توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Qolamreza Akhlaghi تکنولوژیست دندان,غلامرضا اخلاقی

  آقای غلامرضا اخلاقی تکنولوژیست دندان در آخرین روزهای پایانی سال 1391 درگذشت    مصاحبه ایردن با آقای غلامرضا اخلاقی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1388 ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / غلامرضا اخلاقی
کنگره 5 دندانسازان | 1375

پنجمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان - 1375 رئیس کنگره: غلامرضا اخلاقی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Qolamreza Akhlaghi تکنولوژیست دندان,غلامرضا اخلاقی

  آقای غلامرضا اخلاقی تکنولوژیست دندان در آخرین روزهای پایانی سال 1391 درگذشت    مصاحبه ایردن با آقای غلامرضا اخلاقی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1388 ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / غلامرضا اخلاقی
غلامرضا اخلاقی، تکنولوژیست دندانسازی درگذشت

غلامرضا اخلاقی، دنداساز و دانش آموخته ی اولین دوره دیپلم پروتزهای دندانی دانشگاه شهیدبهشتی دوشنبه 28 اسفند 1391 درگذشت. ایردن، پایگاه دندان ...

ویرایش شده: 18/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 5 دندانسازان | 1375

پنجمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان - 1375 رئیس کنگره: غلامرضا اخلاقی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Qolamreza Akhlaghi تکنولوژیست دندان,غلامرضا اخلاقی

  آقای غلامرضا اخلاقی تکنولوژیست دندان در آخرین روزهای پایانی سال 1391 درگذشت    مصاحبه ایردن با آقای غلامرضا اخلاقی در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه 1388 ...

ویرایش شده: 30/05/2014
مسیر: ایردن / سایت / غلامرضا اخلاقی
غلامرضا اخلاقی، تکنولوژیست دندانسازی درگذشت

غلامرضا اخلاقی، دنداساز و دانش آموخته ی اولین دوره دیپلم پروتزهای دندانی دانشگاه شهیدبهشتی دوشنبه 28 اسفند 1391 درگذشت. ایردن، پایگاه دندان ...

ویرایش شده: 18/03/2013
مسیر: ایردن / خبر
کنگره 5 دندانسازان | 1375

پنجمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان - 1375 رئیس کنگره: غلامرضا اخلاقی

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / جامعه دندانسازان

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید