌های فاقد مجوز را بررسی و تعیین تکلیف کند. به گفته شریعتی، ماموریت این کمیته طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود این کار تا آخر اردیبهشت تمام شود اما با توجه به اینکه همه مدارک و مستندات مربوط به همه رشته‌ها به موقع دست ...

ویرایش شده: 30/07/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نقشه جامع‌ علمی کشور؛ شاید به‌روزرسانی شود

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "یک فرصت سه تا پنج ساله گذاشته‌ایم تا مراکز مختلف پیشنهادات خود را در موضوعات اولویت‌دار مطرح کنند. اگر پیشنهادات ...

ویرایش شده: 26/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
افزایش و ایجاد رشته‌های دانشگاه آزاد باید با مجوز شورای گسترش باشد

... آزاد کمیته پنج نفری با حضور وزیر تشکیل و مقرر شد رشته‌های فاقد مجوز را بررسی و تعیین تکلیف کند. به گفته شریعتی، ماموریت این کمیته طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود این کار تا آخر اردیبهشت تمام شود اما با توجه به اینکه همه مدارک و مستندات مربوط به همه رشته‌ها به موقع دست ...

ویرایش شده: 30/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
در طرح آمایش، دانشگاه‌ها به ۱۰ منطقه تقسیم شدند

... جمله نیروی انسانی، تجهیزات و جمعیت، به 10 منطقه طبقه بندی شده اند.  طرح آمایش و ساماندهی گسترش آموزش عالی در حوزه سلامت روز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ این ...

ویرایش شده: 08/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
وزارت بهداشت در جلوگیری از رخنه اسامی بیگانه اهتمام ورزد

... استفاده کرد. وی گفت: قوانین ، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه کاملا شفاف و روشن است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های این قانون؛ افراد نباید از اسامی و عناوین بیگانه در مکاتبات، گفتارها، ...

ویرایش شده: 14/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
مجلس منویات رهبری پیرامون دانشگاه‌ها را دنبال می‌کند

... زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: رهبر پیرامون پیشرفت و توسعه علمی کشور که یک واقعیت مورد اذعان دشمن نیز هست، در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنانی را بیان داشتند که نشان از نگرانی ایشان در این حوزه است. وی ادامه داد: نگرانی رهبر پیرامون این موضوع است که نکند ...

ویرایش شده: 11/12/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نقشه جامع‌ علمی کشور؛ شاید به‌روزرسانی شود

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "یک فرصت سه تا پنج ساله گذاشته‌ایم تا مراکز مختلف پیشنهادات خود را در موضوعات اولویت‌دار مطرح کنند. اگر پیشنهادات ...

ویرایش شده: 26/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
افزایش و ایجاد رشته‌های دانشگاه آزاد باید با مجوز شورای گسترش باشد

... آزاد کمیته پنج نفری با حضور وزیر تشکیل و مقرر شد رشته‌های فاقد مجوز را بررسی و تعیین تکلیف کند. به گفته شریعتی، ماموریت این کمیته طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود این کار تا آخر اردیبهشت تمام شود اما با توجه به اینکه همه مدارک و مستندات مربوط به همه رشته‌ها به موقع دست ...

ویرایش شده: 30/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
در طرح آمایش، دانشگاه‌ها به ۱۰ منطقه تقسیم شدند

... جمله نیروی انسانی، تجهیزات و جمعیت، به 10 منطقه طبقه بندی شده اند.  طرح آمایش و ساماندهی گسترش آموزش عالی در حوزه سلامت روز سه شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، تصویب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛ این ...

ویرایش شده: 08/05/2015
مسیر: ایردن / خبر
وزارت بهداشت در جلوگیری از رخنه اسامی بیگانه اهتمام ورزد

... استفاده کرد. وی گفت: قوانین ، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه کاملا شفاف و روشن است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های این قانون؛ افراد نباید از اسامی و عناوین بیگانه در مکاتبات، گفتارها، ...

ویرایش شده: 14/06/2014
مسیر: ایردن / خبر
مجلس منویات رهبری پیرامون دانشگاه‌ها را دنبال می‌کند

... زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: رهبر پیرامون پیشرفت و توسعه علمی کشور که یک واقعیت مورد اذعان دشمن نیز هست، در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنانی را بیان داشتند که نشان از نگرانی ایشان در این حوزه است. وی ادامه داد: نگرانی رهبر پیرامون این موضوع است که نکند ...

ویرایش شده: 11/12/2013
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید