توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
دندان پزشک های متخصص دندان پزشکی کودکان

دندان پزشکان متخصص اطفال - انجمن دندان پزشکی کودکان ایران متخصص دندان پزشکی کودکان (پدو دنتیست) ترتیب ▾

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی /  انجمن دندان‌پزشکی کودک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
دندان پزشک های متخصص دندان پزشکی کودکان

دندان پزشکان متخصص اطفال - انجمن دندان پزشکی کودکان ایران متخصص دندان پزشکی کودکان (پدو دنتیست) ترتیب ▾

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی /  انجمن دندان‌پزشکی کودک
دندان پزشک های متخصص ارتودنسی

دندان پزشکان متخصص ارتدنسی - انجمن ارتودنتیست های ایران ارتودونتیکس (دندان آرایی) ترتیب ▾

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن ارتدنتیست‌ها
دندان پزشک های متخصص از دانشکده دندان پزشکی شیراز

  دندان پزشکان فارغ التحصیل تخصصی از دانشکده دندان پزشکی شیراز   ارتودونتیکس (دندان آرایی) ترتیب ... ... ... دکتر سعید فلاح زاده دکتر خدیجه مینا دکتر کامبیز ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شیراز
دندان پزشک های متخصص از دانشکده دندان پزشکی شیراز

  دندان پزشکان فارغ التحصیل تخصصی از دانشکده دندان پزشکی0000 ارتودونتیکس (دندان آرایی) ... ▾ اندودونتیکس (معالجه ریشه دندان) ... ▾ اورال پاتولوژی (آسیب شناسی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شیراز

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   حرفه دندان پزشکی در ایران

فعالان دیگر عرصه ها آآن‌ها که هم در دندان پزشکی هستند و هم حرفه یا هنری دیگر دارند. متخصصین دندان پزشکی معرفی دندان پزشکان متخصص رشته های مختلف دندان پزشکی همایش های دندان پزشکی آکنگره ها و گردهمایی های دندان پزشکی ایرانیان دانشکده های دندان پزشکی آشنایی محدود با تاریخچه دانشکده...

ویرایش شده: 03/05/2015
مسیر: ایردن / حرفه ای
دندان پزشک های متخصص دندان پزشکی کودکان

دندان پزشکان متخصص اطفال - انجمن دندان پزشکی کودکان ایران متخصص دندان پزشکی کودکان (پدو دنتیست) ترتیب ▾

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی /  انجمن دندان‌پزشکی کودک
دندان پزشک های متخصص ارتودنسی

دندان پزشکان متخصص ارتدنسی - انجمن ارتودنتیست های ایران ارتودونتیکس (دندان آرایی) ترتیب ▾

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / تشکل های دندان پزشکی / انجمن ارتدنتیست‌ها
دندان پزشک های متخصص از دانشکده دندان پزشکی شیراز

  دندان پزشکان فارغ التحصیل تخصصی از دانشکده دندان پزشکی شیراز   ارتودونتیکس (دندان آرایی) ترتیب ... ... ... دکتر سعید فلاح زاده دکتر خدیجه مینا دکتر کامبیز ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شیراز
دندان پزشک های متخصص از دانشکده دندان پزشکی شیراز

  دندان پزشکان فارغ التحصیل تخصصی از دانشکده دندان پزشکی0000 ارتودونتیکس (دندان آرایی) ... ▾ اندودونتیکس (معالجه ریشه دندان) ... ▾ اورال پاتولوژی (آسیب شناسی ...

ویرایش شده: 01/04/2014
مسیر: ایردن / سایت / دانشکده دندان پزشکی / شیراز

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید