توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   Kasraei, Shahin دکتر شاهین کسرایی

آقا همدان

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Davari, Abdolrahim دکتر عبدالرحیم داوری

آقا یزد

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   Jamali, Mahbubeh دكتر جمالی، محبوبه

Restoration ترمیم دندان Jamali,Mahbubehدكترجمالی،محبوبه جمالي Mahboobeh Mahboubeh خانم . 0.0000 0.0000 تهران شهیدبهشتی(ملی)

ویرایش شده: 04/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   Kasraei, Shahin دکتر شاهین کسرایی

آقا همدان

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Davari, Abdolrahim دکتر عبدالرحیم داوری

آقا یزد

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Talaei, Reihaneh دکتر ریحانه طلایی

خانم اصفهان

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Tavangar, Mariam دکتر مریم توانگر

خانم گیلان

ویرایش شده: 23/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی
Delrobaei, Mohamadreza دکتر محمدرضا دلربائی

آقا خراسان رضوی

ویرایش شده: 22/12/2014
مسیر: ایردن / حرفه ای / دندانپزشک / دندان پزشک متخصص ترمیمی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید