توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به باغ انتخابات نظام پزشکی دندان پزشک دروغگو اخراج دستیار خوشگل محکومیت دندان پزشک   زیبایی و درمان بوتاکس بایگانی ماه نامه ها تریبون آزاد...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای بزرگ سلامت مهره ها اننخابات انجمن بهداشت دهان فضای انتظار ماهنامه ها تریبـون آزاد همایش ها سایت ها تشکل ها گفتگوها آلبوم های دندان پزشکی...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به باغ انتخابات نظام پزشکی دندان پزشک دروغگو اخراج دستیار خوشگل محکومیت دندان پزشک   زیبایی و درمان بوتاکس بایگانی ماه نامه ها تریبون آزاد...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای بزرگ سلامت مهره ها اننخابات انجمن بهداشت دهان فضای انتظار ماهنامه ها تریبـون آزاد همایش ها سایت ها تشکل ها گفتگوها آلبوم های دندان پزشکی...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های فایبر اخبار ایردن مدیریت تغییر نگارش مقالات علمی شبکه سازی اجتماعی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
آرشیو خبرنامه های ایردن

تهیه نشریه کار آسانی نیست اما با قدرت عشق هرکاری شدنی است. آنها که با این مقوله آشنایی دارند می دانند که چه نیرو، وقت و همتی برای تولید یک خبرنامه لازم است. ۵۸ ۵۷ زمستان۱۳۹۲/ January 2014 ۵۶ آذر۱۳۹۲/ December 2013 ۵۵ آبان ۱۳۹۲/ November 2013 ۵۴ مهر۱۳۹۲/ October 2013 ۵۳ شهریور ۱۳۹۲/ August 2013 ۵۲ مرداد۱۳۹۲/...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | بهمن 1390

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۳ ، بهمن ماه ۱۳۹۰ . January 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بازی روزگار ارتودنسی پیشگیری کامپوزیت یا آمالگام لوسمی خدمت به مشتریان اخبار ایردن پیام های ایردن تالار تریبـون آزاد همایش های دندان پزشکی سایت های دندان پزشکی ایردن...

ویرایش شده: 20/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نشریه دندان پزشکی | نوروز ۱۳۹٢

  پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۴٧ ، فروردین ۱۳۹٢ . March 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن   فهرست مرور اخبار ۱۳۹۱ پنجره ای رو به باغ انتخابات نظام پزشکی دندان پزشک دروغگو اخراج دستیار خوشگل محکومیت دندان پزشک   زیبایی و درمان بوتاکس بایگانی ماه نامه ها تریبون آزاد...

ویرایش شده: 26/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | فروردین۱۳۹۱

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۵ ، نوروز ۱۳۹۱ . March 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست پروفیلاکسی رویدادهای 90 آرزوهای بزرگ سلامت مهره ها اننخابات انجمن بهداشت دهان فضای انتظار ماهنامه ها تریبـون آزاد همایش ها سایت ها تشکل ها گفتگوها آلبوم های دندان پزشکی...

ویرایش شده: 25/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | مهر ۱۳۹٢

بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی پیام ایردن پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۵۳ ، مهر ۱۳۹٢ . October 2013 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بیانیه مطالبات بهداشت دهان پست های فایبر اخبار ایردن مدیریت تغییر نگارش مقالات علمی شبکه سازی اجتماعی انواع همایش های حرفه ای بایگانی ماه نامه...

ویرایش شده: 24/04/2020
مسیر: ایردن / خبر
آرشیو خبرنامه های ایردن

تهیه نشریه کار آسانی نیست اما با قدرت عشق هرکاری شدنی است. آنها که با این مقوله آشنایی دارند می دانند که چه نیرو، وقت و همتی برای تولید یک خبرنامه لازم است. ۵۸ ۵۷ زمستان۱۳۹۲/ January 2014 ۵۶ آذر۱۳۹۲/ December 2013 ۵۵ آبان ۱۳۹۲/ November 2013 ۵۴ مهر۱۳۹۲/ October 2013 ۵۳ شهریور ۱۳۹۲/ August 2013 ۵۲ مرداد۱۳۹۲/...

ویرایش شده: 27/04/2016
مسیر: ایردن / خبر
نشریه دندان پزشکی | بهمن 1390

پیام ایردن | پایگاه دندان‌پزشکی شماره ۳۳ ، بهمن ماه ۱۳۹۰ . January 2012 آرشیو | تماس با ایردن | درباره ایردن فهرست بازی روزگار ارتودنسی پیشگیری کامپوزیت یا آمالگام لوسمی خدمت به مشتریان اخبار ایردن پیام های ایردن تالار تریبـون آزاد همایش های دندان پزشکی سایت های دندان پزشکی ایردن...

ویرایش شده: 20/02/2016
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید