توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   آیین نامه تأسیس درمانگاه های دندان پزشکی

... –درمانگاه دندانپزشکی موسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دائر میگردد. تبصره 1- درمانگاه عمومی دندانپزشکی: مرکز درمانی است که در آن دندانپزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکی ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
درخواست پروانه تأسیس مطب پزشکی و دندان پزشکی

مدارک:     اصل و تصوير شناسنامه     گواهي وضعيت خدمات نيروي انساني     اصل وتصوير پروانه دائم پزشكي در مورد نيروهاي مسلح گواهي نيروي مربوط     گواهي انجام خدمات قانوني براي محاسبه امتيازات لازم     سه قطعه عكس 4×6     در مورد اعضاي هيئت علمي،تصوير مصدق حكم استخدامي و اعلام...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ضوابط تأسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

... اعضای شرکت تعاونی می بایست 7 نفر باشند. - تأسیس دو یا چند مؤسسه پزشکی توسط شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی منع قانونی نداشته لیکن باید ضوابط و شاخص های تأسیس مربوط به مؤسسه پزشکی رعایت گردد. مراحل صدور مجوزهای قانونی الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی - ارائه تقاضا ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس درمانگاه های دندان پزشکی

... –درمانگاه دندانپزشکی موسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دائر میگردد. تبصره 1- درمانگاه عمومی دندانپزشکی: مرکز درمانی است که در آن دندانپزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکی ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
درخواست پروانه تأسیس مطب پزشکی و دندان پزشکی

مدارک:     اصل و تصوير شناسنامه     گواهي وضعيت خدمات نيروي انساني     اصل وتصوير پروانه دائم پزشكي در مورد نيروهاي مسلح گواهي نيروي مربوط     گواهي انجام خدمات قانوني براي محاسبه امتيازات لازم     سه قطعه عكس 4×6     در مورد اعضاي هيئت علمي،تصوير مصدق حكم استخدامي و اعلام...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی درمانی

... خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1367 و بندهاي 12،13،15،16 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 1367 ضوابط تأسيس ونحوه اداره مؤسسات پزشکي خيريه به شرح اين آئين نامه تصويب مي گردد. ماده 1- مؤسسات و مراکز بهداشتي درماني خيريه مؤسساتي هستند که ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس درمانگاه ها

... كه تاكنون از عناوين كلينيك يا پلى‏ كلينيك استفاده مى‏ كرده ‏اند از اين به بعد فقط مجاز به استفاده از نام «درمانگاه» بوده و مشمول ضوابط اين آيين‏ نامه مى ‏باشند.  تبصره 3- درمانگاهها برحسب نوع فعاليت به درمانگاه‏هاى عمومى و تخصصى تقسيم مى ‏گردند.  تبصره 4- درمانگاه ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ضوابط تأسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

... اعضای شرکت تعاونی می بایست 7 نفر باشند. - تأسیس دو یا چند مؤسسه پزشکی توسط شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی منع قانونی نداشته لیکن باید ضوابط و شاخص های تأسیس مربوط به مؤسسه پزشکی رعایت گردد. مراحل صدور مجوزهای قانونی الف ) مدارک مورد نیاز جهت صدور موافقت اصولی - ارائه تقاضا ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس درمانگاه های دندان پزشکی

... –درمانگاه دندانپزشکی موسسه ای است که به منظور ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری بیماریهای دهان و دندان توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دائر میگردد. تبصره 1- درمانگاه عمومی دندانپزشکی: مرکز درمانی است که در آن دندانپزشکان عمومی مجاز به ارائه خدمات دندانپزشکی ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
درخواست پروانه تأسیس مطب پزشکی و دندان پزشکی

مدارک:     اصل و تصوير شناسنامه     گواهي وضعيت خدمات نيروي انساني     اصل وتصوير پروانه دائم پزشكي در مورد نيروهاي مسلح گواهي نيروي مربوط     گواهي انجام خدمات قانوني براي محاسبه امتيازات لازم     سه قطعه عكس 4×6     در مورد اعضاي هيئت علمي،تصوير مصدق حكم استخدامي و اعلام...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی درمانی

... خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات سال 1367 و بندهاي 12،13،15،16 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 1367 ضوابط تأسيس ونحوه اداره مؤسسات پزشکي خيريه به شرح اين آئين نامه تصويب مي گردد. ماده 1- مؤسسات و مراکز بهداشتي درماني خيريه مؤسساتي هستند که ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش
آیین نامه تأسیس درمانگاه ها

... كه تاكنون از عناوين كلينيك يا پلى‏ كلينيك استفاده مى‏ كرده ‏اند از اين به بعد فقط مجاز به استفاده از نام «درمانگاه» بوده و مشمول ضوابط اين آيين‏ نامه مى ‏باشند.  تبصره 3- درمانگاهها برحسب نوع فعاليت به درمانگاه‏هاى عمومى و تخصصى تقسيم مى ‏گردند.  تبصره 4- درمانگاه ...

ویرایش شده: 07/08/2011
مسیر: ایردن / آموزش

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید