توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   ثبت تجاری مطب دندان پزشکی - شرکت حرفه ای دندان‌پزشکی

بیش از نیمی از مطب های دندان پزشکی و همچنین محل کار بسیاری از صاحبان مشاغل دندان پزشکی در کانادا به عنوان شرکت ثبت شده است. این که چرا بسیاری از دندان پزشکان کانادا ترجیح می دهند مطب خود را به عنوان یک شرکت به ثبت برسانند، به طور خلاصه -با استفاده از منابع مختلف- در اینجا مورد بحث...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حل مشکلات دندان‌پزشکان؛ با انسجام صنفی ممکن است

دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: "مشكلات جامعه دندان‌پزشكی كماكان باقی است و در سال های اخیر دندان‌پزشكان از مشكلات فراروی خودشان خسته شده اند، البته جوانان بیشتر در این زمینه مشكل دارند. انسجام صنفی دندان‌پزشكان، در صحنه بودن و وحدت آنها می تواند برای حل مشكلات...

ویرایش شده: 08/04/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   ثبت تجاری مطب دندان پزشکی - شرکت حرفه ای دندان‌پزشکی

بیش از نیمی از مطب های دندان پزشکی و همچنین محل کار بسیاری از صاحبان مشاغل دندان پزشکی در کانادا به عنوان شرکت ثبت شده است. این که چرا بسیاری از دندان پزشکان کانادا ترجیح می دهند مطب خود را به عنوان یک شرکت به ثبت برسانند، به طور خلاصه -با استفاده از منابع مختلف- در اینجا مورد بحث...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حل مشکلات دندان‌پزشکان؛ با انسجام صنفی ممکن است

دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: "مشكلات جامعه دندان‌پزشكی كماكان باقی است و در سال های اخیر دندان‌پزشكان از مشكلات فراروی خودشان خسته شده اند، البته جوانان بیشتر در این زمینه مشكل دارند. انسجام صنفی دندان‌پزشكان، در صحنه بودن و وحدت آنها می تواند برای حل مشكلات...

ویرایش شده: 08/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
دفاتر مالیاتی دندان پزشکان؛ واقعی تنظیم و تقدیم شود

فلاح نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون اعتراضات گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در صدد مشخص کردن درآمد واقعی پزشکان و دندان پزشکان است تا بر اساس آن مالیات تعیین کند، دراین خصوص همکاران باید به درستی عمل کرده تا بهانه ای دست همکاران سازمان امور مالیاتی ندهند. نماینده...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مراجعه پزشکان به اداره دارایی برای اظهارنامه کاغذی لازم نیست

نظر به اینکه در سال جاری، ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به بخش اظهار نامه الکترونیکی سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی www.tax.gov.ir کفایت دارد، لزومی به مراجعه مودیان به واحد مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه کاغذی نمی باشد. مسعود مصلحی مدیر کل دفتر...

ویرایش شده: 11/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
توافق مالیاتی پزشکان از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توافق سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی، غیر قانونی شمرده شد و توافق مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست و این مسئله جامعه پزشکی و صنوف مشابه را دچار مشکل برای ارائه اظهار نامه در فرصت باقیمانده کرده است. توافقنامه سازمان...

ویرایش شده: 10/07/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   ثبت تجاری مطب دندان پزشکی - شرکت حرفه ای دندان‌پزشکی

بیش از نیمی از مطب های دندان پزشکی و همچنین محل کار بسیاری از صاحبان مشاغل دندان پزشکی در کانادا به عنوان شرکت ثبت شده است. این که چرا بسیاری از دندان پزشکان کانادا ترجیح می دهند مطب خود را به عنوان یک شرکت به ثبت برسانند، به طور خلاصه -با استفاده از منابع مختلف- در اینجا مورد بحث...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
حل مشکلات دندان‌پزشکان؛ با انسجام صنفی ممکن است

دکتر علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: "مشكلات جامعه دندان‌پزشكی كماكان باقی است و در سال های اخیر دندان‌پزشكان از مشكلات فراروی خودشان خسته شده اند، البته جوانان بیشتر در این زمینه مشكل دارند. انسجام صنفی دندان‌پزشكان، در صحنه بودن و وحدت آنها می تواند برای حل مشكلات...

ویرایش شده: 08/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
دفاتر مالیاتی دندان پزشکان؛ واقعی تنظیم و تقدیم شود

فلاح نماینده سازمان نظام پزشکی در کمیسیون اعتراضات گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در صدد مشخص کردن درآمد واقعی پزشکان و دندان پزشکان است تا بر اساس آن مالیات تعیین کند، دراین خصوص همکاران باید به درستی عمل کرده تا بهانه ای دست همکاران سازمان امور مالیاتی ندهند. نماینده...

ویرایش شده: 17/02/2016
مسیر: ایردن / خبر
مراجعه پزشکان به اداره دارایی برای اظهارنامه کاغذی لازم نیست

نظر به اینکه در سال جاری، ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به بخش اظهار نامه الکترونیکی سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی www.tax.gov.ir کفایت دارد، لزومی به مراجعه مودیان به واحد مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه کاغذی نمی باشد. مسعود مصلحی مدیر کل دفتر...

ویرایش شده: 11/07/2015
مسیر: ایردن / خبر
توافق مالیاتی پزشکان از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست

طبق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توافق سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی، غیر قانونی شمرده شد و توافق مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی میسر نیست و این مسئله جامعه پزشکی و صنوف مشابه را دچار مشکل برای ارائه اظهار نامه در فرصت باقیمانده کرده است. توافقنامه سازمان...

ویرایش شده: 10/07/2015
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید