توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 13 پرستودنتیست ها | آذر 1392

کنگره 13 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 5 تا 8 آذر 1392 تهران، هتل المپیک موضوع کنگره: دانش در قالب هنر و تکنولوژی رئیس کنگره: دکتر ظفر مهدوی ایزدی

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 انجمن پروستودنتیست های ایران | آذر 1393

چهاردهمین کنگره انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 11 تا 14 آذر 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا عملن کیفیت در رأس است یا کمیت؟, کنگره 11 انجمن پروستودنتیست‌ها 16-14دی 90

نگارنده: irden. /upload/iblock/9df/protez11.jpg کنگره 11 انجمن پروستودنتیست‌ها 16-14دی 90 یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران با حضور میهمانانی از امریکا و اروپا 14 تا 16 دی ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد. شعار کنگره "کیفیت در رأس" بود.

ویرایش شده: 25/01/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   کنگره 15 پروستودنتیست ها | آذر 1394

کنگره 15 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 24 تا 27 آذر 1394 تهران، مرکز همایش های برج میلاد موضوع کنگره: ارتقای علمی، تعالی بالینی شورای برگزاری پانزدهمین کنگره رئیس کنگره: دکتر عباس منزوی قائم مقام اول: دکتر اسماعیل اسدزاده دبیر اجرایی: دکتر اکبر فاضل قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر...

ویرایش شده: 12/09/2015
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 پرستودنتیست ها | آذر 1393

کنگره 14 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 11 تا 14 آذر 1393 تهران، مرکز همایشهای برج میلاد

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 13 پرستودنتیست ها | آذر 1392

کنگره 13 انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران 5 تا 8 آذر 1392 تهران، هتل المپیک موضوع کنگره: دانش در قالب هنر و تکنولوژی رئیس کنگره: دکتر ظفر مهدوی ایزدی

ویرایش شده: 10/10/2014
مسیر: ایردن / همایش ها / انجمن پروستودنتیست ها
کنگره 14 انجمن پروستودنتیست های ایران | آذر 1393

چهاردهمین کنگره انجمن علمی پروستودنتیست های ایران 11 تا 14 آذر 1393 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.

ویرایش شده: 09/10/2014
مسیر: ایردن / خبر
آیا عملن کیفیت در رأس است یا کمیت؟, کنگره 11 انجمن پروستودنتیست‌ها 16-14دی 90

نگارنده: irden. /upload/iblock/9df/protez11.jpg کنگره 11 انجمن پروستودنتیست‌ها 16-14دی 90 یازدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران با حضور میهمانانی از امریکا و اروپا 14 تا 16 دی ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد. شعار کنگره "کیفیت در رأس" بود.

0  
ویرایش شده: 25/01/2012


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید