توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   مجمع عمومی به دعوت بازرس

 روز پنج شنبه 8 آبان 1393 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با دستور کار « «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نشستی به نام مجمع عمومی

... شناخت و درک بهتر رویه رشد آگاهی اجتماعی و تعیین مرز خواسته‌های حقوقی برای دست یابی به جایگاهی بالاتر در اداره جامعه، یاری رساند. گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی دندان پزشکی ایران می‌تواند از این منظر، نمونه ای با ارزش باشد. دکتر آیرج کی پور نشستی به نام مجمع عمومی ...

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   مجمع عمومی به دعوت بازرس

 روز پنج شنبه 8 آبان 1393 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با دستور کار « «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نشستی به نام مجمع عمومی

... شناخت و درک بهتر رویه رشد آگاهی اجتماعی و تعیین مرز خواسته‌های حقوقی برای دست یابی به جایگاهی بالاتر در اداره جامعه، یاری رساند. گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی دندان پزشکی ایران می‌تواند از این منظر، نمونه ای با ارزش باشد. دکتر آیرج کی پور نشستی به نام مجمع عمومی ...

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مفهوم «مجمع عمومی به طور فوق العاده»

از اعضای انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده که در ساعت10 صبح روز پنج‌شنبه 14 شهریور 1392 در محل انجمن دندان‌پزشکی ایران تشکیل می‌گردد حضور یابند....

ویرایش شده: 03/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی انجمن دندان پزشکی ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/889/ida.jpg گزارش تحلیلی مجمع عمومی مهر 92 انجمن دندان پزشکی ایران (/amoozesh/nd/173422/) بخش نخست، گزارشی است بدون پیرایش از زندگی درونی یک انجمن علمی‌که رویه دانش و راست ...

ویرایش شده: 26/01/2014

گزارش تحلیلی مجمع عمومی مهر 92 انجمن دندان پزشکی ایران

... برداشتی است شخصی. یک دیدگاه از یکی از صحنه‌هائی که در انجمنی غیردولتی و غیر انتفاعی در سال 1392 دیده شد. دکتر آیرج کی پور 16 آبان 1392 *بنا به مصوبه مجمع عمومی‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، انتخابات باید 11 آذر ماه 1392 برگزار شود. *از مخالفت‌ها نهراسیم. بادبادک با باد مخالف بالا ...

ویرایش شده: 12/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   مجمع عمومی به دعوت بازرس

 روز پنج شنبه 8 آبان 1393 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با دستور کار « «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت ...

ویرایش شده: 02/12/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
نشستی به نام مجمع عمومی

... شناخت و درک بهتر رویه رشد آگاهی اجتماعی و تعیین مرز خواسته‌های حقوقی برای دست یابی به جایگاهی بالاتر در اداره جامعه، یاری رساند. گزارش مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی دندان پزشکی ایران می‌تواند از این منظر، نمونه ای با ارزش باشد. دکتر آیرج کی پور نشستی به نام مجمع عمومی ...

ویرایش شده: 05/06/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مفهوم «مجمع عمومی به طور فوق العاده»

از اعضای انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده که در ساعت10 صبح روز پنج‌شنبه 14 شهریور 1392 در محل انجمن دندان‌پزشکی ایران تشکیل می‌گردد حضور یابند....

ویرایش شده: 03/05/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مجمع عمومی انجمن دندان پزشکی ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/889/ida.jpg گزارش تحلیلی مجمع عمومی مهر 92 انجمن دندان پزشکی ایران (/amoozesh/nd/173422/) بخش نخست، گزارشی است بدون پیرایش از زندگی درونی یک انجمن علمی‌که رویه دانش و راست ...

0  
ویرایش شده: 26/01/2014

گزارش تحلیلی مجمع عمومی مهر 92 انجمن دندان پزشکی ایران

... برداشتی است شخصی. یک دیدگاه از یکی از صحنه‌هائی که در انجمنی غیردولتی و غیر انتفاعی در سال 1392 دیده شد. دکتر آیرج کی پور 16 آبان 1392 *بنا به مصوبه مجمع عمومی‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، انتخابات باید 11 آذر ماه 1392 برگزار شود. *از مخالفت‌ها نهراسیم. بادبادک با باد مخالف بالا ...

ویرایش شده: 12/01/2014
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید