توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... شکایت کرد؟ بر خلاف باور عمومی، نمی توان برای هر نوع درمان پزشکی، ولو آسیب آن بیش از نتایج مثبت درمانی باشد، شکایت و طرح دعوا نمود. قوانین «قصور پزشکی»، در واقع قوانین «سهل انگاری در درمان» است. بدین معنی که ادعای بیمار تنها زمانی قابل تعقیب قانونی است که اقدام درمانگر یا تسهیلات، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3d0/qanun.jpg سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی (/amoozesh/nd/173306/) مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی...

ویرایش شده: 22/12/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   انگلیس | دادگاه مرگ دندان پزشک را ناشی از قصور پزشکی دانست

وقتی که ساویتاهالاپراناوار، دندان پزشک هندی که در ایرلند زندگی می کرد، در بیمارستان دانشگاهی گال وی دچار مشکل زایمان شد، پزشکان و پرستاران حاضر نشدند که برای حفظ جان او، جنین را سقط کنند! چرا؟ زیرا این جا یک کشور کاتولیک است، مذهب متعصب در دین مسیح. هرچند سقط جنین برای نجات جان...

ویرایش شده: 26/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
بی احتیاطی طبیبان جوان و بی مبالاتی پزشکان مسن بیشترین علت قصور پزشکی

بهبود روابط بين پزشك و بيمار و رعايت اخلاق حرفه اي حسب سوگند نامه پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار و پرهيز از دريافت دستمزد مازاد، افزايش دانش و مهارت علمي- فني پزشكان، نظارت دقيق بر عمل هاي تيم پزشكي توسط پزشك مسئول، توجيه مناسب قبل از انجام فرايندهاي تشخيصي يا درماني...

ویرایش شده: 15/02/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
هزار پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند

دندان پزشکان یکی از 4 گروه محکومان قصور پزشکی سال 1389 احمد شجاعي رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: بررسي پرونده‌هاي قصور پزشكي در سازمان پزشكي قانوني شامل پرونده‌هايي ...

ویرایش شده: 23/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... شکایت کرد؟ بر خلاف باور عمومی، نمی توان برای هر نوع درمان پزشکی، ولو آسیب آن بیش از نتایج مثبت درمانی باشد، شکایت و طرح دعوا نمود. قوانین «قصور پزشکی»، در واقع قوانین «سهل انگاری در درمان» است. بدین معنی که ادعای بیمار تنها زمانی قابل تعقیب قانونی است که اقدام درمانگر یا تسهیلات، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3d0/qanun.jpg سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی (/amoozesh/nd/173306/) مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی...

ویرایش شده: 22/12/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   انگلیس | دادگاه مرگ دندان پزشک را ناشی از قصور پزشکی دانست

وقتی که ساویتاهالاپراناوار، دندان پزشک هندی که در ایرلند زندگی می کرد، در بیمارستان دانشگاهی گال وی دچار مشکل زایمان شد، پزشکان و پرستاران حاضر نشدند که برای حفظ جان او، جنین را سقط کنند! چرا؟ زیرا این جا یک کشور کاتولیک است، مذهب متعصب در دین مسیح. هرچند سقط جنین برای نجات جان...

ویرایش شده: 26/04/2013
مسیر: ایردن / خبر
بی احتیاطی طبیبان جوان و بی مبالاتی پزشکان مسن بیشترین علت قصور پزشکی

بهبود روابط بين پزشك و بيمار و رعايت اخلاق حرفه اي حسب سوگند نامه پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار و پرهيز از دريافت دستمزد مازاد، افزايش دانش و مهارت علمي- فني پزشكان، نظارت دقيق بر عمل هاي تيم پزشكي توسط پزشك مسئول، توجيه مناسب قبل از انجام فرايندهاي تشخيصي يا درماني...

ویرایش شده: 15/02/2013
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
هزار پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند

دندان پزشکان یکی از 4 گروه محکومان قصور پزشکی سال 1389 احمد شجاعي رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور گفت: بررسي پرونده‌هاي قصور پزشكي در سازمان پزشكي قانوني شامل پرونده‌هايي ...

ویرایش شده: 23/06/2011
مسیر: ایردن / خبر
در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟

... شکایت کرد؟ بر خلاف باور عمومی، نمی توان برای هر نوع درمان پزشکی، ولو آسیب آن بیش از نتایج مثبت درمانی باشد، شکایت و طرح دعوا نمود. قوانین «قصور پزشکی»، در واقع قوانین «سهل انگاری در درمان» است. بدین معنی که ادعای بیمار تنها زمانی قابل تعقیب قانونی است که اقدام درمانگر یا تسهیلات، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/3d0/qanun.jpg سه نوع مسوولیت پزشکان و مرور چند پرونده حقوقی (/amoozesh/nd/173306/) مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی...

0  
ویرایش شده: 22/12/2016


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید