توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   نظرسنجی دندان پزشکی

تاکنون این نظرسنجی ها در "ایردن" انجام شده است. نتایج براساس "تعداد پاسخ‌ها" مرتب شده اند. لطفاً پیشنهادهای خود را برای طراحی نظرسنجی های جدید ارسال فرمایید . zzzz

ویرایش شده: 11/11/2017
مسیر: ایردن
فرهنگ، مدیریت و ارتباطات نوین در دندان پزشکی

... طراحی و مدیریت نرم افزار، مدیریت وب و بسیاری زمینه های ظاهراً بی ربط به دندان پزشکی اما در اغلب موارد کاملاً مرتبط با این حرفه. با چنین شرایطی، مدیریت دندان پزشکی اهمیت خاصی پیدا می کند که تنها با توجه و اقبال اکثریت دندان پزشکان و همکاران پیشه های وابسته قابل اصلاح و ارتقاء خواهد بود....

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   نظرسنجی دندان پزشکی

تاکنون این نظرسنجی ها در "ایردن" انجام شده است. نتایج براساس "تعداد پاسخ‌ها" مرتب شده اند. لطفاً پیشنهادهای خود را برای طراحی نظرسنجی های جدید ارسال فرمایید . zzzz

ویرایش شده: 11/11/2017
مسیر: ایردن
فرهنگ، مدیریت و ارتباطات نوین در دندان پزشکی

... طراحی و مدیریت نرم افزار، مدیریت وب و بسیاری زمینه های ظاهراً بی ربط به دندان پزشکی اما در اغلب موارد کاملاً مرتبط با این حرفه. با چنین شرایطی، مدیریت دندان پزشکی اهمیت خاصی پیدا می کند که تنها با توجه و اقبال اکثریت دندان پزشکان و همکاران پیشه های وابسته قابل اصلاح و ارتقاء خواهد بود....

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
مدیریت مطب دندان پزشکی | کتاب

مولف: دکتر عباسعلی صحافیان کتاب "مدیریت مطب دندان پزشکی" توسط دکتر عباسعلی صحافیان نوشته شده ‏است که تا به حال کتاب ها و مقالات علمی و اجتماعی زیادی منتشر کرده اند.‏  ایشان تدریس درس "مطب داری" را در دانشکده دندان پزشکی تا زمانی که این درس ‏جز واحدهای اجباری دروس...

ویرایش شده: 29/04/2013
مسیر: ایردن / حرفه ای / کتاب ها
رمزگشایی از تافته جدابافته ای به نام دندان پزشکی

تفاوت‌هاي ميان بيماري‌هاي عمومي و بيماري‌هاي دنداني، ايجاب مي‌کند که بسته‌هاي خدمات دندان‌پزشکي، بازتابنده چنين تفاوت‌هايي باشند. توجه نكردن به اين تفاوت‌ها هنگام طراحي برنامه‌هاي حمايتي، به طرح‌هايي منجر مي‌شود که قادر نيستند سازوکارهاي مناسبي ايجاد...

ویرایش شده: 20/08/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
هر کسی پنج روز نوبت اوست!, گفت و شنود دو ناظر هشیار دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. [RIGHT]سالیان طولانی است که به طور ماهانه، مکاتبات منظمی بین آقایان دکتر محمدعلی افتخاری و امیراسماعیل سندوزی در جریان است. این مکاتبات که تا چندی پیش به صورت کاغذی و با پست انجام می شد و حال با ایمیل است، بخشی به ظاهر مربوط به مسایل شخصی است اما همواره بخش اصلی...

ویرایش شده: 29/05/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   نظرسنجی دندان پزشکی

تاکنون این نظرسنجی ها در "ایردن" انجام شده است. نتایج براساس "تعداد پاسخ‌ها" مرتب شده اند. لطفاً پیشنهادهای خود را برای طراحی نظرسنجی های جدید ارسال فرمایید . zzzz

ویرایش شده: 11/11/2017
مسیر: ایردن
فرهنگ، مدیریت و ارتباطات نوین در دندان پزشکی

... طراحی و مدیریت نرم افزار، مدیریت وب و بسیاری زمینه های ظاهراً بی ربط به دندان پزشکی اما در اغلب موارد کاملاً مرتبط با این حرفه. با چنین شرایطی، مدیریت دندان پزشکی اهمیت خاصی پیدا می کند که تنها با توجه و اقبال اکثریت دندان پزشکان و همکاران پیشه های وابسته قابل اصلاح و ارتقاء خواهد بود....

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
رمزگشایی از تافته جدابافته ای به نام دندان پزشکی

تفاوت‌هاي ميان بيماري‌هاي عمومي و بيماري‌هاي دنداني، ايجاب مي‌کند که بسته‌هاي خدمات دندان‌پزشکي، بازتابنده چنين تفاوت‌هايي باشند. توجه نكردن به اين تفاوت‌ها هنگام طراحي برنامه‌هاي حمايتي، به طرح‌هايي منجر مي‌شود که قادر نيستند سازوکارهاي مناسبي ايجاد...

ویرایش شده: 20/08/2012
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
هر کسی پنج روز نوبت اوست!, گفت و شنود دو ناظر هشیار دندان پزشکی

نگارنده: ایردن | Irden. [RIGHT]سالیان طولانی است که به طور ماهانه، مکاتبات منظمی بین آقایان دکتر محمدعلی افتخاری و امیراسماعیل سندوزی در جریان است. این مکاتبات که تا چندی پیش به صورت کاغذی و با پست انجام می شد و حال با ایمیل است، بخشی به ظاهر مربوط به مسایل شخصی است اما همواره بخش اصلی...

-24.4897  
ویرایش شده: 29/05/2014


مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید