توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   تعرفه‌های پزشکی؛ تأخیر موجب محدودیت خدمت است

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته، از ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌ها خواستار مساعدت و رفع مشکلات اقتصادی شده است. دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور...

ویرایش شده: 15/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های پزشکی؛ بیش از این به تأخیر نیاندازید

... مستحضر هستید، بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه های مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی می باشد ...

ویرایش شده: 14/05/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   شورای عالی بیمه سلامت؛ مسوول تعیین حدود تعرفه‌هاست

... بهداشت گفت: "بر اساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرسال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ...

ویرایش شده: 13/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های پزشکی؛ تأخیر موجب محدودیت خدمت است

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته، از ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌ها خواستار مساعدت و رفع مشکلات اقتصادی شده است. دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور...

ویرایش شده: 15/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های پزشکی؛ بیش از این به تأخیر نیاندازید

... مستحضر هستید، بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه های مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی می باشد ...

ویرایش شده: 14/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
شورای‌عالی بیمه؛ نظام پزشکی تنها دو رأی دارد

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: "سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه دارای 2 رای هستند، متاسفانه ما رای حداقلی در شورای عالی بیمه داریم و به همین دلیل به مجلس پیشنهاد دادیم ترکیب این شورا تغییر ...

ویرایش شده: 29/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
شورای‌عالی بیمه؛ نیازمند بازبینی قانونی است

دکتر محمد جهانگیری، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی گفت: "قانون شورای‌عالی بیمه مربوط به سال 1373 است که از آن زمان هیچ‌گونه تغییری نداشته و ایجاد تغییر در ترکیب این شورا در دستور کار قرار گرفته و حتی پیش‌نویس آن هم تغییر کرده است." رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   شورای عالی بیمه سلامت؛ مسوول تعیین حدود تعرفه‌هاست

... بهداشت گفت: "بر اساس بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که اخیرا توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرسال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ...

ویرایش شده: 13/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های پزشکی؛ تأخیر موجب محدودیت خدمت است

دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته، از ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌ها خواستار مساعدت و رفع مشکلات اقتصادی شده است. دکتر علی رضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای که ۱۵ اردیبهشت‌ به معاون اول رئیس‌جمهور...

ویرایش شده: 15/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
تعرفه‌های پزشکی؛ بیش از این به تأخیر نیاندازید

... مستحضر هستید، بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه های مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی می باشد ...

ویرایش شده: 14/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
شورای‌عالی بیمه؛ نظام پزشکی تنها دو رأی دارد

دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: "سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه دارای 2 رای هستند، متاسفانه ما رای حداقلی در شورای عالی بیمه داریم و به همین دلیل به مجلس پیشنهاد دادیم ترکیب این شورا تغییر ...

ویرایش شده: 29/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
شورای‌عالی بیمه؛ نیازمند بازبینی قانونی است

دکتر محمد جهانگیری، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی گفت: "قانون شورای‌عالی بیمه مربوط به سال 1373 است که از آن زمان هیچ‌گونه تغییری نداشته و ایجاد تغییر در ترکیب این شورا در دستور کار قرار گرفته و حتی پیش‌نویس آن هم تغییر کرده است." رئیس دبیرخانه شورای‌عالی بیمه...

ویرایش شده: 28/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید