توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   پوشش هزینه‌های سلامت؛ نیازمند افزایش منابع مالیاتی است

... حوزه سلامت در اقصی نقاط دنیا ابراز امیدواری کرد تا با همکاری همه جانبه، اهداف توسعه پایدار در حوزه سلامت در تمام دنیا محقق شود. وزير بهداشت, طرح تحول نظام سلامت, ماليات, بيمه

ویرایش شده: 24/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
وزیر بهداشت؛ برکت وجودش عامل هر اتفاقی معرفی شد

... سال جاری توجه ویژه‌ای علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری به این حوزه صورت گیرد. 174458 175706 177640 178086 174924 174399 180535 شورای سلامت دهان, بهداشت دهان, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 14/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   پوشش هزینه‌های سلامت؛ نیازمند افزایش منابع مالیاتی است

... حوزه سلامت در اقصی نقاط دنیا ابراز امیدواری کرد تا با همکاری همه جانبه، اهداف توسعه پایدار در حوزه سلامت در تمام دنیا محقق شود. وزير بهداشت, طرح تحول نظام سلامت, ماليات, بيمه

ویرایش شده: 24/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
وزیر بهداشت؛ برکت وجودش عامل هر اتفاقی معرفی شد

... سال جاری توجه ویژه‌ای علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری به این حوزه صورت گیرد. 174458 175706 177640 178086 174924 174399 180535 شورای سلامت دهان, بهداشت دهان, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 14/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
حل مساله بیمه‌ها؛ آرزوی وزیربهداشت برای امسال است

... به دنبال تقویت اقتصاد خانوار و تامین حقوق شهروندی نیز باشند؛ هدفی که از سوی دولت تدبیر و امید به طور عام و وزارت بهداشت به طور خاص و با اجرای طرح تحول نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته است. - تحقق یکپارچگی در اهداف و روش‌های اجرایی نظام سلامت که تولیت آن از سوی مقام معظم رهبری به وزارت ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
ساماندهی خدمات دندانی؛ زندگی بیماران بهاری می‌شود

... تا این تلاش ها بتواند لحظات زندگی بیماران را بهاری کند و هر روزشان را در پرتو سلامتی نوروز سازد. 180331 180225 180326 180134 179966 179896 179786 نظام سلامت, طرح تحول نظام سلامت, خدمات دندان پزشكي

ویرایش شده: 21/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
احداث مرکز درمانی؛ هم تسهیلات هم تضمین خرید خدمت می‌دهیم

... مسلم است اینکه وزارت بهداشت بر اساس منابع خود، درباره اعزام تیم های ورزشی به این کشور برای حضور در المپیک، تصمیم می گیرد. وزارت بهداشت, بيمه, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 28/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   پوشش هزینه‌های سلامت؛ نیازمند افزایش منابع مالیاتی است

... حوزه سلامت در اقصی نقاط دنیا ابراز امیدواری کرد تا با همکاری همه جانبه، اهداف توسعه پایدار در حوزه سلامت در تمام دنیا محقق شود. وزير بهداشت, طرح تحول نظام سلامت, ماليات, بيمه

ویرایش شده: 24/05/2016
مسیر: ایردن / خبر
وزیر بهداشت؛ برکت وجودش عامل هر اتفاقی معرفی شد

... سال جاری توجه ویژه‌ای علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری به این حوزه صورت گیرد. 174458 175706 177640 178086 174924 174399 180535 شورای سلامت دهان, بهداشت دهان, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 14/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
حل مساله بیمه‌ها؛ آرزوی وزیربهداشت برای امسال است

... به دنبال تقویت اقتصاد خانوار و تامین حقوق شهروندی نیز باشند؛ هدفی که از سوی دولت تدبیر و امید به طور عام و وزارت بهداشت به طور خاص و با اجرای طرح تحول نظام سلامت مورد توجه قرار گرفته است. - تحقق یکپارچگی در اهداف و روش‌های اجرایی نظام سلامت که تولیت آن از سوی مقام معظم رهبری به وزارت ...

ویرایش شده: 22/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
ساماندهی خدمات دندانی؛ زندگی بیماران بهاری می‌شود

... تا این تلاش ها بتواند لحظات زندگی بیماران را بهاری کند و هر روزشان را در پرتو سلامتی نوروز سازد. 180331 180225 180326 180134 179966 179896 179786 نظام سلامت, طرح تحول نظام سلامت, خدمات دندان پزشكي

ویرایش شده: 21/03/2016
مسیر: ایردن / خبر
احداث مرکز درمانی؛ هم تسهیلات هم تضمین خرید خدمت می‌دهیم

... مسلم است اینکه وزارت بهداشت بر اساس منابع خود، درباره اعزام تیم های ورزشی به این کشور برای حضور در المپیک، تصمیم می گیرد. وزارت بهداشت, بيمه, طرح تحول نظام سلامت

ویرایش شده: 28/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید