توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   فضای انتظار در مطب دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/2cc/ladan-vojdanzadeh.jpg فضای انتظار اتاق انتظار به عنوان یک قلمرو رفتاری برای افراد محسوب می شود و افراد به فراخور نیاز خود خواستار حفظ حریم شخصی و خصوصی در عین حال ایجاد ارتباط با سایر افراد در فضایی صمیمی هستند.

ویرایش شده: 18/03/2012

فضای انتظار

اتاق انتظار به عنوان يک قلمرو رفتاري براي افراد محسوب مي شود و افراد به فراخور نياز خود خواستار حفظ حريم شخصي و خصوصي در عين حال ايجاد ارتباط با ساير افراد در فضايي صميمي هستند. آيا تا به حال از ديدگاه کاربران و بيماران به اتاق انتظار نگاه کرده ايد؟ همانطوري از نام اين فضا پيداست،...

ویرایش شده: 13/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   فضای انتظار در مطب دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/2cc/ladan-vojdanzadeh.jpg فضای انتظار اتاق انتظار به عنوان یک قلمرو رفتاری برای افراد محسوب می شود و افراد به فراخور نیاز خود خواستار حفظ حریم شخصی و خصوصی در عین حال ایجاد ارتباط با سایر افراد در فضایی صمیمی هستند.

ویرایش شده: 18/03/2012

فضای انتظار

اتاق انتظار به عنوان يک قلمرو رفتاري براي افراد محسوب مي شود و افراد به فراخور نياز خود خواستار حفظ حريم شخصي و خصوصي در عين حال ايجاد ارتباط با ساير افراد در فضايي صميمي هستند. آيا تا به حال از ديدگاه کاربران و بيماران به اتاق انتظار نگاه کرده ايد؟ همانطوري از نام اين فضا پيداست،...

ویرایش شده: 13/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اصول طراحی کلینیک دندان پزشکی

اصول طراحي كلينيك دندانپزشكي كلينيك/طراحي/فضاي درماني کلینیک/طراحی/فضای درمانی clinic/design/medical space

ویرایش شده: 17/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   فضای انتظار در مطب دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/2cc/ladan-vojdanzadeh.jpg فضای انتظار اتاق انتظار به عنوان یک قلمرو رفتاری برای افراد محسوب می شود و افراد به فراخور نیاز خود خواستار حفظ حریم شخصی و خصوصی در عین حال ایجاد ارتباط با سایر افراد در فضایی صمیمی هستند.

0  
ویرایش شده: 18/03/2012

فضای انتظار

اتاق انتظار به عنوان يک قلمرو رفتاري براي افراد محسوب مي شود و افراد به فراخور نياز خود خواستار حفظ حريم شخصي و خصوصي در عين حال ايجاد ارتباط با ساير افراد در فضايي صميمي هستند. آيا تا به حال از ديدگاه کاربران و بيماران به اتاق انتظار نگاه کرده ايد؟ همانطوري از نام اين فضا پيداست،...

ویرایش شده: 13/03/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
اصول طراحی کلینیک دندان پزشکی

اصول طراحي كلينيك دندانپزشكي كلينيك/طراحي/فضاي درماني کلینیک/طراحی/فضای درمانی clinic/design/medical space

ویرایش شده: 17/02/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید