توضیح برای برنامه نویسان فارسی:
حروف و ارقام «ی - ک - ۴ - ۵ - ۶»(فارسی) با «ي - ك - ٤ - ٥ - ٦»(عربی) نه تنها در شکل متفاوت هستند، بلکه ذخیره آنها در بانک های اطلاعاتی با کدهای متفاوتی صورت می گیرد: مثال: کد "ی" فارسی 1740 و برای "ي" عربی 1610 و کد "ک" فارسی 1705 و برای "ك" عربی 1603 است. برای رفع این مشکل تاکنون فکر اساسی -حتا از سوی گوگل- صورت نگرفته است. در ایردن سعی شد با یک روش ساده این مشکل برای یافتن داده های داخلی این پایگاه رفع گردد. پس از جستجو، در زیر هر باکس جستجو ممکن است تعداد یافته های متفاوتی ملاحظه کنید که علت آن تفاوت حروف و ارقام ذخیره شده است.
برای جستجو، واژه مورد نظر را تنها در یکی از سه خانه زیر وارد نموده، روی «برو» کلیک کنید:


   رئیس اداره سلامت دهان گفت: باید صادرات تجهیزات دندان پزشکی گسترش یابد

رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم خودکفایی در زمینه‌تولید تجهیزات دندان پزشکی گفت: استقرار سیستم حمایتی متشکل از تمام ارگان‌ها برای تولیدکنندگان تجهیزات و مواد دندان پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان ، رئیس اداره سلامت...

ویرایش شده: 01/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
اولین کنگره مراقبت های خاص در دندان پزشکی برگزار شد

نخستین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی با محوریت مراقبت‌های ویژه بیماران پرمخاطره پزشکی در مشهد برگزار شد. دکتر عباس جوادزاده بلوری، دبیر علمی همایش، امروز 10 آبان ماه در اولین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی که در هتل پردیسان مشهد برگزار...

ویرایش شده: 31/10/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخجستجوی واژه های حاوی کاراکترهای عربی
ي ك ٤٥٦


   اولین کنگره مراقبت های خاص در دندان پزشکی برگزار شد

نخستین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی با محوریت مراقبت‌های ویژه بیماران پرمخاطره پزشکی در مشهد برگزار شد. دکتر عباس جوادزاده بلوری، دبیر علمی همایش، امروز 10 آبان ماه در اولین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی که در هتل پردیسان مشهد برگزار...

ویرایش شده: 31/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان گفت: باید صادرات تجهیزات دندان پزشکی گسترش یابد

رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم خودکفایی در زمینه‌تولید تجهیزات دندان پزشکی گفت: استقرار سیستم حمایتی متشکل از تمام ارگان‌ها برای تولیدکنندگان تجهیزات و مواد دندان پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان ، رئیس اداره سلامت...

ویرایش شده: 01/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
دبیر کنگره مراقبت های خاص دندان پزشکی گفت آموزش دانشکده‌ها مشکل دارد

دبیر اولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندان پزشکی گفت: در آموزش این مراقبت ها در دانشکده دندان پزشکی مشکل داریم و کارهای خاص این بیماران باید مورد توجه بیشتری قرار ...

ویرایش شده: 27/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
اولین کنگره مراقبت‌های خاص در دندان‌پزشکی- آبان 1391

 اولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندان پزشکی ايران 10 تا 12 آبان 1391 در مشهد برگزار می شود. مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک و صورت با همکاری دانشگاه علوم پزشکي ...

ویرایش شده: 11/08/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخ
جستجوی واژه های حاوی کاراکترهای فارسی
ی ک۴۵۶


   اولین کنگره مراقبت های خاص در دندان پزشکی برگزار شد

نخستین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی با محوریت مراقبت‌های ویژه بیماران پرمخاطره پزشکی در مشهد برگزار شد. دکتر عباس جوادزاده بلوری، دبیر علمی همایش، امروز 10 آبان ماه در اولین کنگره بین‌المللی مراقبت‌های خاص دندان پزشکی که در هتل پردیسان مشهد برگزار...

ویرایش شده: 31/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
رئیس اداره سلامت دهان گفت: باید صادرات تجهیزات دندان پزشکی گسترش یابد

رئیس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، با اشاره به لزوم خودکفایی در زمینه‌تولید تجهیزات دندان پزشکی گفت: استقرار سیستم حمایتی متشکل از تمام ارگان‌ها برای تولیدکنندگان تجهیزات و مواد دندان پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. دکتر محمد حسین خوشنویسان ، رئیس اداره سلامت...

ویرایش شده: 01/11/2012
مسیر: ایردن / خبر
دبیر کنگره مراقبت های خاص دندان پزشکی گفت آموزش دانشکده‌ها مشکل دارد

دبیر اولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندان پزشکی گفت: در آموزش این مراقبت ها در دانشکده دندان پزشکی مشکل داریم و کارهای خاص این بیماران باید مورد توجه بیشتری قرار ...

ویرایش شده: 27/10/2012
مسیر: ایردن / خبر
اولین کنگره مراقبت‌های خاص در دندان‌پزشکی- آبان 1391

 اولین کنگره بین المللی مراقبت های خاص در دندان پزشکی ايران 10 تا 12 آبان 1391 در مشهد برگزار می شود. مرکز تحقیقات بیماری های دهان و فک و صورت با همکاری دانشگاه علوم پزشکي ...

ویرایش شده: 11/08/2012
مسیر: ایردن / خبر

مرتب شده بر اساس محتوا | مرتب شده بر اساس تاریخع ف


اطلاعات فارسی ذخیره در بانک های اطلاعاتی مختلف، ممکن است با کاراکترهای(حروف و ارقام) فارسی، عربی و یا ترکیبی از این دو نوشته و ذخیره شده باشند! 5 کاراکتر هست که عربی و فارسی آنها متفاوت است:
عربی: ي | ك | ٤ | ٥ | ٦ ||| فارسی: ی | ک | ۴| ۵ | ۶
پیشنهاد می شود، اگر واژه مورد نظر خود را در این صفحه نیافتید، به دو صفحه دیگر ایردن هم سری بزنید و کلمه موردنظرتان را در آنجا نیز جستجو کنید. در این صفحات، واژه ها، با یکی از فونت‌های مورد نظر شما (فارسی یا عربی) در بانک های اطلاعاتی ایردن جستجو می شوند:


درصورت تمایل، با کلیک در اینجا این مقاله‌ی مهم در مورد «نگارش صحیح متون فارسی» را بخوانید