توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

... یک کنگره‌ صنفی دندان‌پزشکی به عنوان مثال می‌تواند شامل این موارد باشد: . اقتصاد دندان‌پزشکی (تعرفه، مالیات، بیمه، بودجه بندی،...) . مدیریت مطب دندان‌پزشکی . ملک و مالکیت مطب . کامپیوتر و وب در دندان‌پزشکی . نرم افزارهای مطب داری . همکاران دندان‌پزشک (بهداشتکار دهان، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
درعرصه ی رقابت حرفه ای، چگونه توجه درمان‌خواهان دندان‌پزشکی را جلب کنیم؟

یکی از مباحث مهم در مدیریت مطب دندان‌پزشکی، مدیریت مراجعین است. حیات یک کلینیک به وجود درمان‌خواهان کافی ‏بستگی دارد. یک دندان پزشک موفق باید به‌گونه ای رفتار ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

... یک کنگره‌ صنفی دندان‌پزشکی به عنوان مثال می‌تواند شامل این موارد باشد: . اقتصاد دندان‌پزشکی (تعرفه، مالیات، بیمه، بودجه بندی،...) . مدیریت مطب دندان‌پزشکی . ملک و مالکیت مطب . کامپیوتر و وب در دندان‌پزشکی . نرم افزارهای مطب داری . همکاران دندان‌پزشک (بهداشتکار دهان، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
درعرصه ی رقابت حرفه ای، چگونه توجه درمان‌خواهان دندان‌پزشکی را جلب کنیم؟

یکی از مباحث مهم در مدیریت مطب دندان‌پزشکی، مدیریت مراجعین است. حیات یک کلینیک به وجود درمان‌خواهان کافی ‏بستگی دارد. یک دندان پزشک موفق باید به‌گونه ای رفتار ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟

... درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟ (/amoozesh/nd/166546/) دکتر علی شکفته راد - دندان پزشک، ارتدنتیست یکی از مباحث مهم در مدیریت مطب دندان پزشکی، مدیریت مراجعین است. حیات یک کلینیک به وجود درمان‌خواهان کافی ‏بستگی دارد. یک دندان پزشک موفق باید به‌گونه ای رفتار ...

ویرایش شده: 28/04/2016

شیوه عملی مدیریت در مطب دندان پزشکی

... بیماران را برای مدت بسیار زیادی برای خود حفظ کرده باشد. برای مطب خود یک چارت درمانی صحیح تهیه کنید. شیوه عملی مدیریت در مطب دندانپزشکی, مطب داری, مدیریت مطب,

ویرایش شده: 11/03/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f13/rad-ali.jpg چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب...

ویرایش شده: 24/06/2013
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

... یک کنگره‌ صنفی دندان‌پزشکی به عنوان مثال می‌تواند شامل این موارد باشد: . اقتصاد دندان‌پزشکی (تعرفه، مالیات، بیمه، بودجه بندی،...) . مدیریت مطب دندان‌پزشکی . ملک و مالکیت مطب . کامپیوتر و وب در دندان‌پزشکی . نرم افزارهای مطب داری . همکاران دندان‌پزشک (بهداشتکار دهان، ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
درعرصه ی رقابت حرفه ای، چگونه توجه درمان‌خواهان دندان‌پزشکی را جلب کنیم؟

یکی از مباحث مهم در مدیریت مطب دندان‌پزشکی، مدیریت مراجعین است. حیات یک کلینیک به وجود درمان‌خواهان کافی ‏بستگی دارد. یک دندان پزشک موفق باید به‌گونه ای رفتار ...

ویرایش شده: 17/09/2017
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟

... درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟ (/amoozesh/nd/166546/) دکتر علی شکفته راد - دندان پزشک، ارتدنتیست یکی از مباحث مهم در مدیریت مطب دندان پزشکی، مدیریت مراجعین است. حیات یک کلینیک به وجود درمان‌خواهان کافی ‏بستگی دارد. یک دندان پزشک موفق باید به‌گونه ای رفتار ...

0  
ویرایش شده: 28/04/2016

شیوه عملی مدیریت در مطب دندان پزشکی

... بیماران را برای مدت بسیار زیادی برای خود حفظ کرده باشد. برای مطب خود یک چارت درمانی صحیح تهیه کنید. شیوه عملی مدیریت در مطب دندانپزشکی, مطب داری, مدیریت مطب,

ویرایش شده: 11/03/2015
مسیر: ایردن / آموزش / غیر دندانی
چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران

نگارنده: ایردن | Irden. /upload/iblock/f13/rad-ali.jpg چالش‌هایی در مدیریت همایش‌های دندان‌پزشکی ایران درباره همایش‌های دندان‌پزشکی ایران، که با نام کنگره‌های بین المللی سالانه، با همت موسسین جامعه دندان‌پزشکی از سال 1342 آغاز شده، از دیدگاه‌های مختلف می‌توان بحث کرد که صاحب...

0  
ویرایش شده: 24/06/2013
مسیر: ایردن / تالارهای گفتگو Forums

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید